System binarny. - LeoTar'a rozmowy o wychowaniu, wiosna 2013

Idź do spisu treści

Menu główne:

System binarny.

W moich rozważaniach nad dryfowaniem przemocy stosuję system dwustanowy.
Oznacza to  dokładnie Tyl, że przemoc jest albo jej nie ma bez z

Żadnych stanów pośrednich dopuszczających jakiekolwiek wątpliwości.

Przemoc jest równoznaczna z brakiem wolności, przemocą seksualną,
emocjonalną, manipulacją, brakiem odpowiedzialności, brakiem poczucia
własnej wartości, poleganiem na autorytetach zewnętrznych, etc.

Brak przemocy odpowiada wolności,  brakowi przemocy seksualnej i
emocjonalnej, brakiem manipulacji, odpowiedzialnością za własne decyzje,
poczuciem własnej wartości, poleganie na swoim wewnętrznym autorytecie, etc.

Wymienione pojęcia używam zamiennie w zależności od kontekstu lub dla
podkreślenia ich funkcjonalności. Proszę to uwzględnić czytając moje teksty.

LeoTar>W moich rozważaniach nad dryfowaniem przemocy stosuję system dwustanowy.
>Oznacza to  dokładnie Tyl, że przemoc jest albo jej nie ma bez z
> Żadnych stanów pośrednich dopuszczających jakiekolwiek wątpliwości.
> Przemoc jest równoznaczna z brakiem wolności, przemocą seksualną,
> emocjonalną, manipulacją, brakiem odpowiedzialności, brakiem poczucia
> własnej wartości, poleganiem na autorytetach zewnętrznych, etc.
> Brak przemocy odpowiada wolności,  brakowi przemocy seksualnej i
> emocjonalnej, brakiem manipulacji, odpowiedzialnością za własne decyzje,
> poczuciem własnej wartości, poleganie na swoim wewnętrznym autorytecie,
> etc.
> Wymienione pojęcia używam zamiennie w zależności od kontekstu lub dla
> podkreślenia ich funkcjonalności. Proszę to uwzględnić czytając moje
> teksty.

Ważne uzupełnienie. Przemocą jest również chowanie czegoś w tajemnicy a
wyjawienie tajemnicy jest brakiem przemocy.

LeoTar

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego