Jaki jest idealny system? - Rocznik 2015

Idź do spisu treści

Menu główne:

Jaki jest idealny system?

Jesień 2015

Data: Fri, 30 Oct 2015 20:09:18 +0100
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia,pl.soc.religia

LeoTar pisze:
> pdziabek@gmail.com pisze:
>> W dniu czwartek, 15 października 2015 15:40:35 UTC+2 użytkownik
>> zdumiony napisał:

>>> Jaki jest idealny system organizacji społeczeństwa?

>> Aby zrozumieć jaki powinien być system społeczny należy najpierw zadać
>> sobie pytanie po co ludzie zaczęli organizować się w plemiona i
>> grupy...

Nie, pierwej trzeba by określić cechy takiego systemu. Co go powinno
cechować.


>> Jeżeli zrozumiemy początki, to jasne się staje, że do
>> podstawowych funkcji oczekiwanych przez ludzi jest bezpieczeństwo i
>> prawo.

To są już skutki relacji miedzy ludźmi, które można osiągnąć tylko w
organizacji wewnątrz której panują SZACUNEK i ZAUFANIE obywateli do
samych siebie i między nimi oraz skutki tych relacji czyli WOLNOŚĆ,
RÓWNOŚĆ i BRATERSTWO.


>> System powinien dawać obywatelowi bezpieczeństwo, swobodę i
>> wolność, z uwzględnieniem faktu, że nie będzie on naruszał wolności i
>> swobody innych obywateli.

Pytanie brzmi: jak taki system zbudować?

Każde społeczeństwo jest rodziną rodzin i jest sceną, na której
odgrywane są zachowania wydarzające się w poszczególnych rodzinach.
Ponieważ społeczeństwo w którym żyjemy cechuje wszechobecna przemoc
przejawiająca się w różny sposób więc można z tego oraz poprzedniego
wnioskować, że przemoc ukrywa się w poszczególnych rodzinach. Trzeba
więc dotrzeć na najniższe poziomy relacji międzyludzkich by ujawnić
mechanizm kreowania przemocy w interpersonalnych relacjach
wewnątrzrodzinnych, czyli w skali mikro, by można było następnie
analizować przemoc w skali makro, czyli w skali poszczególnych
społeczeństw oraz w skali globalnej.


>> I na tym moim zdaniem rola idealnego systemu powinna się kończyć,
>> reszta regulacji powinna być realizowana na zasadach umów
>> poszczególnych grup społecznych a nie narzucana przez system.

Do zrealizowania takiego obywatelskiego projektu powinniśmy zdążać. I
chyba zmierzamy. A zwie się Utopia konstruktywna. Trzeba tylko
wyeliminować przemoc, która odegrała wprawdzie twórczą rolę w
organizowaniu się społeczeństw do naszego poziomu ale jest również
czynnikiem zagrazającym naszemu dalszemu istnieniu. By wyeliminować
przemoc z życia społeczeństw trzeba poznać wpierw mechanizm jej
powstawania w podstawowej komórce społecznej czyli w rodzinie.


>> I tutaj odpowiedź dla poprzednika, jeżeli system zaczyna wkraczać w
>> każdą sferę życia obywatela, to zaczyna służyć rządzącym a nie
>> rządzonym ....

Cała prawda o dotychczasowej historii ludzkości.

LeoTar


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego