Emocje i mutacje. - LeoTar'a rozmowy o wychowaniu, wiosna 2013

Idź do spisu treści

Menu główne:

Emocje i mutacje.

W każdym systemie sterowania szum jest przyczyną nieoznaczoności sterowania.
Oznacza to tyle, że gdy sygnały użytkowe stają się mniejsze od szumu wówczas
giną w szumie a sterowanie staje się nieefektywne. System reaguje na szum -
a nie na właściwe sygnały sterujące - i system staje się niestabilny. Nie
popełnimy błędu jeżeli potraktujemy organizm człowieka jako autonomiczny,
rozległy system sterowania (system o stałych rozłożonych, rozległa sieć
neuronowa). Porównując wiedzę o organizmie człowieka z wiedza o systemach
technicznych możemy stwierdzić, że urządzenia i systemy fizyczne
(techniczne) są tworzone nieświadomie przez ich twórców, którzy biorą za
wzór organizm człowieka (zwierzęcia). Tak więc szum występujący w systemach
technicznych odzwierciedla szum biologiczny występujący w organizmie
człowieka. Szum biologiczny spowodowany jest głównie przez nieuświadomione
emocje człowieka. Emocje wywołują napięcia i błędy w przemianie materii co
skutkuje powstawaniem oraz akumulacją toksyn w organizmie. Toksyny i
napięcia zakłócają przepływ informacji w organizmie co wywołuje z kolei
odchylenia organizmu rzeczywistego od stanu idealnego zapisanego we wzorcu
genetycznym. Traktując organizm człowieka jako rozległą sieć neuronową
możemy powiedzieć, że toksyny i napięcia powodują uszkodzenia i blokady w
sieci, że są wirusami w sieci. W rezultacie powolnego zniekształcania
informacji genetycznej pod wpływem tychże napięć i toksyn (dryft genetyczny)
organizm jest zatruwany; w efekcie starzeje się i obumiera zaliczając po
drodze wiele chorób.

Szczególny istotny jest wpływ emocji na organizm kobiety i sytuację zygoty w
momencie poczęcia nowego życia, w chwili łączenia się jajeczka z plemnikiem
i tworzenia nowego osobnika. Toksyny atakują cały organizm, u kobiety
również jego część rozrodczą. Dla powstającej zygoty najważniejsze są
pierwsze momenty, łączenie jajeczka z plemnikiem i tworzenie się nowego
wzorca informacyjnego dla nowopowstającego organizmu. Informacja ta będzie
się dalej rozprzestrzeniać przy podziałach komórki. Jeżeli toksyny z
organizmu matki przedostaną się do jej (zygoty) wnętrza wówczas mogą
zniekształcić informację genetyczną. Informacja genetyczna jest nieodłącznie
związana z materią ukształtowaną przez tę informację może więc również
podlegać (i podlega) deformacji wskutek niewłaściwych napięć oraz toksyn
występujących w jej otoczeniu. Wydaje się więc, że uprawnionym będzie
wniosek iż przyczyną zniekształcania informacji genetycznej są złe emocje
ukryte w nieświadomości zapłodnionej kobiety, gdyż napięcia i toksyny
zgromadzone w jej organizmie oddziałują na zalążek nowego osobnika.

LeoTar

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego