Rytuał Hieros Gamos - Wałkowanie LeoTar'a

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rytuał Hieros Gamos

"W świętości zaś własnej łożnicy Salomon i królowa Saby stworzyli
labirynt o jedenastu zwojach prowadzących do jego wnętrza i na
zewnątrz, jako nowe sanktuarium, gdzie w pełni świadomi mężczyźni i
kobiety mogą przekonać się, że nie ma odrębności między nimi a Bogiem.
Jest to miejsce, gdzie Eon, czyli świątynna przestrzeń, może się
objawić [...].
W centrum labiryntu dzieci Boga otworzą oczy. Większość dusz bowiem
żyje na tym świecie w stanie snu. Ludzie muszą bowiem przebudzić się w
tym życiu, w tych ciałach, w których istnieje wszystko, czym są na tej
ziemi. Ich ciała stanowią ich własne świątynne przestrzenie, oni
jednak tego nie dostrzegają. Wierzą, że królestwo oczekuje ich tylko
po śmierci, a tym samym nie pojmują najważniejszej nauki: że mamy żyć
na ziemi tak jak w niebie i tworzyć niebo na ziemi tam, gdzie go nie
ma. Królestwo Boga jest dla nas, tutaj i teraz, na ziemi i w naszych
ziemskich powłokach cielesnych, jeśli tylko uznamy swe prawo do niego.
Dzieje się to za sprawą miłości i tylko miłości.
W labiryncie człowiek dociera do Świątynnej Przestrzeni, gdzie
rozmawia bezpośrednio z Bogiem. Jest darem dla dzieci, że mogą stać
się anthropos, w pełni świadomymi ludźmi, i w pełni rozbudzonymi. Że
mogą znaleźć swą autentyczną jaźń, swą wyjątkowa istotę i stać się
tym, kim maja się stać na tej ziemi.
[...] Środkowy krąg zaś jest miłością doskonałą.
Dzieci świata muszą otworzyć oczy, by dostrzec Boga, który jest
wszędzie wokół nich. Wtedy będą mogły żyć jako wyraz miłości. A
czyniąc to, wypełnią swe przeznaczenie i spełnią obietnice dane
wieczności i otrzymane od niej. Musza przebudzić się. I muszą uczynić
to teraz.
Miłość zwycięża wszystko.
Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.
KSIEGA MIŁOŚCI, zachowana w Libro Rosso."
Księga Miłości, Kathleen McGowan

źródło: Rytuał Hieros Gamos w Wielkim Labiryncie
http://s4love.org/

Polecam całą stronę

LeoTarKiedy uczynicie dwoje jednością i stronę wewnętrzną jak stronę zewnętrzną, a
stronę zewnętrzną tak, jak wewnętrzną, górę jak dół, i jeśli uczynicie to,
co męskie i żeńskie jednością, aby to, co jest męskie nie było męskim, a to,
co jest żeńskie nie było żeńskim; jeśli uczynicie dwoje oczu jednym okiem, a
jedną rękę dacie w miejsce ręki i nogę w miejsce nogi, i obraz w miejsce
obrazu - wtedy wejdziecie do Królestwa. Wybiorę was jednego z tysiąca i dwu
z dziesięciu tysięcy; a oni będą jako Jeden. Ewangelia wg św. Tomasza

Oto siedzą - para w miłosnym uniesieniu w samym sercu świątyni i jej
mistycznej tajemnicy. (...)

źródło: artykuł o świętym małżeństwie - Bruce Lyon
http://www.narodzinydozycia.pl/swietaseksualnosc/artykuly/218-hierosgamosbrucelyon.html

Polecam całość

LeoTar

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego