Sunrise Services

Idź do spisu treści

Menu główne:

Głównym obszarem działalności firmy jest edukacja dorosłych, a w szczególności rodziców przygotowujących swoje dzieci do życia. Czego i jak uczyć od kołyski poczynając by dzieci wyrosły na samodzielne, niezależne i wolne jednostki zdolne do świadomego oraz odpowiedzialnego podejmowania decyzji? Jak postępować z dziećmi by w swoje dorosłe życie wkraczały pełne zaufania we własne siły, szanujące siebie i szanujące innych? Co powinni dzieciom przekazać ich rodzice by dzieci żyły odpowiedzialnie i by nie stosowały przemocy zarówno w stosunku do partnera oraz by nie uciekały się do nieświadomej autoagresji? Dlaczego pomimo tak wielu zabiegów wychowawczych manipulacja, przemoc i agresja są wciąż obecne w naszych społeczeństwach i wykazują wręcz tendencję wzrostową?

Firma “Sunrise Services” oferuje wiedzę fundamentalną dla zrozumienia i wyeliminowania patologii z życia zarówno jednostek jak i całych społeczności. Dostarczamy najnowszą wiedzę uzyskaną w wyniku obserwacji zachowań ludzi dorosłych i dzieci, dzięki bezwzględnie krytycznej analizie tych zachowań po odrzuceniu wszelkich kulturowych tabu i wykorzystaniu logiki dwuwartościowej. Takie podejście umożliwiło wgląd nie tylko w istotę przemocy, jej prapoczątków oraz kresu działania, ale pozwoliło również odpowiedzieć na fundamentalne pytania filozoficzne. Wiedzę tę oferujemy w formie maksymalnie uproszczonej aby dostepna była ona wszystkim a nie tylko wybrańcom.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego