Projekty - Sunrise Services

Idź do spisu treści

Menu główne:

 • Wiedza a Prawa Dziecka i ich wypełnianie.

 • Zależność między wypełnianiem Praw Dziecka a spełnianiem Praw Człowieka.

 • Przygotowanie rodziców do wypełniania Praw Dziecka.

 • Zależność między niedopełnianiem Praw Dziecka a przemocą.

 • Zależności pomiędzy przemocą psychiczną a przemocą fizyczną.

 • Manipulacja, kłamstwo i ukrywanie prawdy jako formy przemocy.

 • Podstawowe działaniaprzygotowjące dziecko do zycia.

 • Rola wychowania seksualnego dziecka w przygotowaniu do życia.

 • Brak wychowania seksualnego w rodzinie a przemoc w różnych postaciach.

 • Edukacja rodziców przygotowująca ich do wypełniania wszystkich Praw Dziecka.

 • Eliminowanie przemocy przez nieograniczony dostęp dzieci do wiedzy rodziców.

 • Nieuświadomiona przemoc psychiczna a patologie psychiczne, biologiczne i społeczne.

 • Eliminowanie przemocy przez rozpowszechnianie wiedzy o jej przyczynie.

 • Budowa społeczeństwa wolnego od przemocy opartego na nieogranczonym dostępie do wiedzy.

 • Poprawianie jakości życia osób uzależnionych czyli ofiar przemocy.

 • Komunikacja w rodzinie, jej niedomagania i konsekwencje błędów.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego