Psychopaci mają przełącznik empatii. - Wałkowanie LeoTar'a

Idź do spisu treści

Menu główne:

Psychopaci mają przełącznik empatii.

>>Psychopaci dysponują w(y)łącznikiem empatii
>>
>>Innymi słowy: u psychopatów występuje zmniejszona spontaniczna aktywność
>>neuronów lustrzanych, które wyładowują się zarówno podczas samodzielnego
>>wykonywania jakiejś czynności, jak i podczas obserwowania czyichś
>>działań,  jednak gdy w grę wchodzi celowa aktywacja zastępcza, grupy
>>eksperymentalna i kontrolna właściwie się od siebie nie różnią.
>>Keysers zaznacza, że dotąd psychopatów postrzegano jako nieczułych ludzi,
>>którzy nie odczuwając emocji, nie umieją się postawić w czyjejś sytuacji.
>>Nasze badania pokazują, że to nie takie proste. Nie chodzi o brak
>>empatii, lecz o pstryczek do jej włączania i wyłączania. Domyślnie wydaje
>>się on ustawiony w pozycji wyłączonej.
>>Gdy teraz wykazaliśmy, że psychopaci przejawiają empatię - nawet jeśli
>>tylko w określonych warunkach - możemy dać terapeutom coś, z czym da się
>>pracować.
>>Autor: Anna Błońska
>>http://kopalniawiedzy.pl/empatia-psychopata-wlacznik-kontrola-neurony-lustrzane-Christian-Keysers,18516

> Najpierw mnie to rozśmieszyło, a potem jak się zastanowiłem, że pisała to
> pani psycholog - natchnęło do głębszych refleksji.
> Wyłącznik empatii - ciekawe. Przecież to stara obserwacja psychopatów, (a
> dokładniej: socjopatów - bo o nich tu IMO idzie), że potrafią UDAWAĆ - i to
> często świetnie (jak Qra w stopce:-) ). Oczywiście - w ślad za tymi
> aktorskimi popisami idzie szereg zmian fizjologicznych, opisywanych tu -
> ale_to tylko_gra
>
> Chiron

Z moich dociekań wynika, że przyczyną wszelkiej patologii
(psychopatii, socjopatii, dewiacji, etc) jest brak wychowania seksualnego w
domu rodzinnym w tym oczywiście brak inicjacji seksualnej dziecka w gronie
rodziców (trójkąt edypalny). Zastanawiam się jak zareagowałby osobnik
patologiczny na wyjaśnienie mu przyczyny jego stanu aktualnego. Może ta
właśnie informacja  spełniłaby rolę "włącznika empatii" ?

LeoTar

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego