Poszerzenie horyzontu wiedzy o pedofilii, odc. 1. - LeoTar'a rozmowy o wychowaniu, wiosna 2013

Idź do spisu treści

Menu główne:

Poszerzenie horyzontu wiedzy o pedofilii, odc. 1.

Poszerzenie horyzontu wiedzy o pedofilii

>Pedofilia, popęd płciowy do dzieci, psychoseksualna skłonność do
>dzieci i młodzieży obojga płci. Amerykański uczony J. Money dzieli
>pedofilię na: nepiofilię, gdzie obiektem zainteresowania jest dziecko
>w wieku przedszkolnym, pedofilię, gdzie obiektem jest dziecko w wieku
>szkolnym, ale przed okresem dojrzewania i efebofilię, gdzie obiektem
>pożądania seksualnego jest osoba będąca w wieku dojrzewania płciowego.

I znowu te niekończące się podziały ale nic na temat PRZYCZYNY. NAUKAWCE dzielą włos na czworo ale nie wnoszą nic nowego jeżeli chodzi o mechanizm pojawiania się takich zachowań.


>W większości ujawnionych przypadków zainteresowaniem pedofilów cieszą
>się dziewczęta w wieku od 8-11 lat i chłopcy w wieku od 11-15 lat. Typ
>kontaktów pedofilnych bywa zróżnicowany, począwszy od obnażania się i
>masturbowania w obecności nieletnich, dotykania ich narządów
>płciowych, a na pełnych stosunkach seksualnych kończąc. U pedofilów
>niekiedy stwierdza się zmiany organiczne w mózgu, które prowadzą do
>tego typu zachowań, ale w większości przypadków o rozwoju pedofilii
>decydują czynniki psychiczne i rozwojowe, np. zaburzone relacje z
>rodzicami, doświadczenie przemocy seksualnej w dzieciństwie,
>odczuwanie lęku wobec kobiet, kompleksy, niepowodzenia w życiu
>seksualnym.

Pomieszanie przyczyn ze skutkami ale w tym wszystkim brak jest odpowiedzi na pytanie DLACZEGO. Na czym polegają te zaburzone relacje z rodzicami, w jakiej formie występuje przemoc seksualna w rodzinie. Bo lęk mężczyzn wobec kobiet (i vice versa), kompleksy i niepowodzenia w życiu seksualnym to już są SKUTKI bardziej pierwotnej PRZYCZYNY. Skąd się bierze brak poczucia własnej wartości (kompleks) i nieufność wobec płci przeciwnej ? I dlaczego jest to zjawisko tak powszechne ? Dlaczego trzeba aż sztucznie wymuszać na kobietach i mężczyznach łączenie sie ich w pary (małżeństwo) żeby utrudnić rozpad związków heteroseksualnych ? Bo małżeństwo jest niczym jak przymusowym podtrzymywaniem związku kobiety z mężczyzną. Gdyby takich związków nie było to nie zostałby podtrzymany gatunek.


>Typy pedofilów:
> Infantylny - To osobowość niedojrzała: jest łagodny, preferuje nie
>tyle ostry seks, ile zabawy seksualne z dziećmi (dotykanie, głaskanie,
>całowanie, przytulanie), czyli wykonuje inne czynności seksualne.
>
>Dewiant - Jest biologicznie zaprogramowany jedynie na seks z dziećmi.
>Kontaktów z nieletnimi poszukuje juz w wieku dojrzewania. Preferuje
>kontakty oralno-genitalne.
>
>Regresywny - Traktuje dziecko jak osobę dorosłą - dziewczynka jest dla
>niego kobietą. Doprowadza do pełnych stosunków seksualnych.
>
>Sadysta - Osiąga pełną satysfakcje seksualna jedynie poprzez brutalny
>gwałt na dziecku. Taki seks z dzieckiem często kończy się śmiercią
>dziecka.

To tylko formalne, sztuczne podziały. Wszystkich ich cechuje brak poczucia własnej
wartości i lęk przed dorosłym partnerem płci przeciwnej, zarówno kobiety jak i mężczyzn. Dlatego wybierają młode i niedoświadczone osobniki płci obojga. Kobiety, które są
matkami , które uciekają od prostytucji małżeńskiej (i obrzydliwego dla nich prostytuowania się z mężami) zaspokajają swoje potrzeby emocjonalne, w tym seksualne, na swoich własnych dzieciach. Dlatego nie widać ich na ulicach czy też w sieci. A że prostytucja małżeńska jest faktem potwierdzają mi tylko wywiady, które prowadzę wśród kobiet dojrzałych. Potwierdzają to WSZYSTKIE bez wyjątku jeżeli tylko nie poniża się ich z tego powodu i one ten brak poniżania wyczuwają.
DLACZEGO wszystkie prostytuują się w małżeństwach ? Ano z powodów, które opisałem kiedyś w bajeczce o Adamie i Ewie i ich nieświadomości w stwarzaniu nowego życia. I starannie to ukrywają spuszczając na mężów poczucie winy za to, że się prostytuują. DLACZEGO tak postępują ?

Pierwszym etapem ucieczki przed dorosłym partnerem heteroseksualnym jest dorosły partner homoseksualny, którego dostrzega się jako drugą połówkę. Gdy jednak ten związek również okazuje się nietrafiony z powodu braku zaufania homoseksualista skierowuje się ku tym, które są od niego słabsze i może je wykorzystywać bez konieczności zaufania im, czyli sięga po dzieci. Jest to kolejny etap niedorozwoju emocjonalnego dorosłego, wydawałoby się, osobnika.

DLACZEGO nie ufają sobie i swoim partnerom ?


>Kryteria DSM-IV
> A) Pojawiające się przez przynajmniej sześć miesięcy powracające,
>silnie podniecające fantazje seksualne, impulsy seksualne lub
>zachowania związane z aktywnością seksualną z osobami, które nie
>wkroczyły jeszcze w okres dojrzewania (poniżej 13 roku życia).
> B) Fantazje, impulsy lub zachowania powodujące klinicznie znaczący
>dyskomfort lub upośledzenie w społecznym, zawodowym lub innym obszarze
>funkcjonowania.
>  C) Osoba ma przynajmniej 16 lat i jest co najmniej 5 lat starsza niż
>osoby z kryterium A).

I znowu nikomu nie chciało się pójść dalej niż sięgnął Freud i zadowalają się podziałami, które niczego NIE WYJAŚNIAJĄ a tylko gmatwają problem.


>  Kazirodztwo - obcowanie płciowe z osobami krewnymi małoletnimi.
>
>  Nimfofilia - skłonność mężczyzn do dziewczynek, będących na
>pograniczu wieku dziecięcego i młodzieńczego.
>
>  Partenofilia - Skłonność do osób, które nie przeszły jeszcze
>inicjacji seksualnej. Pożądanie dziewicy!

Dzieci poszukują doświadczeń seksualnych, gdyż podświadomie chcą się uczyć przez DOŚWIADCZENIE. Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem i dlatego są łatwym łupem dla pedofilów, którym również nie dane było doświadczyć z ich rodzicami i wyrośli na ludzi z brakiem poczucia własnej wartości, nie ufających we własne siły i nie ufających partnerowi hetero, który ich wykorzystuje. Rodziny tworzą ludzie, którzy oboje cierpią z powodu braku poczucia własnej wartości i nie ufający sobie nawzajem. Dlatego oboje wykorzystują słabsze od siebie dzieci. I czynią to kobiety - wewnątrz rodziny, oraz mężczyźni - zazwyczaj na zewnątrz rodziny, ale bywa, że robią to ze swoimi dziećmi. Kobieta rządzi wewnątrz swojej rodziny natomiast mężczyzna wychodzi z problemem na zewnątrz, gdyz wnętrze rodziny okupuje kobieta.

Zauważ proszę, że kobiety dominują w sądach rodzinnych, pomocy społecznej, w domach gdzie przechowuje się ofiary przemocy emocjonalnej. Tak jakby podświadomie wiedziały, że przemoc przez nie stanowiona jest znacznie groźniejsza od tej generowanej przez rozjuszonego mężczyznę, który nie znajdując zaspokojenia w życiu seksualnym z żoną (prostytutką) wyładowuje swoja agresję na zewnątrz oraz dokonuje autoagresji wskutek postanowień prawnych obowiązujących naszą cywilizację.


> Bariera wieku ochronnego
>
>Polski kodeks karny jasno definiuje czyn zabroniony, jakim jest
>pedofilia. Artykuł 200 § 1 mówi: "Kto doprowadza małoletniego poniżej
>lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności
>seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze
>pozbawienia wolności od roku do lat 10". W Polsce karalne jest
>obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej lat 15 (tak zwany wiek
>ochronny) lub dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności
>seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom
>albo do ich wykonania. Ustawodawca chcąc chronić osoby niedojrzałe
>fizycznie i psychicznie, czyli dzieci przed przedwczesnym rozpoczęciem
>życia płciowego wprowadził sztywną granicę wiekową do której
>zachowania seksualne wobec nieletnich są karalne. W różnych krajach
>prawo daje inną barierę wiekową rozgraniczającą pedofilię od
>dojrzałego życia seksualnego. W Rosji jest to 14 lat, w wielu stanach
>USA 17 lat, w państwach muzułmańskich granica zależy od rodziców
>dziewczynki, kiedy zostanie uznana za dojrzałą do życia płciowego.

Jest to presja wywierana na społeczeństwa w najważniejszej dziedzinie naszego życia, dziedzinie związanej z przetrwaniem gatunku. W dziedzinie, która jest "surowa" we wszystkich społeczeństwach i z którą nie wiadomo co zrobić. Wszystko to są eksperymenty, które mają przybliżyć rozwiązanie zagadki. Co zrobić aby uwolnić społeczeństwa od "zakazanego owocu" ? Co zrobić, żeby przemoc seksualna nie powodowała takich zniszczeń, by nie groziła zagładą całej ludzkości ? Nie będę powtarzał po raz kolejny mojej opinii, bo chyba wszyscy, którzy chcieli, juz się z nią zapoznali.


>Badania na ten temat prowadzone są od lat. Większość sprawców czynów
>pedofilskich wobec dzieci to osoby znane dziecku i rodzinie - tata,
>dziadek, wujek, przyjaciel rodziny, nauczyciel, ksiądz są sprawcami 80
>proc. czynów pedofilskich. W ubiegłym roku 1.325 spośród 1.697 takich
>przestępstw zgłoszonych policji dokonały osoby znane ofierze (źródło:
>KGP). O tym, że ujawnione przestępstwa to wierzchołek góry lodowej,
>świadczą przekrojowe badania dorosłej populacji - 24 proc. kobiet (wg.
>Kinseya) zaś 30 proc. mężczyzn i 35 proc. kobiet (wg. Landisa)
>przyznaje się do przeżycia w dzieciństwie wydarzeń o charakterze
>pedofilskim. Badania wskazują, że najmniej negatywne skutki
>wykorzystania występują u tych osób, które nie znały sprawcy - w
>rodzinach, gdzie dziecko jest narażone na ciągły kontakt ze sprawcą
>czynu, skutki pedofilii dla rozwoju dziecka są o wiele bardziej
>dramatyczne. W tych wypadkach wykorzystana zostaje więź łącząca
>dziecko ze sprawcą oraz zależność. Około 4 procent skazanych sprawców
>takich czynów to kobiety, chociaż do niedawna twierdzono, że u kobiet
>nie spotyka się jednak "prawdziwej" pedofilii jako dewiacji popędu, a
>jedynie pedofilię zastępczą, czyli podejmowanie seksualnej aktywności
>z dzieckiem z powodu niemożności nawiązania seksualnej relacji z osobą
>dorosłą. Aktualnie pedofilia kobiet zostaje na nowo zbadana i jej
>zasięg oraz skutki są naukowo weryfikowane, gdyż dotąd było to tabu.

Wierzchołek "góry lodowej" to ZAKAZ edukacji i inicjacji seksualnej dzieci w rodzinie. Gdyby ten zakaz zniesiono dzieci miałyby to czego oczekują od rodziców: DOŚWIADCZANIE  w bezpiecznym i znanym sobie otoczeniu, wśród ludzi, do których dziecko ma zaufanie i pewność, że go nie skrzywdzą. Wskutek dotychczasowego, zakazowego wychowania rodzice NIE SĄ PRZYGOTOWANI do wychowywania dzieci w otwartości seksualnej, nie potrafią tego robić. Wstydzą się swojej nieumiejętności, wstydzą się swoich dzieci. A strażniczką tego zakazu jest kobieta, która broni TRADYCJI niczym lwica, bo dzięki tej zakazowej tradycji i i swej pasywnej fizjologii uprawiania seksu dominuje nad mężczyzną. Nie chce mu zaufać tak jak Ewa nie ufała Adamowi. I chociaż wówczas było to słuszne by zmusić Adama do wysiłku by usprawnił otaczający ich świat, to teraz stało się zagrożeniem dla dalszego trwania człowieka. A kobieta, niczym bogini Kali, zaczyna pożerać własne dzieci i cały świat.


>Skutki pedofilii
>Skutki pedofilii są gorsze niż gwałtu, bo jest to zwykle gwałt
>permanentny. Ofiary są krzywdzone przez dłuższy czas, a pedofile
>usiłują odgrywać role osób opiekuńczych, często wręczają prezenty,
>kupują usługi seksualne dzieci, co zaciera różnice między dobrem i
>złem" - alarmuje prof. Roger Collins z University of Montana.
>"Pedofilia jest najbardziej okrutnym doświadczeniem człowieka. Zdradza
>samą istotę dzieciństwa: niewinność" - stwierdza Susan Forward,
>amerykańska psychoterapeutka. Co roku polska policja odnotowuje 2
>tysiące przestępstw seksualnych, których ofiarami padają dzieci. Z
>badań prof. Tadeusza Hanauska, nieżyjącego już kryminologa z UJ,
>wynika, że rocznie dokonuje się pół miliona tego typu przestępstw,
>lecz większość z nich nie jest zgłaszana. Według badań prof. Zbigniewa
>Lwa-Starowicza, seksuologa, aż 14 procent dzieci do 15-tego roku
>życia, czyli kilkaset tysięcy, jest wykorzystywanych seksualnie.

Pedofilia jest złem, jest powodowana od zarania świata przez nieświadomość tego KIM jesteśmy i jak powinno przebiegać wychowanie dzieci. ZAKAZ doprowadził nas na skraj przepaści, w której kłębią się emocje zepchnięte przez ZAKAZ do najgłębszej nieświadomości. Należy więc zmienić paradygmat wychowawczy. I trzeba to zrobić jak najszybciej.


>Seksualne wykorzystanie dzieci to każde zachowanie osoby dorosłej,
>silniejszej i starszej, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia
>kosztem dziecka. Zachowanie mające na celu zaspokojenie potrzeb osoby
>dorosłej jest w istocie wykorzystaniem dziecka. Mowa tutaj nie tylko o
>akcie płciowym, ale także o zachowaniach ekshibicjonistycznych, o
>prezentowaniu dziecku pornografii, o uwodzeniu i wielu innych
>rodzajach zachowań, których kluczem jest zawsze potrzeba seksualna
>dorosłego - nie potrzeba seksualna dziecka. Pedofilia to odczuwanie
>popędu płciowego wobec osób nieprzejawiających trzeciorzędowych cech
>płciowych. Badania wskazują, że dla osoby dotkniętej tą dewiacją
>seksualną nie ma znaczenia płeć dziecka, a jedynie "dziecięcość"
>obiektu popędu. Należy także odróżnić czyn pedofilski od pedofilii
>jako dewiacji popędu - najwięcej czynów pedofilskich popełniają bowiem
>mężczyźni, którzy nie potrafią nawiązywać normalnych seksualnych
>relacji z osobami dorosłymi, nie będący w istocie pedofilami, a
>jedynie realizujący swój popęd z dziećmi zastępczo.

WSZYSCY Nieświadomi są pedofilami. Zarówno kobiety jak i mężczyźni. Różnicę między postępowaniem kobiet i mężczyzn wyjaśniałem wyżej.


>Najważniejszym czynnikiem pozwalającym zminimalizować ryzyko, że
>nasze dziecko padnie ofiarą ataku pedofila, jest baczna obserwacja
>jego zachowań, szczere rozmowy oparte na zaufaniu, zbudowanie w
>dziecku poczucia bezpieczeństwa oraz nauka - od najmłodszych lat - że
>nikt obcy nie ma prawa dotknąć dziecka wbrew jego woli.

A co zrobisz gdy masz ukrytego pedofila w swoim związku ? Gdy go ujawnisz to oszaleje ze strachu, tak jak stało się z moją byłą małżonką Teresą Mierzwiak.


>Dzieci wykorzystane seksualnie prezentują określony typ zachowań,
>które nawet niewprawne oko jest w stanie zauważyć. Każdy psycholog
>wie, że małe dzieci w bezrefleksyjny sposób w zabawie i rysunkach
>powtarzają wszystko, co zaobserwowały. Jeśli dziecko w specyficzny
>sposób bawi się lalkami, jeśli nagle staje się nieufne i nie o
>wszystkim chce powiedzieć mamie, jeśli nie chce iść do określonego
>wujka - powinniśmy zaniepokoić się i spróbować znaleźć przyczynę.
>Bardzo ważnym sygnałem, że dzieje się coś złego, są oczywiście
>siniaki, obgryzanie paznokci, moczenie nocne i koszmary, utrata
>apetytu i zainteresowania zabawą, seksualne zachowania dziecka,
>używanie słów o znaczeniu seksualnym, nagła agresja dziecka lub
>apatia. Generalnie każda nagła zmiana typowego zachowania powinna być
>przemyślana przez rodziców. Nagła zmiana w zachowaniu dziecka to nie
>jest wstąpienie do sekty jak chce to ujmować pedofilska mafia, tylko
>skutek molestowania i wykorzystywania seksualnego, często też przez
>księdza.

Mało istotne detale, które nie wyjaśniają PRZYCZYNY.


> Pedofile?

>Policjanci z warszawskiego Śródmieścia wyliczają najbardziej znanych
>na ich terenie pedofilów: jeden był w III RP ministrem, drugi jest
>znanym autorem programów telewizyjnych, inny - wiceprezesem dużego
>banku, kolejny - posłem, jeszcze inny - reżyserem filmowym. Były
>minister był kilkakrotnie pobity i okradziony przez trzynasto- i
>czternastolatków, których wykorzystywał, lecz nigdy nie złożył skargi
>mimo widocznych wyraźnych śladów pobicia. Dwunastolatek zapraszany do
>mieszkania autora programów telewizyjnych za otrzymywane od niego
>pieniądze kupował polską heroinę i popadł w narkomanię. Rodzice nigdy
>nie złożyli doniesienia o przestępstwie, choć wiedzieli, u kogo ich
>syn bywał. Policjanci ze Śródmieścia nie mają wątpliwości, że
>zapłacono im za milczenie, ale nie mają wystarczających dowodów i
>politycznej siły przebicia. Pedofilska afera z Dworca Centralnego w
>którą zamieszani byli także niektórzy politycy, dziennikarze oraz
>warszawscy sędziowie i prokuratorzy rozeszła się po kościach. Dewiacja
>pokazała swą siłę w umorzeniach i wyciszeniu sprawy oraz braku wyroków
>dla zboczeńców.

Bo stróże prawa nie strzegą przed przestępcami tylko realizują wytyczne prawa stanowionego przez nieświadomego człowieka.


>Na co cierpią ofiary pedofilów?
>  - Osoby wykorzystywane w dzieciństwie seksualnie cierpią na depresje,
>nerwice, seksualne obsesje, maja trudności ze znalezieniem życiowego
>partnera - tłumaczy prof. Zbigniew Lew-Starowicz. - Dzieci zmuszane do
>seksu cierpią na stany lękowe, mają skłonności samobójcze - mówi prof.
>Zbigniew Izdebski. W dorosłym życiu konsekwencja wykorzystywania jest
>anorgazmia, dystans wobec własnego ciała i skłonność do poniżających
>praktyk seksualnych. Badania prof. Rogera Collinsa z University of
>Montana dowodzą, że 77 proc. ofiar pedofilów ma kłopoty z założeniem
>rodziny, 49 proc. stosuje przemoc, 35 proc. dopuszcza sie przestępstw
>seksualnych, 28 proc. wymaga regularnej opieki psychiatrycznej, a 9
>proc. zasila szeregi bezdomnych i nieprzystosowanych. Aż 53 procent
>chłopców wykorzystywanych przez pedofilów staje się pedofilami,
>natomiast prawie 58 procent dziewczynek - ofiar pedofilów w dorosłym
>życiu uprawia prostytucję. pedofilia jest zatem przyczyną napędzającą
>inne zaburzenia i patologie społeczne.

Pierwotną przyczyną napędzającą WSZYSTKIE patologie społeczne jest ZAKAZ, o którym tyle razy juz pisałem.  


>Kim są typowi pedofile?
>  Część pedofilów to osoby, które w dzieciństwie same były molestowane
>seksualnie. Kolejna grupę stanowią ludzie chorobliwie nieśmiali -
>wybierają dzieci, gdyż obawiają się, że dorosły partner seksualny ich
>wyśmieje. - Są to mężczyźni, którzy z powodu rosnącej ekspansywności
>kobiet czują się nieporadnie w swojej tradycyjnej roli - tłumaczy
>prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Zainteresowanie dziećmi przejawiają
>najczęściej ci, którzy przeżyli niepowodzenia w pierwszych kontaktach
>seksualnych lub byli zdominowani przez kobiety. Pedofil to często
>osobnik niedojrzały, o niskim poczuciu własnej wartości, zahamowany,
>niezdolny do ekspansji, w najprostszy sposób chcący podreperować swoje
>nadwątlone ego. Pedofil to bardzo często katolicki ksiądz lub
>katecheta, pedofilka to bardzo często katolicka zakonnica lub
>katechetka. Pastorzy protestanccy też są wyjątkowo częstymi
>negatywnymi bohaterami afer pedofilskich!
>  - Cześć pedofilów traktuje swoje skłonności jak chorobę. Kiedy trafia
>do aresztu, chcą, by ich leczyć. Mówią: "Proszę mi coś dać, bo jak
>stąd wyjdę, zrobię to samo" - opowiada Karol Mausch, psycholog
>pracujący z więźniami pedofilami. - Po wyjściu na wolność pedofil
>powinien pozostawać pod ścisłą kontrola kuratora - uważa sędzia
>Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości. W Holandii pedofile
>trafiają na specjalny zamknięty oddział w szpitalach psychiatrycznych.
>Jeżeli terapia nie przynosi efektów, w izolacji przebywają dożywotnio.
>W Niemczech stosowana jest z kolei kastracja farmakologiczna. Skazany
>ma wybór: albo więzienie, albo przyjmowanie leku znoszącego popęd
>seksualny. Niestety, uważa się na podstawie wielu badań, że seryjni
>mordercy dzieci najczęściej wywodzą się spośród wykastrowanych
>pedofili, co jest pewnym ryzykiem społecznym.
>
>Kto i dlaczego usprawiedliwia pedofilów?
>  - Na świecie kolejni zdemaskowani pedofile na wysokich stanowiskach
>są społecznie potępiani, co wywołuje lawinę informacji o następnych
>pedofilach. W Polsce istnieje natomiast kulturowe tabu: pedofil o
>znanym nazwisku jest traktowany jak osoba o odmiennej orientacji
>seksualnej, podczas gdy jest to po prostu niebezpieczny przestępca -
>uważa prof. Zbigniew Izdebski. Zwraca on ponadto uwagę, że o ile
>pedofile z marginesu są jeszcze zatrzymywani i surowo karani, o tyle z
>grona osób znanych do więzienia trafiła w ostatnich latach tylko jedna
>osoba - Andrzej Sawicki, były szef Stowarzyszenia Dziennikarzy
>Polskich. W tym świetle nie dziwi, że wielu dziennikarzy występuje
>chętnie przeciwko organizacjom niosącym pomoc ofiarom gwałconym przez
>pedofili. Pedofile w sutannach czyli księża katoliccy dostają w Polsce
>zwykle wyroki w zawieszeniu, często też unikają aresztowania, tak
>jakby ich zboczone seksualnie czyny były lżejszego kalibru. Wielu
>pedofilów będących księżmi katolickimi nie dostaje żadnej kary ani
>nie jest kierowana na kastracyjne leczenie psychiatryczne, a przecież
>to ksiądz pedofil wyrządza szkodę znacznie większą, bo jeszcze duchową
>oprócz fizycznej.
>
>  Znane w Polsce organizacje stające w obronie prawa do pedofilii to
>Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami Ryszarda Nowaka, katowicka
>KANA Dariusza Pietrka z siedzibą w Katowicach i Chorzowie czy tak
>zwane Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji Pawła Królaka w
>Lublinie. Organizacje te jawnie i legalnie jak dotąd zwalczają
>wszystkich, którzy pedofilię nagłaśniają lub niosą pomoc ofiarom
>pedofili! Istnienie takich propedofilskich organizacji to policzek
>wymierzony w twarz wszystkim gwałconym w dzieciństwie ofiarom
>pedofilii. Minister Ziobro śpi albo myśli o wysokości odprawy za
>opuszczenie fotela Ministra Sprawiedliwość IV RP.
>W Polsce większość pedofilów nie jest nawet kierowana na badania pod
>kątem organicznych zaburzeń mózgu.

LeoTar

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego