Jak uwolnić się od patologii? - Rok 2016

Przejdź do treści

Menu główne:

Jak uwolnić się od patologii?

Zima 2015/16
Data: Fri, 12 Feb 2016 16:22:48 +0100
Nadawca: LeoTar <LeoTar@yahoo.com>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W warstwie psychologicznej przestępstwo można określić jako próbę
podwyższenia poczucia własnej wartości poprzez dokonanie czynności
zakazanej (zabronionej) ale w taki sposób aby uniknąć kary grożącej za
złamanie obowiązującego zakazu. Zakaz jest aktem poniżenia człowieka
przez tego, który zakaz ustanowił. Jest bowiem zakaz okazaniem braku
zaufania i szacunku drugiemu człowiekowi. Na szczególną uwagę w tym
względzie zasługują relacje rodzice-dzieci i obowiązujące w tych
relacjach zakazy seksualne.

Skąd się bierze brak poczucia własnej wartości, czy jest zjawiskiem
powszechnym i czy istnieje sposób na uwolnienie się od niego? Z moich
badań wynika, że brak poczucia własnej wartości jest następstwem
nierozwiązanego kompleksu Edypa - w przypadku mężczyzn – lub kompleksu
Elektry – w przypadku kobiet, a kompleksy te mają podłoże seksualne.

Zmuszony sytuacją rodzinną oraz dzięki wskazówkom uzyskanym od moich
dzieci zwróciłem swoje zainteresowania w kierunku zakazanych relacji
seksualnych między dziećmi i rodzicami. Okazało się, że rozwiązanie
problemu kompleksu Edypa/Elektry tkwi w usunięciu zakazu relacji
seksualnych między dzieckiem i rodzicami, i zezwolenie na inicjację
seksualną dziecka właśnie z rodzicami, w trójkącie „rodzice+dziecko”, na
życzenie (żądanie) dziecka.

Inicjacja seksualna dziecka w trójkącie „rodzice+dziecko” jest dla
dziecka - w sferze filozoficznej i psychologicznej - jedynym i
niepowtarzalnym:

  • *aktem praktycznego przekazania dziecku przez rodziców „wiedzy o życiu”;
  • aktem poznania przez dziecko Stwórcy (Boga);
  • aktem zrównania się dziecka z jego Stwórcą w sensie przekazania wiedzy;
  • aktem osiągnięcia świadomości Absolutu czyli Stwórcy;
  • praktyczną lekcją emocjonalnych relacji zaufania i szacunku (miłości) między rodzicami, czyli elementami składowymi Stwórcy;

Jednym słowem jest doświadczalnym sięgnięciem po Absolut i jest
„przekazaniem pałeczki” w sztafecie podtrzymania (kontynuacji) życia
gatunku oraz nieskończonego Bytu, którego żyjący gatunek jest emanacją.

Odwracając kolejność analizy zacznijmy od zakazu i pierwszego wniosku,
który wypływa z - nie tylko biblijnego – nakazu: „traktuj bliźniego
swego jak siebie samego”. Zakaz stosowany przez rodziców wobec dziecka
zamiast relacji równości dziecka i rodziców tworzy między dzieckiem a
rodzicami relację nierówności, „gorszości” a więc poczucia niższości
dziecka w stosunku do rodziców. Dziecko chce się z tej relacji uwolnić
ale bez woli rodziców (zgody na inicjację seksualną w trójkącie z
rodzicami) nie jest w stanie samodzielnie się uwolnić z tej poniżającej
relacji. Poczucie niższości dziecka w stosunku do rodzica jest
zaczątkiem niewolniczych relacji w rodzinie (uzależnienia emocjonalne –
dziecko nie otrzymało od rodziców oczekiwanej wiedzy) oraz w
społeczeństwie ze wszystkimi patologicznymi konsekwencjami tych
fałszywych relacji rodzinnych.

Zakaz oraz strach, długotrwały strach, który ma miejsce przy łamaniu
zakazu, staje się przyczyną zaburzeń emocjonalnych, które powodują
zaburzenia hormonalne. Te zaburzenia hormonalne produkują następnie
toksyny, które oddziałują na płód w pierwszych chwilach po zapłodnieniu
wywołując zmiany informacji zwanej genetyczną i powodujące, w wielu
przypadkach, znaczne zmiany rozwojowe płodu. Wyniki moich obserwacji
oraz moich osobistych doświadczeń wskazują na to, że zdjęcie łatki
kazirodztwa z inicjacji seksualnej dziecka w trójkącie z rodzicami
doprowadzi do wyeliminowania wszystkich patologii: psychicznych,
biologicznych i społecznych.

LeoTar 

 
Świat według LeoTar'a
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego