List do "Niebieskiej linii" - Rocznik 2015

Idź do spisu treści

Menu główne:

List do "Niebieskiej linii"

Wiosna 2015

Data: Tue, 14 Apr 2015 15:41:00 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Trudno będzie mi w kilku słowach przedstawić to co chcę pokazać ponieważ
detaliczne zrozumienie i objaśnienie przemocy domowej, która dotknęła
mnie i moje dzieci, zajęło mi około 20 lat. Odsłoniłem jednak wszystkie
zakamarki mojej psychiki oraz psychiki mojej byłej już żony. Może to
zabrzmieć w pierwszej chwili dość nieprawdopodobnie ale dotarłem do
pierwotnej przyczyny wszelkiej przemocy. Zrozumiałem mechanizm
napędzający przemoc oraz pojąłem cel dla którego przemoc funkcjonuje.
Zadałem sobie w końcu pytanie czy dalsze życie z przemocą w skali
globalnej będzie możliwe i w jaki sposób uwolnić następne pokolenia od
wszechogarniającej nas patologii, tak biologicznej, psychicznej i
społecznej.

A wszystko zaczęło się od rehabilitacji mojego syna Wojciecha (35),
dziecka z zespołem Down’a. W 1990 roku rozpoczęliśmy jego rehabilitację
pod kierunkiem Instytutów Osiągania Ludzkich Możliwości (IAHP) w
Filadelfii, PA. Po czterech latach filadelfijscy terapeuci i pedagodzy
nie byli już w stanie nam więcej zaoferować i gdy tylko nadarzyła się
okazja chętnie zakończyli współpracę z nami jako rodziną. Była to
właściwie terapia adresowana do całej naszej rodziny bo - oprócz Wojtka
mamy jeszcze córkę Kasię (38) i syna Jana (32) - wszyscy solidarnie
uczestniczyliśmy w rehabilitacji spełniając różne funkcje.

Rok 1994 był w ogóle dla mnie przełomowy ponieważ odważyłem się
powiedzieć Kasi i Jankowi o tym, że mają jeszcze starszą siostrę Agatę
(44) moją córkę z mojego pierwszego małżeństwa. Wcześniej moja druga
żona Teresa tak manipulowała mną bym nie powiedział dzieciom o tym, że
mają jeszcze siostrę, mimo tego, że wiedziała jak bardzo zależy mi na
tym by wszystkie moje dzieci się znały. Teresa ustanowiła zakaz
kontaktów z Agatą a mnie uczyniła strażnikiem tego zakazu grożąc mi
porzuceniem (manipulowała seksem). Obciążyła mnie ogromnym poczuciem
winy, z którego uwolniłem się wyznając dzieciom skrzętnie dotychczas
ukrywana prawdę o mnie samym. Dużo by pisać o tym w jakich warunkach
doszło u mnie do tego przełomu ale najważniejszym było to, że ja sam
zaufałem dzieciom bezgranicznie i pokonałem strach przed odrzuceniem
przez nie.

Wówczas nie zdawałem sobie jednak sprawy czego dokonałem; dopiero po
kilku miesiącach zdałem sobie sprawę, że wyzwoliłem się z niewolniczego
jarzma, którym otoczyła mnie moja żona, która wykorzystywała tę
tajemnicę o Agacie do sprawowania kontroli nade mną. Byłem po prostu jej
emocjonalnym niewolnikiem nad którym całkowicie panowała i była pewna,
że jej manipulacja jest na tyle niezawodna, że nie uda mi się zerwać
tych niewolniczych kajdan. Stało się jednak inaczej przez moją
bezgraniczną miłość i oddanie dzieciom, które odpłaciły mi tym samym.
Ten stan wzajemnego szacunku i zaufania między mną i dziećmi wywołał
agresję żony, która oszalała ze strachu, że straciła kontrolę nad
rodziną. Nie była w stanie oprzeć relacji wewnątrz-rodzinnych na
zaufaniu ponieważ nie ufała również samej sobie i dlatego musiała mieć
„kozła ofiarnego”, czyli mnie, na którego zrzucała odpowiedzialność za
swoje decyzje . Ujawniła głęboko skrywany kompleks niższości, z którego
ani ona ani ja nie zdawaliśmy sobie sprawy. To, że była w stanie mną
manipulować wynikało również z tego, że mnie również brakowało poczucia
własnej wartości.

Ja od 1990 przebywałem i pracowałem w USA. Pojechałem tam z myślą, że
znajdę jakąś pomoc dla naszego Wojtka. No i udało mi się dotrzeć do
IAHP. Praca w USA umożliwiała mi finansowanie dość kosztownych wizyt w
Filadelfii. terapię zaś prowadziła żona, która wraz z dziećmi przebywała
głównie w Polsce gdyż tutaj mieliśmy lepsze warunki do rehabilitacji
Wojtka. Jak już wspomniałem formalnie rehabilitację zakończyliśmy w
1994. Wtedy również ja zaufałem dzieciom i otrzymałem równie szczery
odzew, jak nigdy wcześniej. Ale wtedy również moja Teresa straciła
kontrolę nad rodziną i w swoim przekonaniu grunt pod nogami. Gdy wróciła
z USA do Polski wraz z dziećmi na przełomie sierpnia i września ’94 by
odzyskać swoja dominującą pozycję w rodzinie przede wszystkim przerwała
mi łączność z dziećmi. Gdy w grudniu ’94, zaniepokojony tą „ciszą” ze
strony dzieci, przyjechałem do Polski spotkało mnie cos czego się nie
spodziewałem - moja żona, z nożem kuchennym w ręce pokazała mi drzwi bym
się wynosił.

W okresie między wrześniem a grudniem 1994, nadal pracując w USA, bardzo
intensywnie myślałem nad tym dlaczego Teresa przerwała mi łączność z
dziećmi. Dodatkowym impulsem do rozmyślań była samobójcza śmierć mojego
amerykańskiego bossa, we wrześniu ’94, która wyzwoliła falę przemocy w
zakładzie, w którym pracowałem. Poszukiwałem odpowiedzi na nurtujące
mnie pytanie DLACZEGO Teresa przerwała mi  łączność z dziećmi i DLACZEGO
mój boss się zastrzelił. W końcu po wielu podejściach, po całym
łańcuchu DLACZEGO pojawiło się  światełko odpowiedzi w ciemnym
dotychczas tunelu. Doszedłem do wniosku, że wszyscy cierpimy na brak
poczucia własnej wartości i że w swoim życiu podejmujemy takie akcje by
uciec od odpowiedzialności. Pozostało wyjaśnić tylko DLACZEGO cierpimy
na brak poczucia własnej wartości lub inaczej mówiąc na kompleks
niższości i w stosunku do kogo. Od którego momentu w naszym życiu
ujawnia się ten kompleks? I doszedłem do wniosku, że kompleks niższości
zaczyna się od relacji dziecka z rodzicem. Połączyłem to z freudowskim
kompleksem Edypa i jungowskim kompleksem Elektry i wyszło, że kompleks
dziecka w stosunku do rodzica tej samej płci ma swój początek w ZAKAZie.
Zakaz jest najprostszym sposobem poniżenia dziecka przez rodzica.  I
jest to fakt, którego ludzie są całkowicie nieświadomi. Fakt, który dla
mnie - po latach analizy -  jest absolutną oczywistością ale który tak
łatwo unika zauważenia.

Rodzice są dla dziecka tymi, którzy karmią, zapewniają bezpieczeństwo i
uczą. Dziecko zaczyna poznawać świat obserwując, naśladując i
doświadczając z rodzicami. Dziecko uczy się życia doświadczając
„pierwszego razu” zawsze z rodzicami. Każde pierwsze dziecięce
doświadczenie jest najważniejsze gdyż jest wzorem dla tego samego typu
doświadczeń następnych powinno więc być doskonałe (wzorcowe). Tylko
oddani dziecku i kochający rodzice są w stanie spełnić te warunki by
doświadczanie przez dziecko przebiegało bez strachu (przed pierwszym
razem) i by dziecko miało pełne zaufanie do tych, którzy tego pierwszego
doświadczenia dostarczają.

By iść dalej musimy zadać sobie fundamentalne pytanie: skąd pochodzimy,
dokąd idziemy, jaki jest cel naszego życia i w jaki sposób to
realizujemy?  Nie będę przeprowadzał całego filozoficznego wywodu i
ograniczę się tylko do pytania: która ze sfer naszego życia jest
najważniejsza?  Dla mnie odpowiedź jest prosta: najważniejszą sferą
naszego życia jest życie seksualne, gdyż dzięki seksowi mamy z trwaniem
życia na naszej planecie. Wszystkie inne dziedziny naszej aktywności są
podporządkowane jednemu celowi: podtrzymaniu życia w ogóle a człowieka w
szczególności. Łącząc to z poprzednimi wywodami doszedłem do wniosku, że
pierwszy akt seksualny młodego człowieka, jego inicjacja seksualna musi
być doskonały pozbawiony strachu i niepewności  przed niepowodzeniem. I
że takiego doświadczenia może dostarczyć synowi tylko matka a córce
ojciec. Tylko świadomi rodzice nastawieni na dobro dziecka nie skrzywdzą
go.

Jest jeszcze inny aspekt dotyczący inicjacji seksualnej („pierwszego
razu”) z rodzicami. Syn od samego zarania porównuje się z ojcem walcząc
o matkę a córka walczy o ojca porównując się z matką. Nie jestem
pierwszym, który zaobserwował te zależności w rodzinie z dziećmi. Czy
syna walczy o matkę by ja posiąść  dla siebie jako swoja partnerkę czy
też  chce się stać równy ojcu przez to, że posiądzie tę, która jest dla
jego ojca kobietą doskonałą? Czy córka walczy z matka o ojca jako swego
partnera czy też chce się stać równa matce spróbowawszy mężczyzny,
którego matka uważa za swego doskonałego partnera? W akcie seksualnym
przekazuje się wiedzę emocjonalnie a nie werbalnie. Uświadamianie
werbalne nie jest doskonałe i podlegające manipulacjom w przeciwieństwie
do emocji, w których człowiek nie jest w stanie oszukiwać.  Jeżeli syn
zrówna się z ojcem emocjonalnie to stanie się równy swemu stwórcy (bogu)
a posiadłszy wiedzę ojca stanie się autorytetem dla samego siebie.
Podobnie córka, która zrówna się emocjonalnie z matką stanie się równa
swojej stwórczyni (bogini) a posiadłszy wiedzę matki stanie się
autorytetem dla samej siebie. Człowiek, który stanie się autorytetem dla
samego siebie nie boi się odpowiedzialności za podejmowane przez siebie
decyzje i nie będzie manipulował swoim partnerem by zrobić z niego
„kozła ofiarnego” własnej niepewności.

Dlatego jest tak ważnym aby w tym akcie-misterium inicjacji seksualnej
dziecka wszystko było najwyższej jakości by w rezultacie narodził się
człowiek młody ale już dojrzały społecznie i emocjonalnie gotowy do
założenia rodziny, w której nie będzie walki o to kto kim zawładnie: czy
żona zawładnie mężem czy na odwrót. W takiej rodzinie permanentna
rywalizacja o to kto kogo zmanipuluje zostanie zastąpiona przez pokojową
współpracę i współdziałanie na rzecz wspólnego dobra. W takiej rodzinie
podchody zostaną zastąpione przez wzajemne zaufanie i szacunek. W
takiej, nowej rodzinie rozwiązany zostanie problem kompleksu
Edypa/Elektry czyli problem braku poczucia własnej wartości, gdyż
nierozwiązywalny dotychczas problem kompleksu Edypa/Elektry zostanie
rozwiązany.

Dotychczas wszelkie kontakty seksualne między bliskimi krewnymi były
traktowane jako kazirodztwo. W moim rozumieniu kazirodztwem jest każda
relacja, niekoniecznie fizyczna, miedzy dzieckiem a rodzicem w której
rodzic jest stroną aktywną. Rodzic cierpiący z powodu braku poczucia
własnej wartości istotnie przyciąga dziecko po to by zaspokoić swoje
potrzeby emocjonalne przy pomocy dziecka. I to jest kazirodztwo
(negatywne). Natomiast jeżeli  zbliżenie dziecka z rodzicem jest
inicjowane przez dziecko w celu przeżycia inicjacji seksualnej to
całkowite uwolnienie się przez dziecko od emocjonalnych uzależnień od
rodzica.  I jeszcze jedna sprawa, która może się wydawać niejasna gdyż
nic o niej dotychczas nie powiedziałem. Akt -misterium inicjacji
seksualnej dziecka ma się odbywać  z udziałem obojga rodziców. Syn
porównuje się z ojcem ‘na matce’, matka jest ‘wagą’; i analogicznie
córka porównuje się z matką ‘na ojcu’, ojciec jest w tym przypadku
pasywna ‘wagą’.

Można na ten temat dyskutować bez końca - ja robię to publicznie w
Internecie, z przerwami, od roku 1996 i końca dyskusji nie widać. Warto
jednak na koniec tego krótkiego listu dodać, że rozważania te
doprowadziły mnie do wniosku, że wszelka patologia, i biologiczna,
psychiczna czy społeczna bierze się z tego właśnie centralnego zakazu
obowiązującego wszystkie gromady ludzkie. Wystarczy potraktować skutek
braku poczucia własnej wartości jako agresję przeciwko sobie a staje się
to lepiej widoczne. Napiszę o tym jednak w kolejnym liście jeżeli
Państwo wyrazicie zainteresowanie. Obecnie testuję metodę resocjalizacji
(szeroko pojmowanej) opartą na tej właśnie wiedzy na wybranych
mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie gdzie mieszkam.

A jeżeli chcecie Państwo zapoznać się z dotychczasową dyskusją na ten
temat to można ja znaleźć na stronach WWW do których można dotrzeć przez
adres http://leotar.friko.pl/index1.html  . Jest to strona, która
pozwala na wybranie stron właściwych. Można również skorzystać z adresu
http://leotar.friko.pl/fall_2014/, który umożliwi dotarcie do tych
samych co poprzednio stron z pierwszej strony tytułowej.  Są to
fragmenty dyskusji toczących się w polskim Usenecie od 1996 roku, i
wprawdzie jest tam również wiele „śmieci” ale można odtworzyć sens
całości. By jednak odrzucić moją hipotezę lub ją zaakceptować każdy z
Czytelników musi zmierzyć się sam z tymi materiałami i ze swoja
przeszłością.

Życzę miłej lektury.
Pozdrawiam

Władek Tarnawski  (LeoTar)

Sunrise Services
Ostrowina 21
56-400 Oleśnica
e-mail:  LeoTar@wp.pl
tel.: +48661294908

Ostrowina, 27.03.2015.

LeoTarData: Tue, 14 Apr 2015 18:41:30 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

ikka pisze:
> W dniu 2015-04-14 o 15:41, LeoTar pisze:

>> Rok 1994 był w ogóle dla mnie przełomowy ponieważ odważyłem się
>> powiedzieć Kasi i Jankowi o tym, że mają jeszcze starszą siostrę
>> Agatę (44) moją córkę z mojego pierwszego małżeństwa. Wcześniej moja
>>  druga

> czyli olałeś własne dziecko

A gdzie to niby wyczytałaś? Wręcz przeciwnie, mam bardzo dobre układy z
córką takie jakbyśmy się nigdy nie rozstali. Bardzo cenię sobie w
postępowaniu mojej pierwszej żony to, że mimo iż ja zostawiłem dla
drugiej wychowała córkę tak jakbym był obecny w ich życiu.


>> żona Teresa tak manipulowała mną bym nie powiedział dzieciom o tym,  że

> i oczywiście ty nie jesteś za to odpowiedzialny? ani trochę?

A gdzie ja niby tak napisałem? Byłem winny bo pozwoliłem na to, by
manipulowała moim życiem posługując się w stosunku do mnie seksualnym
szantażem. Byłem długi czas pantoflarzem. :-)


>> mają jeszcze siostrę, mimo tego, że wiedziała jak bardzo zależy mi  na

> widocznie nie wystarczająco ci zależy

Nie tylko moja wola się liczy lecz również mojej drugiej żony, która
chce nadal manipulować życiem naszych dzieci. Jak śpiewa Budka Suflera
"Do tanga trzeba dwojga". Potrzebna jest dwójka świadomych rodziców,
jedno to za mało.


>> tym by wszystkie moje dzieci się znały. Teresa ustanowiła zakaz
>> kontaktów z Agatą a mnie uczyniła strażnikiem tego zakazu grożąc mi
>> porzuceniem (manipulowała seksem). Obciążyła mnie ogromnym poczuciem

> za seks wyrzekłeś się dziecka? wyborne...

A ilu facetów tak właśnie robi? Nie byłem wyjątkiem.


>> winy, z którego uwolniłem się wyznając dzieciom skrzętnie dotychczas

> ty się uwolniłeś, ty byłeś manipulowany, ty byłeś skrzywdzony, ty, ty,  ty...
> biedactwo...

Wcale się nie użalam nad swoim losem co próbujesz mi tutaj imputować.
Ale tez nie byłem wyłącznie winny za taki stan rzeczy. Współwinną była
moja żona. Handlowała ze mną seksem i uważała że w zamian za małżeńską
prostytucję ma prawo do niepodzielnego sprawowania władzy nad całą rodziną.


>> [...] tajemnicę o Agacie do sprawowania kontroli nade mną. Byłem po
>> prostu jej emocjonalnym niewolnikiem nad którym całkowicie panowała i
>> była pewna, że jej manipulacja jest na tyle niezawodna, że nie uda mi
>> się zerwać

> miałeś 8 lat czy byłeś wtedy dorosły?

Facet, który nie otrzymał właściwej edukacji seksualnej wraz z inicjacją
od rodziców zawsze będzie niedorosły, tak samo zresztą jak i kobieta
nawet ta, która urodzi dziecko. Chociaż wydawałoby się, że ciąża i poród
powinny ją wydorośleć.


>> tych niewolniczych kajdan. Stało się jednak inaczej przez moją
>> bezgraniczną miłość i oddanie dzieciom, które odpłaciły mi tym samym.
>> Ten stan wzajemnego szacunku i zaufania między mną i dziećmi wywołał
>> agresję żony, która oszalała ze strachu, że straciła kontrolę nad

> może po prostu bała się że je bzykniesz?

I dlatego sama chciała wepchnąć naszą córkę Kasię w moje ręce? W czasie
gdy waliła się jej władza nad rodziną sama chciała doprowadzić do
kazirodczych stosunków między mną i córką po to by znając tajemnicę
mogła mogła nas szantażować i nadal sprawować niepodzielnie władzę w
rodzinie. To jest wyższa szkoła manipulacji uprawianej przez kobietę
chociaż nie jestem do końca przekonany, czy jest uprawiana świadomie.


>> rodziną. Nie była w stanie oprzeć relacji wewnątrz-rodzinnych na
>> zaufaniu ponieważ nie ufała również samej sobie i dlatego musiała
>> mieć „kozła ofiarnego”, czyli mnie, na którego zrzucała
>> odpowiedzialność za

> a jesteś za cokolwiek odpowiedzialny w swoim życiu? czy wszystko zrobili
> ci źli inni?

Nigdy nie bałem się odpowiedzialności za własne decyzje chociaż nie
zawsze było to przemyślane i świadome, i nigdy nie zwalałem
odpowiedzialności za te decyzje na innych ludzi. Teraz też biorę
odpowiedzialność za to o czym piszę i nie boje się przeciwstawić całemu
światu w którym wszyscy wszystkimi próbują manipulować by uniknąć
odpowiedzialności za swoje decyzje. Postępują tak zarówno mężczyźni jak
i kobiety i panicznie boja się ujawnienia technik swojej manipulacji.


>> swoje decyzje . Ujawniła głęboko skrywany kompleks niższości, z
>> którego ani ona ani ja nie zdawaliśmy sobie sprawy. To, że była w
>> stanie mną manipulować wynikało również z tego, że mnie również
>> brakowało poczucia własnej wartości.

> biedactwo... żona zniszczyła ci życie, jest taka zła... a ty, biedny
> żuczek, z niskim poczuciem własnej wartości dałeś się tak skrzywdzić...
> Jak masz problem to idź do księdza albo psychologa, ale nie zwalaj
> odpowiedzialności za skutki swoich dorosłych decyzji na osoby trzecie.
> Mężczyzna nie zostawia dziecka dla seksu. Jesteś chory.
> Przyjmij odpowiedzialność za to, co zrobiłeś w życiu, na razie
> zasłaniasz się spódnicą i płaczliwie łkasz pokazując na żonę paluszkiem:
> "ona mi to zrobiła, ona!"

To, że opisuje jej postępowanie wale nie znaczy, że zwalam na nią całą
winę. Nieuważnie czytasz moje teksty, bo gdybyś je czytała literalnie to
już dawno powinnaś była wyczytać, że jestem jej wdzięczny za wszelką
przemoc,której od niej doznałem gdyż dzięki temu zostałem oświeconym
wyzwoleńcem. Je przemoc i pomoc dzieci przyniosły mi WOLNOŚĆ. Teraz chcę
jej pomóc by i ona uwolniła się od poczucia winy za to co złego zrobiła
z naszą rodziną. Tyle, że moja dobra wola i chęć przyniesienia jej
pomocy na niewiele się zdadzą jeżeli ona sama trwać będzie nadal w
przekonaniu, że stosując nadal terror w stosunku do dzieci będzie
sprawować nad nimi władzę. Nie dokona się wyzwolenia dziecka bez zgody
jego rodziców. Ta walka to walka zarówno o wyzwolenie kobiety z jarzma
nieświadomości i przemocy, którą kiedyś na początku czasu ustanowiła by
zapewnić gatunkowi przetrwanie. Ta walka to również, a może przede
wszystkim walka o PRAWA DZIECKA, które bez zgody rodziców nie stanie się
wolne.


> Reakcja na daną sytuację jest twoją decyzją. Ty zdecydowałeś, że
> porzucisz dziecko. Gdybyś miał chociaż trochę przyzwoitości wiedziałbyś,
> co jest ważniejsze - seks z aktualną partnerką czy człowiek, którego sam
> zrobiłeś.

Ale wówczas nie byłem tego świadom gdyż brakowało mi Wiedzy i poczucia
własnej wartości. A kobieta sprytnie to wykorzystywała zaspokajając swój
brak poczucia własnej wartości dzięki sprawowaniu władzy nade mną. I
wyobraź sobie, że manipulacja, którą tutaj uprawiasz, nie uda Ci się
obciążyć mnie poczuciem winy. Ja walczę o to, by uwolnić Kobietę od
poczucia winy i przemocy a Ty chcesz mi ciągle dokopać. Jesteś nie fair.


>> Ja od 1990 przebywałem i pracowałem w USA. Pojechałem tam z myślą, że
>> znajdę jakąś pomoc dla naszego Wojtka. No i udało mi się dotrzeć do
>> IAHP. Praca w USA umożliwiała mi finansowanie dość kosztownych wizyt
>> w Filadelfii. terapię zaś prowadziła żona, która wraz z dziećmi
>> przebywała głównie w Polsce gdyż tutaj mieliśmy lepsze warunki do
>> rehabilitacji Wojtka. Jak już wspomniałem formalnie rehabilitację
>> zakończyliśmy w 1994. Wtedy również ja zaufałem dzieciom i otrzymałem
>> równie szczery odzew, jak nigdy wcześniej. Ale wtedy również moja
>> Teresa straciła kontrolę nad rodziną i w swoim przekonaniu grunt pod
>> nogami. Gdy wróciła z USA do Polski wraz z dziećmi na przełomie
>> sierpnia i września ’94 by odzyskać swoja dominującą pozycję w
>> rodzinie przede wszystkim przerwała mi łączność z dziećmi. Gdy w
>> grudniu ’94, zaniepokojony tą „ciszą” ze strony dzieci, przyjechałem
>> do Polski spotkało mnie cos czego się nie spodziewałem - moja żona, z
>> nożem kuchennym w ręce pokazała mi drzwi bym się wynosił.

> i nadal za nic nie jesteś odpowiedzialny? biedactwo...

Jesteś uparta jak baran. Ze strachu przed koniecznością rezygnacji z
władzy nad Mężczyzną trzęsą Ci się kolana. Opanuj strach a zobaczysz, że
nic złego Ci się nie stanie i zobaczysz inny świat wolny od morderczej
walki o dominację, świat w którym miast wojennej rywalizacji panuje
dobrowolna współpraca płci.

LeoTarData: Wed, 15 Apr 2015 10:40:12 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

ikka pisze:
> W dniu 2015-04-14 o 18:41, LeoTar pisze:
>> ikka pisze:
>>> W dniu 2015-04-14 o 15:41, LeoTar pisze:

(...)

> Nie opowiadaj bzdur. To nie pantoflarstwo tylko twój wybór.
> Zdejmujesz z siebie odpowiedzialność. Nawet powyżej - "manipulowała
> moim życiem". To nie ona manipulowała twoim życiem. To ty pozwoliłeś
> manipulować swoim życiem. Ty. Inni traktują nas tak, jak na to
> pozwalamy. Weź odpowiedzialność za to, że to ty na to pozwoliłeś.
> Twoje dziecko, twoja żona, twoje wybory.

Gdybym był wówczas świadom manipulacji to nigdy nie doszłoby do rozbicia
mojej pierwszej rodziny. Gdybym był wówczas w stanie ujawnić manipulację
to manipulująca, czyli moja druga żona nigdy nie zrobiłaby ze mnie
swojego niewolnika. W tym właśnie tkwi sedno manipulacji czyli
umiejętności oszukiwania, że oszust działa w taki sposób by jego
oszustwo (manipulacja) nie zostało ujawnione. Nie przyjmuję więc na
siebie poczucia winy, które usilnie starasz mi się wmówić tylko dlatego
by nie przyznać, że kobieta może oszukiwać.


(...)

> Wola twojej drugiej żony nie miała nic do tego, że porzuciłeś
> pierwsze dziecko. To twoje dziecko i twoja wola co zrobisz z
> odpowiedzialnością za nie. Ty podejmujesz decyzje w swoim życiu. Nie
> zawsze są dobre i właściwe, ale nie mów, że ktoś je za ciebie podjął.
> Zrzucasz odpowiedzialność za własne życie na innych.

Jesteś w błędzie. Gdyby nie jej wola posiadania takiego właśnie faceta
jak ja (byłem bardzo oddany rodzinie) to nie wystartowałaby do mnie.
Wiedziała, że jestem żonaty i mam córkę gdyż była moją koleżanką z ławy
studenckiej. Imponowałem jej i pewnie niezupełnie zdając sobie sprawę
DLACZEGO chciała mnie mieć dla siebie. Pozornie gwarantowałem poczucie
bezpieczeństwa rodzinie i to ją ku mnie podświadomie skłaniało. A mnie w
rzeczywistości brakowało poczucia własnej wartości i...
odpowiedzialności co maskowałem swoja pozorną dojrzałością. Tak samo jak
i ona byłem oszustem i manipulantem. Oboje byliśmy niedojrzali.


> Zawsze będziesz się czuł pokrzywdzony, żadna pokręcona teoria ci nie
>  pomoże.

Ale ja nie czuję się pokrzywdzony, co już po raz któryś powtarzam a Ty
nie chcesz tego zauważyć. Ja jestem wdzięczny mojej byłej za to, że
przemocą zmusiła mnie do myślenia i odtworzenia całego procesu który
prowadzi do powstania nieodpowiedzialności u mężczyzn. Odpowiedzialności
kobiety uczą się doświadczalnie rodząc dziecko i będąc fizycznie
zmuszonymi do tejże odpowiedzialności. Mężczyźni takiej szansy nie mają
i w dotychczasowym modelu wychowawczym uczą się tej odpowiedzialności
podejmując różne ryzykowne decyzje.

Moja hipoteza wychowawcza oferuje nauczenie się odpowiedzialności nie w
życiu dorosłym i po trupach lecz już od samego zarania, czyli od
narodzin a na inicjacji do dorosłego życia kończąc, wszystko za sprawą
rodziców (lub opiekunów, wychowawców) po to by i kobieta i mężczyzna
zakładający rodzinę nie musieli sie uczyć odpowiedzialności na swoich
dzieciach starając się wyzwolić od toksycznych uzależnień wyniesionych z
ich domów rodzinnych. Moja hipoteza dotyczy bezpieczeństwa gatunku i
Życia oraz wspólnej odpowiedzialności za nie Kobiety i Mężczyzny.


(...)

>> Wcale się nie użalam nad swoim losem co próbujesz mi tutaj
>> imputować. Ale tez nie byłem wyłącznie winny za taki stan rzeczy.
>> Współwinną była moja żona. Handlowała ze mną seksem i uważała że w
>>  zamian za małżeńską

> Do handlu trzeba dwojga. Po co handlowałeś? Za to co robi twoja żona
> nie jesteś odpowiedzialny. Jesteś odpowiedzialny za swoje reakcje na
> to, co ona robi.

Sama napisałaś, że do handlu trzeba dwojga więc dlaczego tylko mnie
starasz się obciążyć winą? Znowu jesteś nie fair.


>> prostytucję ma prawo do niepodzielnego sprawowania władzy nad całą
>>  rodziną.

> Naprawdę uważasz, że ktoś jeszcze poza tobą jest z żoną tylko dla
> seksu?

A czymże innym kupują sobie kobiety mężczyzn jak nie seksem właśnie?


>>>> [...] tajemnicę o Agacie do sprawowania kontroli nade mną.
>>>> Byłem po prostu jej emocjonalnym niewolnikiem nad którym
>>>> całkowicie panowała i była pewna, że jej manipulacja jest na
>>>> tyle niezawodna, że nie uda mi się zerwać

>>> miałeś 8 lat czy byłeś wtedy dorosły?

>> Facet, który nie otrzymał właściwej edukacji seksualnej wraz z
>> inicjacja od rodziców zawsze będzie niedorosły, tak samo zresztą
>> jak

> Dowód proszę. Dowód. Nie twoje urojenia.


>> i kobieta nawet ta, która urodzi dziecko. Chociaż wydawałoby się,
>> że ciąża i poród powinny ją wydorośleć.

> Mówisz jak te matoły w sejmie, którzy wiedzą co powinna kobieta. Nie
>  masz kwalifikacji.

Kwalifikacji do czego?>>>> tych niewolniczych kajdan. Stało się jednak inaczej przez moją
>>>>  bezgraniczną miłość i oddanie dzieciom, które odpłaciły mi tym
>>>>  samym.

> Szkoda, że ta bezgraniczna miłość i oddanie dotyczyły tylko dzieci z
> drugiego związku. Nie machaj tu miłością do dzieci, bo pierwsze
> olałeś za seks.

Jesteś monotonna,


>>>> Ten stan wzajemnego szacunku i zaufania między mną i dziećmi
>>>> wywołał agresję żony, która oszalała ze strachu, że straciła
>>>> kontrolę nad

>>> może po prostu bała się że je bzykniesz?

>> I dlatego sama chciała wepchnąć naszą córkę Kasię w moje ręce? W
>> czasie gdy waliła się jej władza nad rodziną sama chciała
>> doprowadzić do kazirodczych stosunków między mną i córką po to by
>> znając

> Co za bzdura. Nad twoim penisem też niepodzielnie panuje? Mówi ci
> kiedy ma zadziałać?

i... prymitywna.


>> tajemnicę mogła mogła nas szantażować i nadal sprawować
>> niepodzielnie władzę w rodzinie. To jest wyższa szkoła manipulacji
>>  uprawianej przez kobietę chociaż nie jestem do końca przekonany,
>> czy jest uprawiana świadomie.

> To dobrze, że nie do wszystkiego co wymyśliłeś jesteś przekonany. To
>  daje nadzieję.

Płonne Twoja nadzieje.


>> Nigdy nie bałem się odpowiedzialności za własne decyzje chociaż nie
>> zawsze było to przemyślane i świadome, i nigdy nie zwalałem
>> odpowiedzialności za te decyzje na innych ludzi. Teraz też biorę

> Wszystkie twoje wcześniejsze wypowiedzi temu przeczą.

Bo interpretujesz je z punktu widzenia kobiety a nie z punktu widzenia
Człowieka.


>> odpowiedzialność za to o czym piszę i nie boje się przeciwstawić
>> całemu światu w którym wszyscy wszystkimi próbują manipulować by
>> uniknąć odpowiedzialności za swoje decyzje. Postępują tak zarówno
>> mężczyźni jak i kobiety i panicznie boja się ujawnienia technik
>> swojej manipulacji.

> To jakiś bełkot. Nie wiem o czym piszesz.

Wiec przeczytaj jeszcze raz jeżeli jeden raz to zbyt mało dla Ciebie.

(...)

>> już dawno powinnaś była wyczytać, że jestem jej wdzięczny za
>> wszelką przemoc, której od niej doznałem gdyż dzięki temu zostałem
>> oświeconym wyzwoleńcem. Je przemoc i pomoc dzieci przyniosły mi
>> WOLNOŚĆ. Teraz chcę

> Jedyna przemoc to ta, którą ty uprawiasz.

A potrafisz ja opisać - czynisz pusty zarzut i myślisz, że się będę
tłumaczył. Jesteś niepoważną dyskutantką.


>> jej pomóc by i ona uwolniła się od poczucia winy za to co złego
>> zrobiła z naszą rodziną. Tyle, że moja dobra wola i chęć przyniesienia jej

> Wystarczająco trudno jest przekonać samego siebie do zmiany myślenia
>  nawet jeśli się tego bardzo chce. Zmienianie kogoś innego kiedy
> tego nie chce jest niemożliwe. Terapeuta chyba wie takie rzeczy?

Więc po co uprawiają terapię całe zastępy terapeutów biorąc za to krocie?


>> pomocy na niewiele się zdadzą jeżeli ona sama trwać będzie nadal w
>>  przekonaniu, że stosując nadal terror w stosunku do dzieci będzie

> Twoje przekonania nie muszą być słuszne. Brałeś to kiedyś pod uwagę?

Dzięki temu, że zmieniłem swoje przekonania wyeliminowałem przemoc z
własnego życia, a więc moje poglądy MUSZĄ być słuszne.


>> sprawować nad nimi władzę. Nie dokona się wyzwolenia dziecka bez
>> zgody jego rodziców. Ta walka to walka zarówno o wyzwolenie kobiety
>> z jarzma nieświadomości i przemocy,którą kiedyś na początku czasu
>> ustanowiła by

> Znaczy twoja walka o trójkąt to walka o wyzwolenie kobiet?

Kobiet, mężczyzn i przede wszystkim dzieci.


>> zapewnić gatunkowi przetrwanie. Ta walka to również, a może przede
>> wszystkim walka o PRAWA DZIECKA, które bez zgody rodziców nie
>> stanie się wolne.

> bełkot.

Więc niczego nie zrozumiałaś. A szkoda...


>>> Reakcja na daną sytuację jest twoją decyzją. Ty zdecydowałeś, że
>>>  porzucisz dziecko. Gdybyś miał chociaż trochę przyzwoitości
>>> wiedziałbyś, co jest ważniejsze - seks z aktualną partnerką czy
>>> człowiek, którego sam zrobiłeś.

>> Ale wówczas nie byłem tego świadom gdyż brakowało mi Wiedzy i
>> poczucia własnej wartości. A kobieta sprytnie to wykorzystywała
>> zaspokajając swój

> Takie życie. Każdy dorosły w swoim życiu spotyka się z próbami
> manipulacji. Ale nie zostawia przez to dziecka. Każdy dorosły ma
> jakieś problemy do rozwiązania i przepracowania, więc nie zwalaj
> tego na żonę, bo na razie przedstawiasz się jako jakiś przygłup,
> który nie wie co się wokół niego dzieje. Żona cię terroryzuje,
> wykorzystuje, manipuluje, a ty żuczku znalazłeś lekarstwo - seks w
> trójkącie z dzieckiem

Nie lubię się powtarzać ale tym razem powtórzę: jesteś PRYMITYWNA.
Widocznie masz juz za dużo lat by było Cie stać na dokonanie
jakichkolwiek zmian w Twoim życiu. Tylko niewielu potrafi wykorzystać
bagaż swoich doświadczeń życiowych ale Ty do tej grupy raczej nie należysz.


>> brak poczucia własnej wartości dzięki sprawowaniu władzy nade mną.
>> I wyobraź sobie, że manipulacja, którą tutaj uprawiasz, nie uda Ci
>> się obciążyć mnie poczuciem winy. Ja walczę o to, by uwolnić
>> Kobietę od poczucia winy i przemocy a Ty chcesz mi ciągle dokopać.
>> Jesteś nie fair.

> Nie chcę ci dokopać bo niby po co. Sam siebie kopiesz - z tego co
> piszesz trwa to już lata. Jest mi ciebie szkoda.

Zupełnie niepotrzebnie - jestem zadowolony ze swojego życia.


(...)

> Nie wiesz niczego o moim świecie. Nie jestem ekshibicjonistką w
> przeciwieństwie do ciebie.

Bo boisz sie ujawnienia swoich manipulacji, obawiasz się, że ktoś mógłby
wykorzystać Twoją spowiedź przeciwko Tobie. Że ktoś ujawniłby Twoje
mechanizmy obronne, którymi zabezpieczasz swoje manipulacje. Jesteś
tchórzem i dlatego nie możesz ścierpieć tego, że ktoś może się nie bać
tak jak Ty. Moja szczerość i otwartość nazywasz ekshibicjonizmem by mnie
poniżyć za to, że Ciebie nie stać na taką odwagę.


>> walki o dominację, świat w którym miast wojennej rywalizacji panuje
>> dobrowolna współpraca płci.

> Za to twój świat jest naprawdę straszny. Ale powiem ci coś w
> tajemnicy, skoro już chcesz dokładać krzywd ludziom w jakichś
> ośrodkach. Nie zmienisz swojego życia zmieniając innych. Jedyne co
> możesz zmienić i na co masz realny wpływ - to ty sam.

Siebie już zmieniłem ale do tego by świat stał się dla mnie całkowicie
bezpieczny muszę również zmienić swoje otoczenie co czynię ujawniając
kulisy kłamstwa oraz proponując metodę trwałego wyleczenia społeczeństwa
z tej przypadłości.

LeoTarData: Wed, 15 Apr 2015 11:00:57 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-14 o 18:41, LeoTar pisze:

>> Facet, który nie otrzymał właściwej edukacji seksualnej wraz z inicjacją
>> od rodziców zawsze będzie niedorosły, tak samo zresztą jak i kobieta
>> nawet ta, która urodzi dziecko. Chociaż wydawałoby się, że ciąża i poród
>> powinny ją wydorośleć.

> a zechcialbys rozwinac te inicjacje? nie czytalem wszystkich twoich
> wynurzen a twoje sformulowania cos mi przypomnialy, produkowal sie tutaj
> jakis gosc w podobnym stylu, aczkolwiek bardziej jednoznacznie jesli
> dobrze pamietam

Jeżeli masz czas na czytanie to wszystko co mam do powiedzenia na temat
wychowania seksualnego dzieci możesz znaleźć pod adresem
http://www.leotar.friko.pl/. Mógłbyś się przygotować wstępnie do rozmowy
gdy będziesz miał cały zarys teorii co pozwoliłoby oszczędzić mój czas,
którego ostatnio mi brakuje. Jest tam sporo wątków pobocznych ale nie są
one bezużyteczne i wzbogacają historię oraz tło powstania całej
koncepcji. Chętnie porozmawiam ale proszę o wyrozumiałośc i cierpliwość.

Pozdrawiam

LeoTarData: Wed, 15 Apr 2015 20:36:32 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-15 o 15:11, gazebo pisze:

>> do szukania igly w stogu siana to nie mam zaparcia, aczkolwiek zarys juz
>> mam i wcale mi sie on nie podoba

> poza tym ciagle nie moge przyzwyczaic do publicznego obnazania sie

Ja nie mam nic do ukrycia więc nie mam powodów by się ukrywać. A opisuję
tylko własne doświadczenia i wnioski jakie z tych doświadczeń wyciągnąłem.

A co do mojego głównego tematu to będę miał trochę wolnego czasu w
najbliższą niedzielę, jeżeli oczywiście chcesz pytać. Możemy zacząć od
9.30 rano.

LeoTarData: Fri, 17 Apr 2015 20:53:54 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-15 o 20:36, LeoTar pisze:

> mnie nie interesuje twoje zycie tylko pewne jego aspekty, na ktore
> zwrocilem uwage - stad nasiadowa odpada a przejrzenie twojej strony
> mogloby mnie wprowadzic w stupor

No więc pytaj; co mam Ci objaśnić?

LeoTarData: Fri, 17 Apr 2015 21:56:54 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-17 o 20:53, LeoTar pisze:
>> gazebo pisze:
>>> W dniu 2015-04-15 o 20:36, LeoTar pisze:

>>> mnie nie interesuje twoje zycie tylko pewne jego aspekty, na ktore
>>> zwrocilem uwage - stad nasiadowa odpada a przejrzenie twojej strony
>>> mogloby mnie wprowadzic w stupor

>> No więc pytaj; co mam Ci objaśnić?

> juz pytalem

Niestety, nie udało mi się odszukać Twojego rzekomo konkretnego pytania
poza tym, że chciałbyś coś usłyszeć o inicjacji. Ponieważ temat był już
wielokrotnie wałkowany więc zacznę z całkowicie innej beczki by
zakończyć na inicjacji.

Nie chcesz pytać Ty to zacznę pytać ja.

Czym jest TAJEMNICA i jakie są jej skutki w relacjach między dwojgiem ludzi?

LeoTarData: Sat, 18 Apr 2015 07:30:39 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-17 o 21:56, LeoTar pisze:

>> Czym jest TAJEMNICA i jakie są jej skutki w relacjach między dwojgiem
>> ludzi?

> za cholerę nie wiem co to jest TAJEMNICA, brzmi jak SACRUM

Może więc opisowo. Z tajemnicą mamy do czynienia wówczas gdy jakaś
informacja jest znana jednej osobie a nieznana innej i ta posiadająca
informację nie chce podzielić się nią z tą, która informacji nie
posiada. Przy czym nie jest ważnym, czy osoba wiedząca ukrywa posiadana
informację (wiedzę) świadomie czy też nieświadomie. W obydwu przypadkach
osoba niewiedząca jest uzależniona od dobrej lub złej woli wiedzącej a
to oznacza zniewolenie niewiedzącej przez wiedzącą, gdyż może ona w
każdej chwili wykorzystać posiadaną wiedzę w celu podporządkowania sobie
niewiedzącej manipulując nią. W ten sposób wiedząca może sprawować
władzę nad niewiedzącą.

Przedmiotem tajemnicy może wynikać na przykład z nieświadomości naszego
pochodzenia. Tajemnicę można równie wykreować świadomie bazując na
niepewności dostępnej wiedzy po to by manipulować drugim człowiekiem
gdyż niepewność posiadanych informacji oznacza w praktyce tyle co brak
wiedzy (logika jest dwuwartościowa a nie rozmyta). Brak wiedzy wywołuje
strach przed nieznanym i pozwala manipulować emocjami, podświadomością
niewiedzącego (lub tłumu). W jakikolwiek sposób powstanie więc tajemnica
jest ona zalążkiem władzy jednego człowieka (wiedzącego) na drugim
(niewiedzącym).

Ale niewolnikiem tajemnicy staje się również ten, który ja poznał i nie
podzielił się z innymi gdyż niewiedzący podświadomie wyczuwa manipulację
nawet tę dokonywaną przez wiedzącego nieświadomie i stara się wyrwać
wiedzącemu tajemnicę, pozbawić go prawa do jej wyłącznego posiadania. To
dążenie niewiedzącego do wyrwania tajemnicy z rąk wiedzącego jest
zalążkiem walki o wyzwolenie zarówno jednego jak i drugiego i tylko
odsłonięcie tajemnicy może przynieść obydwu wolność.

Dziecko rodzi się wolne ale całkowicie tego nieświadome tak samo jak
ludzkość nieświadoma swego pochodzenia, swoich korzeni. Dziecko uczy się
samego siebie doświadczając najpierw ze swoimi rodzicami. Pierwsza forma
żywa - dokądkolwiek sięgając w przeszłość - nie wiedziała skąd pochodzi
gdyż nie miała świadomości swego pochodzenia, nie znała swoich przodków
a więc od samego początku mamy do czynienia z tajemnicą życia. Czy
jesteśmy jednak skazani na niekończącą się walkę o wyzwolenie z jarzma
nieświadomości czy też możemy tę walkę zakończyć odsłaniając
przedwieczną tajemnicę w procesie intelektualnym i utrwalając osiągnięty
stan w fizycznym doświadczeniu?

Tajemnica, zakaz, umysłowa niewola to synonimy tego samego zjawiska
intelektualnego, które znajdują swoje odbicie w ograniczeniach świata
fizycznego od ograniczenia fizycznej przestrzeni płodu rozwijającego się
w matce po celę więzienną. Celem naszego życia jest intelektualne i
fizyczne uwolnieni się od tajemnicy i jej negatywnych skutków.

A wszystko zaczęło się od nieświadomości Stwórcy, który w swej
nieświadomości stworzył świat fizyczny by w nim doświadczać samego
siebie i przez doświadczenie wyrwać się z okowów nieświadomego bytowania.

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 07:08:38 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-18 o 07:30, LeoTar pisze:

>> A wszystko zaczęło się od nieświadomości Stwórcy, który w swej
>> nieświadomości stworzył świat fizyczny by w nim doświadczać samego
>> siebie i przez doświadczenie wyrwać się z okowów nieświadomego bytowania.

> czytalem kiedys dwie ksiazki, nie, sorki, druga chcialem jednak nie
> dalem rady, obie teoretycznie traktowaly o tym samym czyli o wychowaniu,
> mowiac najogolniej, ta druga nawiazywala do stworcy i to zdecydowanie
> przekraczalo moja zdolnosc absorpcji tresci

Nie lubisz filozofii?
Ja też kiedyś nie przepadałem za nią. :-)

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 13:49:32 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-19 o 07:08, LeoTar pisze:
>> gazebo pisze:
>>> W dniu 2015-04-18 o 07:30, LeoTar pisze:

>>>> A wszystko zaczęło się od nieświadomości Stwórcy, który w swej
>>>> nieświadomości stworzył świat fizyczny by w nim doświadczać samego
>>>> siebie i przez doświadczenie wyrwać się z okowów nieświadomego
>>>> bytowania.

>>> czytalem kiedys dwie ksiazki, nie, sorki, druga chcialem jednak nie
>>> dalem rady, obie teoretycznie traktowaly o tym samym czyli o wychowaniu,
>>> mowiac najogolniej, ta druga nawiazywala do stworcy i to zdecydowanie
>>> przekraczalo moja zdolnosc absorpcji tresci

>> Nie lubisz filozofii?
>> Ja też kiedyś nie przepadałem za nią. :-)

> nie po drodze mi z wiara

Źle, że nie odróżniasz filozofii od wiary.

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 15:11:05 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-19 o 13:49, LeoTar pisze:

>>>>>> A wszystko zaczęło się od nieświadomości Stwórcy, który w swej
>>>>>> nieświadomości stworzył świat fizyczny by w nim doświadczać samego
>>>>>> siebie i przez doświadczenie wyrwać się z okowów nieświadomego
>>>>>> bytowania.

>>>>> czytalem kiedys dwie ksiazki, nie, sorki, druga chcialem jednak nie
>>>>> dalem rady, obie teoretycznie traktowaly o tym samym czyli o wychowaniu,
>>>>> mowiac najogolniej, ta druga nawiazywala do stworcy i to zdecydowanie
>>>>> przekraczalo moja zdolnosc absorpcji tresci

>>>> Nie lubisz filozofii?
>>>> Ja też kiedyś nie przepadałem za nią. :-)

>>> nie po drodze mi z wiara

>> Źle, że nie odróżniasz filozofii od wiary.

> 1. Ta filozofia jest dobra i prawdziwa, która:
> a) nie niszczy zdrowego rozsądku,

A co to jest "zdrowy rozsądek"?


> b) ma za sobą historię filozofii,

Historia filozofii to historia poszukiwania kamienia filozoficznego,
historia różnych idei, które ewoluowały. I nie mieszaj historii
filozofii z samą filozofią.


> c) ma za sobą powagę Kościoła katolickiego.

Potrzebujesz więc do życia wiary w autorytet zewnętrznego Boga. Nie
wierzysz we własne siły, w samego siebie. Jak możesz więc powoływać się
na swój "zdrowy rozsądek" skoro nie wierzysz w to, że masz wiedzę
pozwalającą Ci kierować własnym życiem?


> i tak juz mam serce podparte, nie moge sie smiac do rozpuku

A co Cię tak bawi?

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 16:27:39 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-19 o 15:11, LeoTar pisze:

>> Potrzebujesz więc do życia wiary w autorytet zewnętrznego Boga. Nie
>> wierzysz we własne siły, w samego siebie. Jak możesz więc powoływać się
>> na swój "zdrowy rozsądek" skoro nie wierzysz w to, że masz wiedzę
>> pozwalającą Ci kierować własnym życiem?

> nie widzisz sprzecznosci miedzy moim stwierdzeniem, ze z wiara mi nie po
> drodze a przypisywaniem mua owych trzech punktow?

Mącisz. Zdecyduj się więc.


>>> i tak juz mam serce podparte, nie moge sie smiac do rozpuku

>> A co Cię tak bawi?

> owa filozofia

Która?

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 16:41:44 +0200
Nadawca: CookieM <tomek@do.not.spam>
Odpowiedź-Do: tomek@do.not.spam
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 19.04.2015 o 16:27, LeoTar pisze:
> gazebo pisze:
>> W dniu 2015-04-19 o 15:11, LeoTar pisze:

>>> Potrzebujesz więc do życia wiary w autorytet zewnętrznego Boga. Nie
>>> wierzysz we własne siły, w samego siebie. Jak możesz więc powoływać się
>>> na swój "zdrowy rozsądek" skoro nie wierzysz w to, że masz wiedzę
>>> pozwalającą Ci kierować własnym życiem?

>> nie widzisz sprzecznosci miedzy moim stwierdzeniem, ze z wiara mi nie po
>> drodze a przypisywaniem mua owych trzech punktow?

> Mącisz. Zdecyduj się więc.


>>>> i tak juz mam serce podparte, nie moge sie smiac do rozpuku

>>> A co Cię tak bawi?

>> owa filozofia

> Która?

Panie Władku, w jednym ze swoich wpisów wyraził Pan kolejną wątpliwość,
czy dziecko po odbyciu obrzędu inicjacji w trójkącie dziecko-rodzice,
zamiast osiągnąć dojrzałość emocjonalną i opuścić dom rodzinny, nie
przejdzie na 'ciemną stronę mocy' i nie zapragnie fizycznie pozbyć się
rodzica tej samej płci, aby posiąść tego drugiego. Mógłby Pan rozwinąć
ten wątek?

CookieMData: Sun, 19 Apr 2015 17:08:01 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Sun, 19 Apr 2015 16:41:44 +0200, CookieM napisał(a):

>> dziecko po odbyciu obrzędu inicjacji w trójkącie dziecko-rodzice,
>> zamiast osiągnąć dojrzałość emocjonalną i opuścić dom rodzinny, nie
>> przejdzie na 'ciemną stronę mocy' i nie zapragnie fizycznie pozbyć się
>> rodzica tej samej płci, aby posiąść tego drugiego. Mógły Pan rozwinąć
>> ten wątek?

> ...o majątek 3-]

Kobiety o tym wiedzą najlepiej, prawda XL?  :-)

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 17:16:02 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

zdumiony pisze:
> W dniu 2015-04-19 o 16:41, CookieM pisze:

>> zamiast osiągnąć dojrzałość emocjonalną i opuścić dom rodzinny, nie
>> przejdzie na 'ciemną stronę mocy' i nie zapragnie fizycznie pozbyć się
>> rodzica tej samej płci, aby posiąść tego drugiego. Mógłby Pan rozwinąć

> A co gdy zapragnie pozbyć się rodzica przeciwnej płci, bo inicjacja się
> dziecku nie spodoba?

Wszystkie dotychczasowe obserwacje wskazują na to, że taka opcja jest
niemożliwa bez ingerencji rodzica tej samej płci, gdyż syn dąży do
zbliżenia z matka a córka z ojcem. Myślę, że taka opcja jest możliwa
jeżeli ojciec wzbudzi nienawiść syna do matki lub matka wzbudzi
nienawiść córki do ojca. Ale przy takiej manipulacji nie ma mowy o
żadnej inicjacji dziecka wśród rodziców. Patologiczny układ miedzy
rodzicami wyklucza jakikolwiek zamysł inicjacji dziecka, gdyż tylko
wzmocni (multiplikuje) wcześniejszy patologiczny układ między rodzicami.

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 17:57:01 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

CookieM pisze:
> W dniu 19.04.2015 o 17:16, LeoTar pisze:
>> zdumiony pisze:
>>> W dniu 2015-04-19 o 16:41, CookieM pisze:

>>>> zamiast osiągnąć dojrzałość emocjonalną i opuścić dom rodzinny, nie
>>>> przejdzie na 'ciemną stronę mocy' i nie zapragnie fizycznie pozbyć się
>>>> rodzica tej samej płci, aby posiąść tego drugiego. Mógły Pan rozwinąć

>>> A co gdy zapragnie pozbyć się rodzica przeciwnej płci, bo inicjacja się
>>> dziecku nie spodoba?

>> Wszystkie dotychczasowe obserwacje wskazują na to, że taka opcja jest
>> niemożliwa bez ingerencji rodzica tej samej płci, gdyż syn dąży do
>> zbliżenia z matka a córka z ojcem. Myślę, że taka opcja jest możliwa
>> jeżeli ojciec wzbudzi nienawiść syna do matki lub matka wzbudzi
>> nienawiść córki do ojca. Ale przy takiej manipulacji nie ma mowy o
>> żadnej inicjacji dziecka wśród rodziców. Patologiczny układ miedzy
>> rodzicami wyklucza jakikolwiek zamysł inicjacji dziecka, gdyż tylko
>> wzmocni (multiplikuje) wcześniejszy patologiczny układ między rodzicami.

> A co, jeśli Nieświadomy Stwórca czyli Natura postanowi przenieść dalszą
> ewolucję Życia i za tym Świadomości na formy nieożywione: cyborgi, mózgi
> elektronowe, co widać w filmach fantastyczno-naukowych (np. Automata,
> najnowszy Transformers czy choćby poczciwy Matrix) czy opowieściach
> Stanisława Lema? Może gatunek ludzki wyczerpał już swoje możliwości
> rozwoju?

Decyzja leży jednak w gestii tego właśnie gatunku. Czy zdecyduje się
zostać Świadomym Twórcą czy zginie. Samodzielny rozwój inteligencji
maszyn bez ingerencji ludzi nie jest możliwy. O kierunkach ich rozwoju
decyduje człowiek; nigdy jednak nie osiągną doskonałości ludzkiego
umysłu, Umysłu Stwórcy. Natomiast cała potęga umysłu Człowieka ujawni
się dopiero wówczas gdy wyzwoli się on od wirusa zakazu ograniczającego
jego moc gdyż dopiero wtedy będzie mógł korzystać w pełni z Wolnej Woli.

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 17:05:19 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

CookieM pisze:
> W dniu 19.04.2015 o 16:27, LeoTar pisze:
>> gazebo pisze:
>>> W dniu 2015-04-19 o 15:11, LeoTar pisze:

> Panie Władku, w jednym ze swoich wpisów wyraził Pan kolejną wątpliwość,
> czy dziecko po odbyciu obrzędu inicjacji w trójkącie dziecko-rodzice,
> zamiast osiągnąć dojrzałość emocjonalną i opuścić dom rodzinny, nie
> przejdzie na 'ciemną stronę mocy' i nie zapragnie fizycznie pozbyć się
> rodzica tej samej płci, aby posiąść tego drugiego. Mógły Pan rozwinąć
> ten wątek?

Musiał Pan pomylić mnie z kimś innym - nigdy takiej wątpliwości nie
wyrażałem. Twierdzę natomiast, że jeżeli matka uzależni od siebie syna
emocjonalnie to inicjacja nie może się odbyć gdyż wówczas syn istotnie
będzie chciał się stać jej seksualnym partnerem i zabije ojca. Podobnie
może postąpić córka z matką jeżeli ojciec uzależnił ja od siebie
emocjonalnie. Jakiekolwiek emocjonalne uzależnienie dziecka od rodzica
prowadzi do fizycznej wręcz walki dziecka o rodzica uzależniającego (syn
walczy o matkę, córka walczy o ojca). I w takiej sytuacji inicjacja w
trójkącie jest niedopuszczalna.

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 17:12:31 +0200
Nadawca: CookieM <tomek@do.not.spam>
Odpowiedź-Do: tomek@do.not.spam
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 19.04.2015 o 17:05, LeoTar pisze:
> CookieM pisze:
>> W dniu 19.04.2015 o 16:27, LeoTar pisze:
>>> gazebo pisze:
>>>> W dniu 2015-04-19 o 15:11, LeoTar pisze:

>> Panie Władku, w jednym ze swoich wpisów wyraził Pan kolejną wątpliwość,
>> czy dziecko po odbyciu obrzędu inicjacji w trójkącie dziecko-rodzice,
>> zamiast osiągnąć dojrzałość emocjonalną i opuścić dom rodzinny, nie
>> przejdzie na 'ciemną stronę mocy' i nie zapragnie fizycznie pozbyć się
>> rodzica tej samej płci, aby posiąść tego drugiego. Mógły Pan rozwinąć
>> ten wątek?

> Musiał Pan pomylić mnie z kimś innym - nigdy takiej wątpliwości nie
> wyrażałem. Twierdzę natomiast, że jeżeli matka uzależni od siebie syna
> emocjonalnie to inicjacja nie może się odbyć gdyż wówczas syn istotnie
> będzie chciał się stać jej seksualnym partnerem i zabije ojca. Podobnie
> może postąpić córka z matką jeżeli ojciec uzależnił ja od siebie
> emocjonalnie. Jakiekolwiek emocjonalne uzależnienie dziecka od rodzica
> prowadzi do fizycznej wręcz walki dziecka o rodzica uzależniającego (syn
> walczy o matkę, córka walczy o ojca). I w takiej sytuacji inicjacja w
> trójkącie jest niedopuszczalna.

OK, dziękuję za wyjaśnienie.

CookieMData: Fri, 17 Apr 2015 20:52:09 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

FEniks pisze:
> W dniu 2015-04-14 o 21:12, gazebo pisze:

>> a zechcialbys rozwinac te inicjacje?

> A może lepiej nie.
>
> Ewa

Obawiasz się, że jeszcze raz wyjaśnię mechanizm, który prowadzi do
plenienia się małżeńskiej prostytucji dzięki której kobiety sprawują
władzę nad mężczyznami i za którą nienawidzą mężczyzn, których obciążają
odpowiedzialnością za to, że te prostytucję uprawiają?

LeoTarData: Fri, 17 Apr 2015 21:07:39 +0200
Nadawca: gazebo <gaz@e.bo>
Firma/Organizacja: A noiseless patient Spider
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 2015-04-17 o 20:57, zdumiony pisze:
> W dniu 2015-04-17 o 20:52, LeoTar pisze:

>> władzę nad mężczyznami i za którą nienawidzą mężczyzn, których obciążają
>> odpowiedzialnością za to, że te prostytucję uprawiają?

> A może nienawidzą bo nigdy orgazmu nie miały? ;-)

a ty nigdy nie udawales orgazmu?

gazeboData: Fri, 17 Apr 2015 22:30:04 +0200
Nadawca: Ikselka <ikselk@gazeta.pl>
Odpowiedź-Do: ikselk@gazeta.pl
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Dnia Fri, 17 Apr 2015 22:20:40 +0200, gazebo napisał(a):
> W dniu 2015-04-17 o 22:18, Ikselka pisze:
>> Dnia Fri, 17 Apr 2015 22:10:48 +0200, gazebo napisał(a):
>>> W dniu 2015-04-17 o 22:08, Ikselka pisze:
>>>> Dnia Fri, 17 Apr 2015 21:26:42 +0200, zdumiony napisał(a):
>>>>> W dniu 2015-04-17 o 21:22, zdumiony pisze:

>>>>>> Chociaż kiedyś nie wiem czy to był orgazm, ale miewałem przyjemność. Ale
>>>>>> to stare dzieje, teraz gdy biorę leki - nic z tego.
>>>>>> Jak również nie potrafię być podniecony, kobiety mnie nie jarają.

>>>>> Oprócz braku seksu, przez leki mam wycięte wszelkie niuanse i nadbudowę,
>>>>> nie potrafię się zakochać, coś poczuć czy mieć silną wiarę.

>>>> Znajdź sobie inne zainteresowania, a nie jęcz (nomen omen).

>>> i wez sie za sport ROTFL

>> Sport to bzdura. Wystarczy ćwiczyć intelekt.

> a orgazm do srodka

Przeżyłeś kiedyś orgazm intelektualny?

XLData: Sun, 19 Apr 2015 07:13:47 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-17 o 22:18, Ikselka pisze:
>> Dnia Fri, 17 Apr 2015 22:10:02 +0200, gazebo napisał(a):
>>> W dniu 2015-04-17 o 22:07, Ikselka pisze:
>>>> Dnia Fri, 17 Apr 2015 21:13:58 +0200, zdumiony napisał(a):
>>>>> W dniu 2015-04-17 o 21:09, zdumiony pisze:
>>>>>> W dniu 2015-04-17 o 21:07, gazebo pisze:

>>>>>>>> A może nienawidzą bo nigdy orgazmu nie miały? ;-)

>>>>>>> a ty nigdy nie udawales orgazmu?

>>>>>> Mężczyźni nie miewają czegoś takiego jak orgazm

>>>>> Wyjaśniam: czy mężczyźni krzyczą z rozkoszy przy orgazmie? Jedynie
>>>>> czasem dyszą.
>>>>> To co nazywają orgazmem to tylko ejakulacja z małym dreszczykiem w
>>>>> narządzie.

>>>> Współczuję.

>>> :] dzisiaj sie o tym dowiedzialas?

>> Ja po prostu wiem co innego. Tyle że teraz nie wiem, co jest
>> wyjątkiem: to, co ja wiem, czy to, co Ty wiesz 3-)

> ja wiem jedno i drugie

A zechcesz się podzielić swoja wiedzą...?
No chyba, że to tajemnica.

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 15:13:46 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-19 o 15:03, LeoTar pisze:
>> gazebo pisze:
>>> W dniu 2015-04-19 o 07:13, LeoTar pisze:
>>>> gazebo pisze:
>>>>> W dniu 2015-04-17 o 22:18, Ikselka pisze:
>>>>>> Dnia Fri, 17 Apr 2015 22:10:02 +0200, gazebo napisał(a):
>>>>>>> W dniu 2015-04-17 o 22:07, Ikselka pisze:
>>>>>>>> Dnia Fri, 17 Apr 2015 21:13:58 +0200, zdumiony napisał(a):
>>>>>>>>> W dniu 2015-04-17 o 21:09, zdumiony pisze:
>>>>>>>>>> W dniu 2015-04-17 o 21:07, gazebo pisze:

>>>>>>>>>>>> A może nienawidzą bo nigdy orgazmu nie miały? ;-)

>>>>>>>>>>> a ty nigdy nie udawales orgazmu?

>>>>>>>>>> Mężczyźni nie miewają czegoś takiego jak orgazm

>>>>>>>>> Wyjaśniam: czy mężczyźni krzyczą z rozkoszy przy orgazmie? Jedynie
>>>>>>>>> czasem dyszą.
>>>>>>>>> To co nazywają orgazmem to tylko ejakulacja z małym dreszczykiem w
>>>>>>>>> narządzie.

>>>>>>>> Współczuję.

>>>>>>> :] dzisiaj sie o tym dowiedzialas?

>>>>>> Ja po prostu wiem co innego. Tyle że teraz nie wiem, co jest
>>>>>> wyjątkiem: to, co ja wiem, czy to, co Ty wiesz 3-)

>>>>> ja wiem jedno i drugie

>>>> A zechcesz się podzielić swoja wiedzą...?
>>>> No chyba, że to tajemnica.

>>> a w jakim to temacie? dyszenia (do sluchawki)?

>> W tym, co to się chwaliłeś, że wiesz i jedno i drugie.

> nie wiesz co to posapywanie badz orgazm? google twoim przyhacielem

Dość mizerny to orgazm jeśli jego miarą ma być hałaśliwość posapywania.

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 16:28:52 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-19 o 15:13, LeoTar pisze:

>> Dość mizerny to orgazm jeśli jego miarą ma być hałaśliwość posapywania.

> nie doczytales - udawanie orgazmu

I nie zamarzyło Ci się by nie musieć udawać?

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 17:59:35 +0200
Nadawca: Ikselka <ikselk@gazeta.pl>
Odpowiedź-Do: ikselk@gazeta.pl
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Dnia Sun, 19 Apr 2015 17:25:27 +0200, gazebo napisał(a):
> W dniu 2015-04-19 o 16:28, LeoTar pisze:

>>>> Dość mizerny to orgazm jeśli jego miarą ma być hałaśliwość posapywania.

>>> nie doczytales - udawanie orgazmu

>> I nie zamarzyło Ci się by nie musieć udawać?

> jak mus to mus

Jak dla mnie - tylko czekoladowy. Bita śmietana też ostatecznie ujdzie w
towarzystwie czekolady. Zmyć można szampanem 3-)

XLData: Fri, 17 Apr 2015 21:00:25 +0200
Nadawca: gazebo <gaz@e.bo>
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 2015-04-17 o 20:52, LeoTar pisze:
> FEniks pisze:
>> W dniu 2015-04-14 o 21:12, gazebo pisze:

>>> a zechcialbys rozwinac te inicjacje?

>> A może lepiej nie.
>>
>> Ewa

> Obawiasz się, że jeszcze raz wyjaśnię mechanizm, który prowadzi do
> plenienia się małżeńskiej prostytucji dzięki której kobiety sprawują
> władzę nad mężczyznami i za którą nienawidzą mężczyzn, których obciążają
> odpowiedzialnością za to, że te prostytucję uprawiają?

o to to, tak trzymaj

gazeboData: Sun, 19 Apr 2015 06:10:44 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

FEniks pisze:
> W dniu 2015-04-17 o 20:52, LeoTar pisze:
>> FEniks pisze:
>>> W dniu 2015-04-14 o 21:12, gazebo pisze:

>>>> a zechcialbys rozwinac te inicjacje?

>>> A może lepiej nie.

>> Obawiasz się, że jeszcze raz wyjaśnię mechanizm

> Tak właśnie, boję się. Więc ulituj się i nie pisz więcej.
>
> Ewa

Ależ nie ma się czego bać ani wstydzić. Dzięki prostytucji kobiet,
mającej charakter nieomalże sakralny, przetrwał nasz gatunek. Nie można
jednakże utrzymywać tego w tajemnicy gdyż jakakolwiek tajemnica kreuje
patologiczny układ niewolniczy którego ofiarami staja się oboje, i
Kobieta i Mężczyzna. Czas wiec skończyć z tajemnicami i zakazami by
wyzwolić Umysł Człowieka.

LeoTarData: Sun, 19 Apr 2015 15:00:31 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

FEniks pisze:
> W dniu 2015-04-19 o 06:10, LeoTar pisze:
>> FEniks pisze:
>>> W dniu 2015-04-17 o 20:52, LeoTar pisze:
>>>> FEniks pisze:
>>>>> W dniu 2015-04-14 o 21:12, gazebo pisze:

>>>>>> a zechcialbys rozwinac te inicjacje?

>>>>> A może lepiej nie.

>>>> Obawiasz się, że jeszcze raz wyjaśnię mechanizm

>>> Tak właśnie, boję się. Więc ulituj się i nie pisz więcej.

>> Ależ nie ma się czego bać ani wstydzić. Dzięki prostytucji kobiet

> Ależ o tym proszę bardzo, jeśli musisz. Oszczędź nam tylko wyłuszczania
> sposobów na walkę z tym procederem.
>
> Ewa

Utrzymywanie tego procederu oznacza podtrzymywanie niewolnictwa i
mężczyzn i kobiet w zamian za złudzenie sprawowania władzy nad płcią
przeciwną, poczucie bycia tym lepszym. Oznacza to niestabilną równowagę
płci opartą na rywalizacji (i braku zaufania) kto kogo sobie
podporządkuje i chwilowo poczuje się dzięki temu lepszym. Wynikiem tego
jest postępujący rozpad i upadek rodziny oraz coraz częściej występujące
problemy z płodnością. Efektem walki o dominację w parze
kobieta-mężczyzna jest również postępująca degradacja środowiska
naturalnego i coraz bardziej postępujące zatruwanie rodzaju ludzkiego co
stanowi zagrożenie dla biologicznego trwania gatunku.

By tego uniknąć należy wyeliminować przyczynę tej walki o władzę,
przyczynę, która wywołuje brak poczucia własnej wartości, dążenie do
bycia - we własnym przekonaniu - coraz lepszym oraz potęgujący się brak
zaufania między osobnikami żeńskimi i męskimi. Ponieważ przyczyną braku
poczucia własnej wartości jest nierozwiązany kompleks Edypa/Elektry więc
należy usunąć jego przyczynę, którą jest brak wychowania seksualnego i
inicjacji seksualnej dzieci wśród rodziców.

Oczywiście, możesz się ze mną nie zgodzić, możesz nadal uprawiać
prostytucję małżeńską (o ile masz z kim) by sprawować złudną kontrolę
nad mężczyzną, ale nie dziw się, że tacy jak ja, a jest ich coraz
więcej, będą aktywnie temu przeciwdziałać. Jestem przekonany, że pojawi
się wiele światłych kobiet, które zrezygnują z tej złudnej władzy nad
mężczyzn i podpiszą sie pod moim pomysłem.

LeoTarData: Mon, 20 Apr 2015 07:28:40 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

FEniks pisze:
> W dniu 2015-04-19 o 15:00, LeoTar pisze:

>> Oczywiście, możesz się ze mną nie zgodzić

> Dziękuję.
>
> Jakkolwiek inteligentnej obudowy nie dałbyś swoim pomysłom, zawsze
> pamiętaj, że jest to sprawa do załatwienia wyłącznie pomiędzy Tobą a
> Twoim psychiatrą.
>
> Ewa

W moich relacjach z Kobietą nie ma miejsca dla osób trzecich a już
szczególnie dla psychiatrów, którzy są najbardziej zaawansowanymi
manipulantami (oszustami). A o sposobie wychowania potomstwa decydują
ich rodzice (niekoniecznie biologiczni), czyli Kobieta i Mężczyzna, gdyż
to oni są odpowiedzialni za przyszłość swoich dzieci. Żadne przedszkole,
szkoła czy też inne instytucje publiczne, które nie są w stanie
dostarczyć dzieciom emocjonalnie wzorców Kobiety i Mężczyzny, nie są w
stanie przekazać dzieciom Wolności.

LeoTarData: Mon, 20 Apr 2015 07:30:15 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-19 o 15:00, LeoTar pisze:

>> Efektem walki o dominację w parze
>> kobieta-mężczyzna jest również postępująca degradacja środowiska
>> naturalnego

> zaczynam miec watpliwosci co do wlasnego stanu psychicznego (grunt, ze
> jestem we wlasciwyn niejscu), Leo, co ty robisz w wolnych chwilach?

Intensywnie myślę.

LeoTarData: Mon, 20 Apr 2015 07:57:36 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-20 o 07:30, LeoTar pisze:

>>>> Efektem walki o dominację w parze
>>>> kobieta-mężczyzna jest również postępująca degradacja środowiska
>>>> naturalnego

>>> zaczynam miec watpliwosci co do wlasnego stanu psychicznego (grunt, ze
>>> jestem we wlasciwyn niejscu), Leo, co ty robisz w wolnych chwilach?

>> Intensywnie myślę.

> wez mnie nie strasz :)

Przeca jesteś nieustraszony.

LeoTarData: Mon, 20 Apr 2015 10:38:17 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

gazebo pisze:
> W dniu 2015-04-20 o 07:57, LeoTar pisze:
>> gazebo pisze:
>>> W dniu 2015-04-20 o 07:30, LeoTar pisze:

>>>>>> Efektem walki o dominację w parze
>>>>>> kobieta-mężczyzna jest również postępująca degradacja środowiska
>>>>>> naturalnego

>>>>> zaczynam miec watpliwosci co do wlasnego stanu psychicznego (grunt, ze
>>>>> jestem we wlasciwyn niejscu), Leo, co ty robisz w wolnych chwilach?

>>>> Intensywnie myślę.

>>> wez mnie nie strasz :)

>> Przeca jesteś nieustraszony.

> glupio wyszlo

Nie przejmuj się tym.

LeoTar

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego