Mysia utopia. - Rok 2016

Przejdź do treści

Menu główne:

Mysia utopia.

Zima 2016/17
Data: Sun, 25 Dec 2016 21:14:08 +0100
Nadawca: LeoTar <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

John Calhoun, poczynając od roku 1968, próbował zbudować mysią społeczność, w której mielibyśmy do czynienia z powszechną szczęśliwością. Doświadczenie, nazwane eksperymentem Calhoun'a od nazwiska pomysłodawcy, zakończyło się totalną zagładą mysiej kolonii.

Cenne są obserwacje dotyczące rozwoju i zjawisk społecznych (w tym patologicznych), które ujawniły się w trakcie eksperymentunatomiast nie wyciągnięto żadnych konstruktywnych wniosków co do mechanizmu, najwyrazniej ukrytego, który doprowadził do zagłady mysiejkolonii. Obserwcje jakie poczyniono podczas eksperymentu można nieomalże bezpośrednio porownać z obserwacjami odnoszącymi sie do ludzkiego stada: mamy obecnie do czynienia z identycznymi zjawiskami jak w fazie c eksperymentu Calhoun'a.

Odnosząc moje własne przemyślenia na temat przyczyn oraz mechanizmów przemocy w rodzinie ludzkiej można stosunkowo łatwo uzupełnić spostrzeżenia badaczy o tezę, że przyczyną zagłady mysej kolonii było niewyeliminowanie przez myszy przyczyny przemocy i niezdolnść do ujawnienia przemocy psychicznej. Jesteśmy w tej komfortowej pozycji w stosunku do myszy, że nie boimy się mówić o tym w jaki sposób mżn wyeliminować przemoc z życia naszych następców. Zapewne niezdolność myszy do zaawansowanje komunikacji i ich niewiedza na temat systemu jakim jest życie uniemożliwiła im zrozumienie całego destrukcyjnego mechanizmu przemocy psychicznej.

LeoTar
Data: Sun, 25 Dec 2016 21:43:11 +0100
Nadawca: LeoTar <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

pinokio pisze:
> W dniu 25.12.2016 o 21:11, LeoTar pisze:

>> niewyeliminowanie przez myszy przyczyny przemocy i niedolnśćdo
>> ujawnienia przemocy psychicznej. Jesteśmy w tej komfortowej pozycji w
>> stosunku do myszy, że nie boimy się mówić o tym w jaki sposób
>> wyeliminować przemoc z życia naszych następców. Zapewne dolność
>> komunikacji myszy i ich wiedza na temat systemu jakim jest życie
>> uniemożliwiła im zrozumienie całego destrukcyjnego mechanizmu.

> Ciekawe jakby zrobić doświadczenie zmuszając myszy do kopulacji z
> własnym miotem, czy to by uratowało populację? Oczywiście nie.

Nie przekręcaj pinokio: to nie rodzice sa inicjactorami seksu z dziećmi; 
to dzieci domagają się swego pierwszego razu z rodzicmi. Nie powielaj 
"kłamstwa oświęcimskiego". Ale wracjąc do rzeczy; tak uważam, że gdyby 
wśród myszy z kolonii istniała świadomość takiej potrzeby i gdyby się 
do niej dostosowały to kolonia przerwałaby i zniknęłaby z niej przemoc.

Inną sprawą jest to o czym wspomniałem, czy myszy posiadały wystarczającą 
wiedzę o życiu i zdolne były wymieniać się między sobą swoimi spostrzeżeniami 
by taką procedurę wychowawczą wdrożyć. Przyglądając sie ludziom biorącym 
udział w dyskusjach na ten temat nie sposób nie dostrzec, że kierują sie oni 
nie rozumem lecz emocjami narzuconymi im przez ich rodziców i że ta niezdolność
do wymieniania swoich spostrzeżeń przenoszona jest z pokolenia na pokolenie. 
I tak aż do samego Stwórcy, który nie miał świadomości tego w jaki sposób 
wychować swoje potomstwo by nie dopuszczało się przemocy. Nie mógł dostrzec 
czegoś od czego sam nie potrafił siebie samego uwolnić.

LeoTar
Data: Sun, 25 Dec 2016 22:02:16 +0100
Nadawca: LeoTar <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

pinokio pisze:
> W dniu 25.12.2016 o 21:43, LeoTar pisze:

>> "kłamstwa oświęcimskiego". Ale wracjąc do rzeczy; tak uważam, że
>> gdyby wśród myszy z kolonii istniała świadomość takiej potrzeby i
>> gdyby sie do niej dostosowały to kolonia przerwałaby i zniknęłaby z
>> niej przemoc.

> przemoc zniknęła, samce zajmowały się czyszczeniem swojego futerka,
> gender ich wykończyło

A o samiczej przemocy Ty nie doczytał, hę?

LeoTar


 
Świat według LeoTar'a
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego