O podstawach państwa doskonałego. - Rok 2016

Przejdź do treści

Menu główne:

O podstawach państwa doskonałego.

Lato
Data: Tue, 9 Aug 2016 11:43:27 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.soc.polityka

1. Jakie wartości powinny cechować relacje między obywatelami w państwie doskonałym?

Wolność, równość, braterstwo.

Wolność – oznacza, że nikt nie jest niczyim niewolnikiem, ani fizycznym ani psychicznym. 
Oznaką braku wolności jest walka o wyzwolenie spod ucisku psychicznego lub/i fizycznego.

Równość – oznacza, że wszyscy obywatele mają taki sam dostęp do możliwości zaspokojenia 
potrzeb materialnych i psychicznych (emocjonalnych) niezależnie od funkcji pełnionych w organizmie społecznym.

Braterstwo - oznacza, że relacje międzyludzkie oparte są na solidarności, altruizmie i empatii.

2. Jaka jest przyczyna braku wolności, równości i braterstwa w obecnym społeczeństwie?

Przyczyną bezpośrednią braku wolności, braku równości i braku braterstwa jest brak 
poczucia własnej wartości. Efektem braku poczucia własnej wartości jest niewiara we 
własne siły, unikanie odpowiedzialności za swoje decyzje oraz autodestrukcja.

Każdy osobnik funkcjonujący w tym patologicznym układzie społecznym dąży do wyzwolenia 
się spod działania tej patologii ale nie znając rzeczywistej (i jedynej!) przyczyny niskiej 
samooceny działa na oślep a jego dążenie do poprawy swego samopoczucia koncentruje 
się na rywalizacji („wyścig szczurów”), niepohamowanym konsumpcjonizmie i unikaniu 
odpowiedzialności na wszelkie możliwe sposoby.

3. Skąd się bierze i jaka jest pierwotna przyczyna braku poczucia własnej wartości?

Filozoficznie rzecz ujmując brak poczucia własnej wartości pochodzi od samego Stwórcy 
(kimkolwiek by on był). Według mojej filozofii naszym stwórcą jest Świadomość, która 
pierwotnie trwała w stanie nieświadomości a więc nie była świadoma tego jak i czego 
uczyć swoje wytwory. Zaczęła więc tworzyć w stanie niepewności i ten brak pewności
przekazała wytworom swojego tworzenia. Brak pewności jest brakiem zaufania we
własne siły, brakiem szacunku dla samego siebie i w konsekwencji brakiem poczucia własnej 
wartości.

4. Jak powinien przebiegać proces wychowania i socjalizacji dziecka by stało się w przyszłości 
osobnikiem pewnym siebie, wierzącym we własne siły, dojrzałym emocjonalnie i społecznie, 
gotowym do funkcjonowania według zasad zawartych w punkcie 1?

To co zawarte jest w tym fragmencie oparte (i poparte) jest na obserwacjach pedagogów. 
Proces uczenia się życia rozpoczyna się już na etapie życia płodowego natomiast po 
urodzeniu mamy do czynieniaz socjalizacją czyli przygotowaniem dziecka do życia w 
społeczności, bez uczestnictwa w której nie przetrwamy. Skąd się więc biorą osobniki
wyjątkowo aspołeczne; a na dobrą sprawę dlaczego wszyscy popełniamy drobne 
wykroczenia przeciwko społeczeństwu które skrzętnie ukrywamy przed oczami ciekawskich?

A oto kilka istotnych uwag dotyczących wczesnego wychowania dziecka.

Uczymy się przez:
  • obserwację,
  • naśladowanie
  • i doświadczanie
z naszymi rodzicami/opiekunami.

Każde pierwsze doświadczenie jest najważniejsze, gdyż:

Staje się wzorcem dla doświadczeń następnych. Dlatego powinno zostać zaobserwowane i potwierdzone przez dziecko w bezpiecznym i bezstresowym doświadczeniu z osobą zaufaną (Autorytetem),

Doświadczenie jest najważniejszym elementem uczenia się,

Każdy musi doświadczyć swego „pierwszego razu” i powinno być to doświadczenie doskonałe (zatem z Autorytetem) gdyż w przeciwnym przypadku osoba, która nie przeżyła doświadczenia w sposób doskonały będzie poszukiwać doskonałości do końca życia, również w „wyścigu szczurów”, który prowadzi rodzaj ludzki do samozagłady,

Najważniejszym pierwszym doświadczeniem jest doświadczenie seksualne (inicjacja seksualna) gdyż dotyczy ono sfery naszego życia najważniejszej, z punktu widzenia trwania gatunku. I ten „pierwszy raz” musi być doświadczony z Autorytetem by w psychice dziecka wkraczającego w dorosłe życie nie powstała żadna wątpliwość.

Pierwszego doświadczenia nie może cechować przymus bądź nakaz/zakaz.

Oczywiście można by nadal mnożyć elementy dobrego wychowania, ale wszystkie inne są 
pochodnymi tych tutaj zapisanych. O jednym wszak do tej pory nie powiedziałem. A chodzi 
o zakaz i jego proste logiczne konsekwencje.

Zakaz jest PRZEMOCĄ. Jeżeli serwowany dziecku przez rodzica/opiekuna to staje się 
poniżeniem dziecka a systematycznie powtarzany urasta do rangi wielkiego problemu 
(niczym „efekt motyla”). Szczególna rolę odgrywa zakaz seksualny w rodzinie, gdyż 
jego skutkiem jest kompleks seksualny dziecka w stosunku do rodzica, który Freud 
nazwał kompleksem Edypa a Jung uzupełnił go o kompleks Elektry. To poczucie niższości 
syna w stosunku do ojca i córki w stosunku do matki. Nierozwiązany we właściwym
czasie poprzez otwarte wychowanie seksualne i inicjację seksualne dziecka w rodzinie 
urasta do monstrualnych rozmiarów braku poczucia własnej wartości i prowadzi do 
patologii psychicznych, somatycznych (wszelkich chorób, w tym demencyjnych i tzw. 
genetycznych) oraz społecznych, z których wojna jest najbardziej okrutną chociaż jej
nieuświadamianym celem jest wyzwolenie od nieświadomego ZAKAZ-u od którego wszelka 
przemoc się zaczęła.

Władysław Tarnawski (LeoTar)
Ostrowina, 9 sierpnia 2016 r.
Data: Tue, 9 Aug 2016 14:01:36 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 11:43:

>> 1. Jakie wartości powinny cechować relacje między obywatelami w państwie
>> doskonałym?
>>
>> Wolność, równość, braterstwo.
>>
>> Wolność ? oznacza, że nikt nie jest niczyim niewolnikiem, ani fizycznym
>> ani psychicznym. Oznaką braku wolności jest walka o wyzwolenie spod
>> ucisku psychicznego lub/i fizycznego.

> Zajmijmy się najpierw tym, wolnością wg Ciebie. Potem może czas na resztę
> pierduł?
> Uważasz, że oznaką braku wolności jest walka o o wyzwolenie. Czyli jak ktoś
> jest pod okupacją a nie walczy to znaczy, że jest wolny?


Nie walczy tylko dopóty dopóki nie zda sobie z tego sprawy ze swojego
zniewolenia.

I wtedy rzeczywiście nie walczy ale tylko do czasu.

A może Ty dasz przykład kogoś kto jest zniewolony i nie walczy.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 17:04:28 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 14:01:
>> Marek Czaplicki pisze:
>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 11:43:

>>>> 1. Jakie wartości powinny cechować relacje między obywatelami w państwie
>>>> doskonałym?
>>>>
>>>> Wolność, równość, braterstwo.
>>>>
>>>> Wolność ? oznacza, że nikt nie jest niczyim niewolnikiem, ani fizycznym
>>>> ani psychicznym. Oznaką braku wolności jest walka o wyzwolenie spod
>>>> ucisku psychicznego lub/i fizycznego.

>>> Zajmijmy się najpierw tym, wolnością wg Ciebie. Potem może czas na resztę
>>> pierduł?
>>> Uważasz, że oznaką braku wolności jest walka o o wyzwolenie. Czyli jak
>>> ktoś jest pod okupacją a nie walczy to znaczy, że jest wolny?

>> Nie walczy tylko dopóty dopóki nie zda sobie z tego sprawy ze swojego
>> zniewolenia.
>>
>> I wtedy rzeczywiście nie walczy ale tylko do czasu.
>>
>> A może Ty dasz przykład kogoś kto jest zniewolony i nie walczy.

> Ileś mln ludzi w Korei Płn. Są zniewoleni? Jak diabli. Czy walczą? Biją
> pokłony władzuni. Wg Ciebie, kwitnąca wolność.


Są izolowani więc nie znają innej rzeczywistości. A wodzunio zapewnia im
minimum na przetrwanie. Jak zaczną ginąć z głodu to... może się
zbuntują. Chociaż mam co do tego wątpliwości ze względu na demoniczną
propagandę tam panującą.

Ale zauważ, że dokładnie tak samo działają rodzice we wszystkich
kulturach, a w świecie zachodnim szczególnie. Zapewniają dzieciom
wszystko albo i więcej, pracują nad miarę by zapewnić swoim pociechom
gwiazdkę z nieba, a pomimo tego dzieci i tak się buntują. Nie są jeszcze
wystarczająco zdeprawowane przez nakazowo-zakazowy system wychowawczy,
że przez swoje protesty mają odwagę domagać się od rodziców jeszcze
czegoś, niekoniecznie pełnych brzuchów i coraz to wymyślniejszych
gadżetów. Dzieci czują jeszcze że czegoś więcej powinny oczekiwać od
życia, zapewne czegoś co czego poczucie rodzice już zatracili w swoim
baranim pędzie za bogactwem przekonani, że tylko mamona daje szczęście.
A szczęście to stan umysłu, któremu nie zabrano wolności. Nie tylko, że
nie zabrano ale ją jeszcze utrwalono. Rodzice powinni słuchać co dzieci
mają im niewerbalnie do powiedzenia. Bo jeżeli coś było zakazane od
samego początku stworzenia i jest chronione przez kulturowe tabu to jak
sobie uświadomić, że to coś zakazane jest akurat najbardziej pożądane?
Tylko przez wydobycie tego z głębokiej podświadomościw chwilach
absolutnej wolności, w atmosferze zaufania i szacunku, czyli - jak
niektórzy zwą - miłości. Mnie to szczęście dosięgło dzięki
bezwarunkowemu szacunkowi i zaufaniu, którymi obdarzyłem dzieci. Niech
więc zamilkną ci, którzy dzieci nie mają i szczekają tutaj tylko po
próżnicy.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 17:22:03 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 17:04:
>> Marek Czaplicki pisze:
>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 14:01:
>>>> Marek Czaplicki pisze:
>>>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 11:43:

>>>>>> 1. Jakie wartości powinny cechować relacje między obywatelami w
>>>>>> państwie doskonałym?
>>>>>>
>>>>>> Wolność, równość, braterstwo.
>>>>>>
>>>>>> Wolność ? oznacza, że nikt nie jest niczyim niewolnikiem, ani
>>>>>> fizycznym ani psychicznym. Oznaką braku wolności jest walka o
>>>>>> wyzwolenie spod ucisku psychicznego lub/i fizycznego.

>>>>> Zajmijmy się najpierw tym, wolnością wg Ciebie. Potem może czas na
>>>>> resztę pierduł?
>>>>> Uważasz, że oznaką braku wolności jest walka o o wyzwolenie. Czyli jak
>>>>> ktoś jest pod okupacją a nie walczy to znaczy, że jest wolny?

>>>> Nie walczy tylko dopóty dopóki nie zda sobie z tego sprawy ze swojego
>>>> zniewolenia.
>>>>
>>>> I wtedy rzeczywiście nie walczy ale tylko do czasu.
>>>>
>>>> A może Ty dasz przykład kogoś kto jest zniewolony i nie walczy.

>>> Ileś mln ludzi w Korei Płn. Są zniewoleni? Jak diabli. Czy walczą? Biją
>>> pokłony władzuni. Wg Ciebie, kwitnąca wolność.

>> Są izolowani więc nie znają innej rzeczywistości. A wodzunio zapewnia im
>> minimum na przetrwanie. Jak zaczną ginąć z głodu to... może się
>> zbuntują. Chociaż mam co do tego wątpliwości ze względu na demoniczną
>> propagandę tam panującą.

> Ciach bzdury [...]
>
> Wodzunio? Zapewnia im? Naprawdę musisz się wiele nauczyć o działaniu
> państwa, gospodarki itd... skoro chcesz państwa doskonałego. Ostatni
> powalony, który owe państwo chciał wprowadzić w życie, gdyby nie przyjaciele
> skończyłby jako niewolnik. No i przedtem wywołał wojnę domową.


A stać Cię na konstruktywną krytykę? Bo nic nowego dotej rozmowy nie
wniosłeś poza domaganiem się czegoś, czego nawet nie określiłeś.

No więc jak będzie?

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 18:04:44 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 17:22:

>>> Wodzunio? Zapewnia im? Naprawdę musisz się wiele nauczyć o działaniu
>>> państwa, gospodarki itd... skoro chcesz państwa doskonałego. Ostatni
>>> powalony, który owe państwo chciał wprowadzić w życie, gdyby nie
>>> przyjaciele skończyłby jako niewolnik. No i przedtem wywołał wojnę
>>> domową.

>> A stać Cię na konstruktywną krytykę? Bo nic nowego do tej rozmowy nie
>> wniosłeś poza domaganiem się czegoś, czego nawet nie określiłeś.
>>
>> No więc jak będzie?

> A co mam wnosić? Ty chcesz państwa doskonałego, pokazujesz na czym ma być
> oparte, a ja wykazuję że to o czym sądzisz że jest wolnością to bzdury. Jak
> wykażesz, że naprawdę wiesz co oznacza wolność, można będzie zająć się
> następnymi filarami Twego państwa.


Różnica między nami taka, że Ty jesteś teoretykiem a ja doświadczalnikiem. 
Wolności nie da się opisać, jej trzeba doświadczyć. Myślę, że na tym skończymy 
naszą rozmowę bo brakuje Ci doświadczenia.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 19:49:53 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 18:04:
>> Marek Czaplicki pisze:
>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 17:22:

>>>>> Wodzunio? Zapewnia im? Naprawdę musisz się wiele nauczyć o działaniu
>>>>> państwa, gospodarki itd... skoro chcesz państwa doskonałego. Ostatni
>>>>> powalony, który owe państwo chciał wprowadzić w życie, gdyby nie
>>>>> przyjaciele skończyłby jako niewolnik. No i przedtem wywołał wojnę
>>>>> domową.

>>>> A stać Cię na konstruktywną krytykę? Bo nic nowego do tej rozmowy nie
>>>> wniosłeś poza domaganiem się czegoś, czego nawet nie określiłeś.
>>>>
>>>> No więc jak będzie?

>>> A co mam wnosić? Ty chcesz państwa doskonałego, pokazujesz na czym ma być
>>> oparte, a ja wykazuję że to o czym sądzisz że jest wolnością to bzdury.
>>> Jak wykażesz, że naprawdę wiesz co oznacza wolność, można będzie zająć
>>> się następnymi filarami Twego państwa.

>> Różnica między nami taka, że Ty jesteś teoretykiem a ja
>> doświadczalnikiem. Wolności nie da się opisać, jejtrzeba doświadczyć.
>> Myślę, że na tym skończymy naszą rozmowę bo brakuje Ci doświadczenia.

> Naprawdę jesteś doświadczalnikiem? To wskaż na mapie gdzie owe doskonałe
> państwo skonstruowałeś.


Spoko, jeszcze nie powstało i albo ogarnie cały nasz glob albo homo
sapiens powróci na drzewo.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 20:12:42 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

pinokio pisze:
> W dniu 09.08.2016 o 19:49, LeoTar pisze:

>> Spoko, jeszcze nie powstało i albo ogarnie cały nasz glob albo homo
>> sapiens powróci na drzewo.

> Ogarnia ludzki ród, tylko najpierw zniszczyć trzeba rodzinę?


Nie rodzinę lecz ZAKAZ, który jest początkiem przemocy. Bo rodzicielski
zakaz w stosunku do dziecka to przemoc boga-stwórcy w stosunku do
człowieka-dziecka.

Czy to tak trudno jest zrozumieć, że dziecko-człowiek chcedoświadczyć
wszystkiego czego doświadcza jego stwórca-bóg i chce mieć na to zgodę
rodzica? Chce doświadczyć rodzicielskiego miłosierdzia by rodzic-bóg
wpuścił je do nieba i pozwolił poznać siebie.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 20:30:20 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 19:49:
>> Marek Czaplicki pisze:
>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 18:04:
>>>> Marek Czaplicki pisze:
>>>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 17:22:

>>>>>>> Wodzunio? Zapewnia im? Naprawdę musisz się wiele nauczyć o działaniu
>>>>>>> państwa, gospodarki itd... skoro chcesz państwa doskonałego. Ostatni
>>>>>>> powalony, który owe państwo chciał wprowadzić w życie, gdyby nie
>>>>>>> przyjaciele skończyłby jako niewolnik. No i przedtem wywołał wojnę
>>>>>>> domową.

>>>>>> A stać Cię na konstruktywną krytykę? Bo nic nowego do tej rozmowy nie
>>>>>> wniosłeś poza domaganiem się czegoś, czego nawet nie określiłeś.
>>>>>>
>>>>>> No więc jak będzie?

>>>>> A co mam wnosić? Ty chcesz państwa doskonałego, pokazujesz na czym ma
>>>>> być oparte, a ja wykazuję że to o czym sądzisz że jest wolnością to
>>>>> bzdury. Jak wykażesz, że naprawdę wiesz co oznacza wolność, można
>>>>> będzie zająć się następnymi filarami Twego państwa.

>>>> Różnica między nami taka, że Ty jesteś teoretykiem a ja
>>>> doświadczalnikiem. Wolności nie da się opisać, jej trzeba doświadczyć.
>>>> Myślę, że na tym skończymy naszą rozmowębo brakuje Ci doświadczenia.

>>> Naprawdę jesteś doświadczalnikiem? To wskaż na mapie gdzie owe doskonałe
>>> państwo skonstruowałeś.

>> Spoko, jeszcze nie powstało i albo ogarnie cały nasz glob albo homo
>> sapiens powróci na drzewo.

> Jak nie powstało, to jaki z Ciebie doświadczalnik? Teoretyk z Ciebie, ot co.
> :-)


Sam tego nie zbuduję. Zresztą dzięki tej wiedzy stałem się człowiekiem
wolnym więc mógłbym na tym kończyć swoją działalność. Ale mam
zobowiązania wobec dzieci, które mnie wspomagały na tej drodze gdyż to
one dostarczyły mi pierwszych informacji o swoich potrzebach. Chcę więc
spłacić dług wdzięczności, który u nich nieświadomie zaciągnąłem.

Chcę równie spłacić dług wobec mojej eks-żony bo gdyby nie jej przemoc w
stosunku do mnie nigdy bym w te obszary podświadomości nie zawędrował.
No chyba, że ona nie chce skorzystać z wolności, ku której sama mnie
popchnęła. Mogę kontynuować działalnośćale mogę też zrezygnować z
dalszej aktywności reformatorskiej i skończą się wówczas te jałowe dyskusje 
z gołowąsami.

Na przykładzie dzieci udowodniłem, że teoria, którą zbudowałem jest
falsyfikowalna a wynik falsyfikacji będzie do zaobserwowania w życiu i
działalności moich dzieci i wnuków albo od ręki teraz, jeżeli tylko moja
eks-żona zmieni zdanie i w ten sposób przyzna sie do popełnienia
niezamierzonego błędu. Cokolwiek się stanie jestem już poza czasem i
wypełniłem ostatnią lukę Świadomości.

Decyzja zależy wyłącznie ode mnie - i to się nazywa wolna Wola. Mogę
jeszcze czekać na to aż moja eks-żona zmieni swoje zdanie i ze
zdumieniem przekona się, że nic jej nie grozi albo też mogę założyć nową
rodzinę i żyć zgodnie z moimi przekonaniami. Nic nikomu dotego, gdyż
moja świadomość pozwala mi na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 21:14:20 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

Jakub A. Krzewicki pisze:
> W dniu wtorek, 9 sierpnia 2016 20:12:55 UTC+2 użytkownik LeoTar napisał:

>> Czy to tak trudno jest zrozumieć, że dziecko-człowiek chce doświadczyć
>> wszystkiego czego doświadcza jego stwórca-bóg i chce mieć na to zgodę
>> rodzica? Chce doświadczyć rodzicielskiego miłosierdzia by rodzic-bóg
>> wpuścił je do nieba i pozwolił poznać siebie.

> Jaki kurwa stwórca? Jaki bóg? Ktoś przy umieraniu wytworzył odpowiednie
> 5 nagromadzeń, które zajęły pasujące im charakterem zagnieżdżone jajo i tyle.
> Nie przeceniaj roli ojca i matki. To co pochodzi od ojca i matki, idziedo
> piachu albo zostaje spalone na stosie kremacyjnym. Zostaje i odradza się ta
> najistotniejsza z trzech części. Jeśli to zrozumiesz, nie będziesz fiksował tak
> na ojcu i matce, a zainteresujesz się np. rytuałem phowa czyli przemieszczania
> i wymiany świadomości. Zrozumiesz, że nie jesteś swoim ciałem, a tylko je
> posiadasz.


Moim Stwórcą jest Świadomość w stanie początkowym (Alfa) a celem mojego
życia jest osiągnięcie stanu pełni Świadomości (Omega, Absolut) czyli
ostatecznej doskonałości lub stanu końcowego. To prawda, że nasze ciała
są tylko maszynami służącymi do przenoszenia i doskonalenia się
Świadomości na jej drodze ku Absolutowi, i że bez tych ciał Świadomość
nie byłaby w stanie poznawać samej siebie albo inaczej nie byłaby w
stanie wypełniać swojej przestrzeni stanów, których jest nieskończone
continuum. Zadaniem naszych rodziców było osiągnięcie stanu pełni
wiedzy, ale nie udało się im tego dokonać i dlatego stworzyli nas byśmy
podjęli trud dalszego poszerzania przestrzeni stanów Świadomości
wykorzystując wiedzę naszych przodków i dokonując naszego własnego
wkładu. Zabroniono nam jednak nieświadomie zapoznania się z tymi stanami
pod niczym nieuzasadnioną groźbą, że złamanie tych zakazów doprowadzi do
zagłady, co jest wierutną bzdurą, tym bardziej, że sama Świadomość nigdy
jeszcze tego stanu pełni wiedzy (poznania stanów zabronionych) nie
doświadczyła a więc złamanie zakazu jest dla niej samej szansą na
zakończenie procesu samo poznawania się. Samo poznanie Świadomości, a
więc doświadczenie wszystkich stanów łącznie ze stanem Omega jest bowiem
jej celem.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 21:19:15 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 20:30:

>>> Jak nie powstało, to jaki z Ciebie doświadczalnik? Teoretykz Ciebie, ot
>>> co.
>>> :-)

>> Sam tego nie zbuduję.

> Przestań więc określać innych słowami, które możesz kierować do siebie. Ja
> się nie wymądrzam, nie gadam że jak ktoś nie posłucha tego co ja tam sobie
> pod kopułką wykoncypowałem, to ma wracać na drzewo. W teorii wszystko bardzo
> ładnie zawsze wygląda. Gorzej z praktyką. Dlatego przywołałem postać
> myślanta, który wykoncypował sobie kiedyś, że najpierw jest idea, a potem
> praktyka. On też gadał o wolności, o tym że ludziska siedzą w jaskini i
> widzą cienie na ścianie i mają je za życie.


Co niby ma wynikać z tego co napisałeś?

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 16:47:59 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.soc.polityka

Trefniś pisze:
> W dniu .08.2016 o 14:12 pinokio <pinokio@nie.adres.pl> pisze:
>> W dniu 09.08.2016 o 14:10, pinokio pisze:
>>> W dniu 09.08.2016 o 11:43, LeoTar pisze:

>>>> 1. Jakie wartości powinny cechować relacje między obywatelami w
>>>> państwie doskonałym?
>>>>
>>>> Wolność, równość, braterstwo.

>>> Nic nowego nie wymyśliłeś, masoni to wymyślili dawno przede Tobą ;-)

>> Chociaż jako nowość doszła konieczność kazirodztwa.

> Cytat z posta LeoTara rozpoczynającego wątek:
>
> "oto kilka istotnych uwag dotyczących wczesnego wychowania dziecka.
>
> Uczymy się przez:
> obserwację,
> naśladowanie
> i doświadczanie
> z naszymi rodzicami/opiekunami."
>
> Zauważcie - _wczesnego_ wychowania dziecka.
>
> Tu już nie chodzi tylko o kazirodztwo!


Chodzi o wychowanie dziecka bez tajemnic od samej kołyski. Każda
tajemnica, czegokolwiek by ona nie dotyczyła, staje się źródłem władzy
sprawowanej przez tego, który tajemnicę ukrywa. A więc jeżeli chcemy
wykreować dziecko na człowieka wolego to musi on poznać wszystkie
"tajemnice" swoich rodziców/opiekunów/wychowawców. Co wcale nie znaczy,
że 4 czy 5, czy nawet 11 latek ma uprawiać z nimi seks. Do inicjacji
powinno dojść w wieku kiedy dziecko jest fizycznie, psychicznie i
społecznie dojrzałe, w chwili przed założeniem przez nie jego własnej
rodziny. Inicjacja seksualna ma utrwalić to czego dziecko nauczyło się
od swoich rodziców obserwując ich od swojego urodzenia.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 17:19:48 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.soc.polityka

Trefniś pisze:
> W dniu .08.2016 o 16:47 LeoTar <LeoTar@wp.pl> pisze:
>> Trefniś pisze:
>>> W dniu .08.2016 o 14:12 pinokio <pinokio@nie.adres.pl> pisze:
>>>> W dniu 09.08.2016 o 14:10, pinokio pisze:
>>>>> W dniu 09.08.2016 o 11:43, LeoTar pisze:

>>>>>> 1. Jakie wartości powinny cechować relacje między obywatelami w
>>>>>> państwie doskonałym?
>>>>>>
>>>>>> Wolność, równość, braterstwo.

>>>>> Nic nowego nie wymyśliłeś, masoni to wymyślili dawno przede Tobą ;-)

>>>> Chociaż jako nowość doszła konieczność kazirodztwa.

>>> Cytat z posta LeoTara rozpoczynającego wątek:
>>>
>>> "oto kilka istotnych uwag dotyczących wczesnego wychowania dziecka.
>>>
>>> Uczymy się przez:
>>> obserwację,
>>> naśladowanie
>>> i doświadczanie
>>> z naszymi rodzicami/opiekunami."
>>>
>>> Zauważcie - _wczesnego_ wychowania dziecka.
>>>
>>> Tu już nie chodzi tylko o kazirodztwo!

>> Chodzi o wychowanie dziecka bez tajemnic od samej kołyski. Każda
>> tajemnica, czegokolwiek by ona nie dotyczyła, staje się źródłem władzy
>> sprawowanej przez tego, który tajemnicę ukrywa. A więc jeżeli chcemy
>> wykreować dziecko na człowieka wolego to musi on poznać wszystkie
>> "tajemnice" swoich rodziców/opiekunów/wychowawców. Co wcale nie
>> znaczy, że 4 czy 5, czy nawet 11 latek ma uprawiać z nimi seks. Do
>> inicjacji powinno dojść w wieku kiedy dziecko jest fizycznie,
>> psychicznie i społecznie dojrzałe, w chwili przed założeniem przez nie
>> jego własnej rodziny. Inicjacja seksualna ma utrwalić to czego dziecko
>> nauczyło się od swoich rodziców obserwując ich od swojego urodzenia.

> Będzie bezpieczniej, kiedy wypowie się w tej sprawie prokurator.
> Co najmniej 200b KK.


No więc ruszaj. Ja nigdy nie ukrywałem swoich poglądów ani też nie
ukrywałem się przed tzw. wymiarem sprawiedliwości. Tyle tylko, że oni
coraz bardziej skłaniają się ku moim tezom bo, jak mawiają, najciemniej
jest pod latarnią. Sprawy relacji seksualnych między między rodzicami a
dziećmi zawsze były przedmiotem zainteresowania prawa stanowionego i
nigdy nie dawały rozwiązań jednoznacznych. Ba, wzburzały umysły samych
prawników, którzy nie zdawali sobie sprawy z tego, że za zakazem i
wynikającym z niego brakiem poczucia własnej wartości ukrywa się
prostytucja, nie tylko ta uliczna ale również ta małżeńska. Dzięki
małżeńskiej prostytucji prawdziwym jest powiedzenie, żę: "Mężczyźni
żądzą światem, a mężczyznami kobiety". To kobiety wysyłały i wysyłają
mężczyzn na wojny by ci walczyli o ich, kobiet (!) bezpieczeństwo, a
same wychowują następne pokolenia męskich synów-niewolników i
córek-prostytutek, najstarszego i najbardziej upokarzającego zawodu
świata. I nie da się tego zmienić dopóty, dopóki będzie panował zakaz,
który jest przyczyną wbudowywania w podświadomośćdziecka braku poczucia
własnej wartości. Na skutek braku poczucia własnej wartości dorosłe (ale
niedojrzałe emocjonalnie i społecznie) dziecko próbuje odzyskać poczucie
własnej wartości ale jest to już tylko jego syzyfowa praca przy okazji
wykonywania której dziecko krzywdzi inne dorosłe dzieci poniżając je. No
bo żeby skompensować swój brak poczucia własnej wartości pogrąża inne
osobniki w najbardziej przedziwne, opracowane przez siebie sposoby. I
tak to trwa od samego zarania Życia, od chwili gdy nieświadomy Stwórca
zaczął tworzyć ale nie wiedział jak to robić gdyż sam nie miał żadnego
doświadczenia wychowawczego. MUSIAŁ więc popełnić błąd by wyhodować
przemoc, dzięki której ma szansę odzyskać świadomość samego siebie.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 17:52:06 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.soc.polityka

Ikselka pisze:
> Dnia Tue, 09 Aug 2016 16:52:21 +0200, Trefniś napisał(a):
>> W dniu .08.2016 o 16:47 LeoTar <LeoTar@wp.pl> pisze:
>>> Trefniś pisze:
>>>> W dniu .08.2016 o 14:12 pinokio <pinokio@nie.adres.pl> pisze:
>>>>> W dniu 09.08.2016 o 14:10, pinokio pisze:
>>>>>> W dniu 09.08.2016 o 11:43, LeoTar pisze:

>>>>>>> 1. Jakie wartości powinny cechować relacje między obywatelami w
>>>>>>> państwie doskonałym?
>>>>>>>
>>>>>>> Wolność, równość, braterstwo.

>>>>>> Nic nowego nie wymyśliłeś, masoni to wymyślili dawno przede Tobą ;-)

>>>>> Chociaż jako nowość doszła koniecznośćkazirodztwa.

>>>> Cytat z posta LeoTara rozpoczynającego wątek:
>>>>
>>>> "oto kilka istotnych uwag dotyczących wczesnego wychowania dziecka.
>>>>
>>>> Uczymy się przez:
>>>> obserwację,
>>>> naśladowanie
>>>> i doświadczanie
>>>> z naszymi rodzicami/opiekunami."
>>>>
>>>> Zauważcie - _wczesnego_ wychowania dziecka.
>>>>
>>>> Tu już nie chodzi tylko o kazirodztwo!

>>> Chodzi o wychowanie dziecka bez tajemnic od samej kołyski. Każda
>>> tajemnica, czegokolwiek by ona nie dotyczyła, staje się źródłem władzy
>>> sprawowanej przez tego, który tajemnicę ukrywa. A więc jeżeli chcemy
>>> wykreować dziecko na człowieka wolnego to musi on poznać wszystkie
>>> "tajemnice" swoich rodziców/opiekunów/wychowawców. Co wcale nie znaczy,
>>> że 4 czy 5, czy nawet 11 latek ma uprawiać z nimi seks. Do inicjacji
>>> powinno dojść w wieku kiedy dziecko jest fizycznie, psychicznie i
>>> społecznie dojrzałe, w chwili przed założeniem przez nie jego własnej
>>> rodziny. Inicjacja seksualna ma utrwalić to czego dziecko nauczyło się
>>> od swoich rodziców obserwując ich od swojego urodzenia.

>> Będzie bezpieczniej, kiedy wypowie się w tej sprawie prokurator.
>> Co najmniej 200b KK.

> Poczekaj, bo mnie tu jednak mocno ciekawi, jak miałoby dojść do współżycia
> młodego "fizycznie, psychicznie i społecznie dojrzałego, w chwili przed
> założeniem przez niego jego własnej rodziny" (czyli zapewne mającego już
> bardzo konkretny i równie młody obiekt seksualnych westchnień), człowieka
> ze zgrzybiałym (dla niego) rodzicem 3333333333333333-]


Pierwszym obiektem westchnień chłopca jest matka a córki ojciec. Dopiero
gdy te obiekty zakazują zdobywania od nich wiedzy pojawiają się obiekty
zewnętrzne. Zauważ, że zazwyczaj tylko chłopcy są napaleni na
dziewczyny, dziewczyny zaś testują na nich swoje zdolności manipulacyjne
nabyte w domu rodzinnym z obserwowania w jaki sposób matki manipulują
swoimi partnerami, zazwyczaj ojcami córek. Chłopcy są rozpalani
seksualnie przez swoje matki, które odpychają swoich mężów/ojców (czują
do nich podświadomy wstręt za uprawianą przez siebie prostytucję, ale
winą obciążają wyłącznie mężów; ale już nie kochanków) a przyciągają
seksualnie synów. Córki są zaś przez matki od ojców odpychane gdyż
kobieta w dalszym ciągu traktuje mężczyznę jako swoją własność i odgania
od niego potencjalną rywalkę (córkę traktuje jak każdą inną). Kluczem do
rozwiązania całej plątaniny jest przywrócenie kobiecie poczucia własnej
wartości poprzez jej emocjonalne zrównanie się z z matką. A to jest
możliwe w akcie inicjacji seksualnej w rodzinnym trójkącie, gdy stanie
się ona równa swojej matce-bogini. Każda inna próba odzyskania poczucia
własnej wartości, np. przez pracę i osiągnięcia zawodowe czy też przez
malowanie i strojenie się jest syzyfową pracą, jest próbą nietrwałą,
działającą tylko przez pewien czas. Tak samo walka z innymi kobietami o
atrakcyjnego faceta to tylko łatanie dziur, próby odzyskania utraconego
w dzieciństwie poczucia własnej wartości.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 16:41:18 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.soc.polityka

pinokio pisze:
> W dniu 09.08.2016 o 14:10, pinokio pisze:
>> W dniu 09.08.2016 o 11:43, LeoTar pisze:

>>> 1. Jakie wartości powinny cechować relacje między obywatelami w państwie
>>> doskonałym?
>>>
>>> Wolność, równość, braterstwo.

>> Nic nowego nie wymyśliłeś, masoni to wymyślili dawno przede Tobą ;-)

> Chociaż jako nowość doszła konieczność kazirodztwa.


Jeszcze raz sprostuję gamonia jakim raczyłeś się ponownie okazać.

A kazirodztwem mamy do czynienia wówczas gdy jedno (!) z rodziców
uzależnia od siebie dziecko emocjonalnie (z podtekstem seksualnym) lub
fizycznie uprawiając z dzieckiem seks. Na dziecko, które i tak jest od
rodzica uzależnione materialnie, zostaje wymuszona relacja seksualnego
podporządkowania się rodzicowi, który na dziecku zaspokaja swoje
niezaspokojone potrzeby seksualne. W kazirodztwie to rodzic sięga po
dziecko zniewalając je. O tym dlaczego mogę napisać oddzielnie.

Natomiast celem inicjacji seksualnej dziecka w rodzinie, w towarzystwie
obojga rodziców jest całkowite uwolnienie dziecka od jakichkolwiek
zależności emocjonalnych o podtekście seksualnym przez zaspokojenie
dziecięcych potrzeb:
- zrównania się z rodzicem tej samej płci,
- zaspokojenie potrzeby doskonałego "pierwszego razu".
- pewność i brak jakichkolwiek wątpliwości co do złych intencji
   Autorytetów z którymi dziecko doświadcza pierwszego razu,
- odebranie z rąk rodzica tej samej płci co dziecko wzorca partnera
   seksualnego,
- doświadczalną wiedzą "w pigułce" o tym jak mająwyglądać relacje
   między kobietą i mężczyzną,
- poznanie emocjonalnego świata Stwórcy czyli rodziców.

Warunkiem powodzenia jest wysoki stan świadomości rodziców, którzy
ponadto muszą sami być wolni od wszelkich uzależnień a ich relacje muszą
być oparte na Prawdzie, braku fałszu i zakłamania. Nie może być więc
obecna prostytucja małżeńska, która niestety, występuję we wszystkich
obecnie istniejących związkach, w których partnerzy nie przeżyli
inicjacji seksualnej wśród swoich rodziców.

Z powyższego wynika, że by wprowadzić inicjacje seksualną w rodzinie
jako element wychowania seksualnego najpierw trzeba przygotować do tego
rodziców, którzy muszą przejść pełną przemianę świadomości by
wyeliminować syf panujący w ich umysłach. Trzeba więc ich uświadomić co
do celu, który mają osiągnąć; a najważniejszym celem tym, i
najtrudniejszym do zrealizowania, jest wyeliminowanie prostytucji z
zachowań kobiet, dzięki której sprawują one destrukcyjną władzę nad
mężczyznami.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 18:00:09 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.soc.polityka

Ikselka pisze:
> Dnia Tue, 09 Aug 2016 17:38:01 +0200, Trefniś napisał(a):
>> W dniu .08.2016 o 17:26 Ikselka <ikselk@gazeta.pl> pisze:
>>> Dnia Tue, 09 Aug 2016 16:52:21 +0200, Trefniś napisał(a):
>>>> W dniu .08.2016 o 16:47 LeoTar <LeoTar@wp.pl> pisze:

>>>>> Chodzi o wychowanie dziecka bez tajemnic od samej kołyski.
>>>>> Każda tajemnica, czegokolwiek by ona nie dotyczyła, stajesię
>>>>> źródłem władzy sprawowanej przez tego, który tajemnicę
>>>>> ukrywa. A więc jeżeli chcemy wykreować dziecko na człowieka
>>>>> wolego to musi on poznać wszystkie "tajemnice" swoich
>>>>> rodziców/opiekunów/wychowawców. Co wcale nie znaczy, że 4 czy
>>>>> 5, czy nawet 11 latek ma uprawiać z nimi seks. Do inicjacji
>>>>> powinno dojść w wieku kiedy dziecko jest fizycznie,
>>>>> psychicznie i społecznie dojrzałe, w chwili przed założeniem
>>>>> przez nie jego własnej rodziny. Inicjacja seksualna ma
>>>>> utrwalić to czego dziecko nauczyło się od swoich rodziców
>>>>> obserwując ich od swojego urodzenia.

>>>> Będzie bezpieczniej, kiedy wypowie się w tej sprawie
>>>> prokurator. Co najmniej 200b KK.

>>> Poczekaj, bo mnie tu jednak mocno ciekawi, jak miałoby dojść do
>>> współżycia młodego "fizycznie, psychicznie i społecznie
>>> dojrzałego, w chwili przed założeniem przez niego jego własnej
>>> rodziny" (czyli zapewne mającego już bardzo konkretny i równie
>>> młody obiekt seksualnych westchnień), człowieka ze zgrzybiałym
>>> (dla niego) rodzicem 3333333333333333-]

>> Ale to pytanie przecież do LeoTara, ja podobnie jak Ty tego nie
>> rozumiem. Choć LeoTar wykorzystywany przez siebie mechanizm już
>> ujawnił w tym wątku. Zna niebezpieczeństwo, bo ten kierunek omówił,
>> choć niepytany. Oczywiście "zracjonalizował" go sobie, czego
>> prokuratura wcale nie musi uznać.

> Atam. Baje opowiada, a ja oto znalazłam słaby punkt jego teorii
> 33333333333333-]


A co takiego znalazłaś, mhm? No chyba, że zamierzasz to zachować jako
tajemnicę wyłącznie dla siebie, żeby publikę trzymać w napięciu i czuć
się... lepszą od całej reszty. ;-)

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 18:13:17 +0200
Nadawca: Ikselka <ikselk@gazeta.pl>
Firma/Organizacja: Telekomunikacja Polska
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.soc.polityka

Dnia Tue, 9 Aug 2016 18:00:09 +0200, LeoTar napisał(a):

> Ikselka pisze:
>> Dnia Tue, 09 Aug 2016 17:38:01 +0200, Trefniś napisał(a):
>>> W dniu .08.2016 o 17:26 Ikselka <ikselk@gazeta.pl> pisze:
>>>> Dnia Tue, 09 Aug 2016 16:52:21 +0200, Trefniś napisał(a):
>>>>> W dniu .08.2016 o 16:47 LeoTar <LeoTar@wp.pl> pisze:

>>>>>> Chodzi o wychowanie dziecka bez tajemnic od samej kołyski.
>>>>>> Każda tajemnica, czegokolwiek by ona nie dotyczyła, staje się
>>>>>> źródłem władzy sprawowanej przez tego, który tajemnicę
>>>>>> ukrywa. A więc jeżeli chcemy wykreować dziecko na człowieka
>>>>>> wolego to musi on poznać wszystkie "tajemnice" swoich
>>>>>> rodziców/opiekunów/wychowawców. Co wcale nie znaczy, że 4 czy
>>>>>> 5, czy nawet 11 latek ma uprawiać z nimi seks. Do inicjacji
>>>>>> powinno dojść w wieku kiedy dziecko jest fizycznie,
>>>>>> psychicznie i społecznie dojrzałe, w chwili przed założeniem
>>>>>> przez nie jego własnej rodziny. Inicjacja seksualna ma
>>>>>> utrwalić to czego dziecko nauczyło się od swoich rodziców
>>>>>> obserwując ich od swojego urodzenia.

>>>>> Będzie bezpieczniej, kiedy wypowie się w tej sprawie
>>>>> prokurator. Co najmniej 200b KK.

>>>> Poczekaj, bo mnie tu jednak mocno ciekawi, jak miałoby dojść do
>>>> współżycia młodego "fizycznie, psychicznie i społecznie
>>>> dojrzałego, w chwili przed założeniem przez niego jego własnej
>>>> rodziny" (czyli zapewne mającego już bardzo konkretny i równie
>>>> młody obiekt seksualnych westchnień), człowieka ze zgrzybiałym
>>>> (dla niego) rodzicem 3333333333333333-]

>>> Ale to pytanie przecież do LeoTara, ja podobnie jak Ty tego nie
>>> rozumiem. Choć LeoTar wykorzystywany przez siebie mechanizm już
>>> ujawnił w tym wątku. Zna niebezpieczeństwo, bo ten kierunek omówił,
>>> choć niepytany. Oczywiście "zracjonalizował" go sobie, czego
>>> prokuratura wcale nie musi uznać.

>> Atam. Baje opowiada, a ja oto znalazłam słaby punkt jego teorii
>> 33333333333333-]

> A co takiego znalazłaś, mhm? No chyba, że zamierzasz to zachować jako
> tajemnicę wyłącznie dla siebie, żeby publikę trzymać w napięciu i czuć
> się... lepszą od całej reszty. ;-)


Przecież napisałam wyraźnie, co: stary, zgrzybiały rodzic jako obiekt
zainteresowania seksualnego młodego człowieka (JUŻ NIE DZIECKA, skoro za
chwilę zakłada rodzinę).
Chyba że ten młody człowiek byłby tak samo pop...lony jak rodzice. Wtedy
wszystko możliwe, więc także jego nekrofilia jako efekt "wychowania". No i
w takim przypadku prokuratorem by trza takich rodziców pogonić,
rzeczywiście :->
Data: Tue, 9 Aug 2016 21:02:07 +0200
Nadawca: Ikselka <ikselk@gazeta.pl>
Firma/Organizacja: Telekomunikacja Polska
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.soc.polityka

Dnia Tue, 9 Aug 2016 20:42:29 +0200, pinokio napisał(a):
> W dniu 09.08.2016 o 20:40, Ikselka pisze:

>>> Dla takiego pop..lnego rodzica pewnie młode ciałko dziecka było by nie
>>> do pogardzenia, ale z punktu widzenia dziecka była by to ogromna trauma.

>> Nie w jaskini czy kurnej chacie z jedną izbą i wspólnym legowiskiem.

> Nawet w jaskini czy kurnej chacie z jedną izbą i wspólnym legowiskiem
> seks z rodzicem to była by trauma.

Nie dla dziecka, które nie zna innych wzorców i seks z rodzicem jest dla
niego jednym z przyjetych zachowan w stadzie - tak jak uczy sie od rodzica
sikac na stojaco czy wzajemnie iskac 3-|
Data: Tue, 9 Aug 2016 20:12:42 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

pinokio pisze:
> W dniu 09.08.2016 o 19:49, LeoTar pisze:

>> Spoko, jeszcze nie powstało i albo ogarnie cały nasz glob albo homo
>> sapiens powróci na drzewo.

> Ogarnia ludzki ród, tylko najpierw zniszczyć trzeba rodzinę?


Nie rodzinę lecz ZAKAZ, który jest początkiem przemocy. Borodzicielski
zakaz w stosunku do dziecka to przemoc boga-stwórcy w stosunku do
człowieka-dziecka.

Czy to tak trudno jest zrozumieć, że dziecko-człowiek chcedoświadczyć
wszystkiego czego doświadcza jego stwórca-bóg i chce mieć na to zgodę
rodzica? Chce doświadczyć rodzicielskiego miłosierdzia by rodzic-bóg
wpuścił je do nieba i pozwolił poznać siebie.

LeoTar
Data: Tue, 9 Aug 2016 22:17:57 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

pinokio pisze:
> W dniu 09.08.2016 o 20:12, LeoTar pisze:

>> rodzica? Chce doświadczyć rodzicielskiego miłosierdzia by rodzic-bóg
>> wpuścił je do nieba i pozwolił poznać siebie.

> seks z rodzicem to niebo?


To doświadczenie doskonałości Absolutu. To sięgnięcie po stan Omega. Ale
można to osiągnąć tylko za zgodą drugiego rodzica, z którym dziecko
będzie doświadczało swojego pierwszego razu, i który będzie dziecku
pomagał wyeliminować strach przed nieznanym.

LeoTar
Data: Wed, 10 Aug 2016 06:46:32 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

stevep pisze:
> W dniu .08.2016 o 19:49 LeoTar <LeoTar@wp.pl> pisze:
>> Marek Czaplicki pisze:
>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 18:04:
>>>> Marek Czaplicki pisze:
>>>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016 17:22:

>>>>>>> Wodzunio? Zapewnia im? Naprawdę musisz się wiele nauczyć o działaniu
>>>>>>> państwa, gospodarki itd... skoro chcesz państwa doskonałego. Ostatni
>>>>>>> powalony, który owe państwo chciał wprowadzićw życie, gdyby nie
>>>>>>> przyjaciele skończyłby jako niewolnik. No i przedtem wywołał wojnę
>>>>>>> domową.

>>>>>> A stać Cię na konstruktywną krytykę? Bo nic nowego do tej rozmowy nie
>>>>>> wniosłeś poza domaganiem się czegoś, czego nawet nie określiłeś.
>>>>>>
>>>>>> No więc jak będzie?

>>>>> A co mam wnosić? Ty chcesz państwa doskonałego, pokazujesz na czym
>>>>> ma być oparte, a ja wykazuję że to o czym sądzisz że jest wolnością to
>>>>> bzdury.
>>>>> Jak wykażesz, że naprawdę wiesz co oznacza wolność, można będzie zająć
>>>>> się następnymi filarami Twego państwa.

>>>> Różnica między nami taka, że Ty jesteś teoretykiem a ja
>>>> doświadczalnikiem. Wolności nie da się opisać, jej trzeba doświadczyć.
>>>> Myślę, że na tym skończymy naszą rozmowębo brakuje Ci doświadczenia.

>>> Naprawdę jesteś doświadczalnikiem? To wskaż na mapie gdzie owe doskonałe
>>> państwo skonstruowałeś.

>> Spoko, jeszcze nie powstało i albo ogarnie cały nasz glob albo homo
>> sapiens powróci na drzewo.

> No, no tak otwarcie przyznawać się do zbankrutowanemu komunizmu.


Komunizm ma się tak do mojej utopii jak drzewo ze zgniłym korzeniem do
drzewa ze zdrowym korzeniem. Jesteś kiep, jeżeli tego nie dostrzegasz.

LeoTar
Data: Wed, 10 Aug 2016 06:56:46 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

stevep pisze:
> W dniu .08.2016 o 19:54 pinokio <pinokio@nie.adres.pl> pisze:
>> W dniu 09.08.2016 o 19:49, LeoTar pisze:

>>> Spoko, jeszcze nie powstało i albo ogarnie cały nasz glob albo homo
>>> sapiens powróci na drzewo.

>> Ogarnia ludzki ród, tylko najpierw zniszczyć trzeba rodzinę?

> Tę patologiczną?


A czy nie jest patologiczna skoro wypuszcza tylu osobników
dopuszczających się tak wielu nieprawości, oszustwa, zbrodni i innych
form przemocy z prostytucją małżeńską na czele.

Nie wyewoluowaliśmy zbyt daleko od Bonobo, u którego zaobserwowano
podobne zjawisko polegające na tym, że samice kopulują chętniej w zamian
za pożywienie dostarczane im przez samców. Powszechnie uprawiany seks
bez ograniczeń jest również sposobem samic na ograniczenieich
agresywności; dzięki seksowi samice sprawują kontrolę nad stadem.

Przecież tak samo jest w ludzkich rodzinach co oznacza, że mimo upływu
czasu nie odjechaliśmy zbyt daleko od Bonobo, i że czekamy jeszcze na
coś co doprowadzi do całkowitego wyeliminowania przemocy (zniewolenia).
Bo przemoc z jednej strony prowadzi do rozwoju materialnego a z drugiej
do zagłady na skutek patologii pojawiających się po jej przejściu.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 10:42:48 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

stevep pisze:
> W dniu .08.2016 o 06:46 LeoTar <LeoTar@wp.pl> pisze:
>> stevep pisze:
>>> W dniu .08.2016 o 19:49 LeoTar <LeoTar@wp.pl> pisze:
>>>> Marek Czaplicki pisze:
>>>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016
>>>>> 18:04:
>>>>>> Marek Czaplicki pisze:
>>>>>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w wtorek, 9 sierpnia 2016
>>>>>>> 17:22:

>>>>>>>>> Wodzunio? Zapewnia im? Naprawdę musisz się wiele
>>>>>>>>> nauczyć o działaniu państwa, gospodarki itd... skoro
>>>>>>>>> chcesz państwa doskonałego. Ostatni powalony, który
>>>>>>>>> owe państwo chciał wprowadzić w życie, gdyby nie
>>>>>>>>> przyjaciele skończyłby jako niewolnik. No i przedtem
>>>>>>>>> wywołał wojnę domową.

>>>>>>>> A stać Cię na konstruktywną krytykę? Bo nic nowego do
>>>>>>>> tej rozmowy nie wniosłeś poza domaganiem się czegoś,
>>>>>>>> czego nawet nie określiłeś.
>>>>>>>>
>>>>>>>> No więc jak będzie?

>>>>>>> A co mam wnosić? Ty chcesz państwa doskonałego,
>>>>>>> pokazujesz na czym ma być oparte, a ja wykazuję żeto o
>>>>>>> czym sądzisz że jest wolnością to bzdury. Jak wykażesz,
>>>>>>> że naprawdę wiesz co oznacza wolność, można będzie zająć
>>>>>>> się następnymi filarami Twego państwa.

>>>>>> Różnica między nami taka, że Ty jesteś teoretykiem a ja
>>>>>> doświadczalnikiem. Wolności nie da się opisać, jej trzeba
>>>>>> doświadczyć. Myślę, że na tym skończymy naszą rozmowę bo
>>>>>> brakuje Ci doświadczenia.

>>>>> Naprawdę jesteś doświadczalnikiem? To wskaż na mapie gdzie
>>>>> owe doskonałe państwo skonstruowałeś.

>>>> Spoko, jeszcze nie powstało i albo ogarnie cały nasz glob albo
>>>> homo sapiens powróci na drzewo.

>>> No, no tak otwarcie przyznawać się do zbankrutowanemu komunizmu.

>> Komunizm ma się tak do mojej utopii jak drzewo ze zgniłym korzeniem
>> do drzewa ze zdrowym korzeniem. Jesteś kiep, jeżeli tego nie
>> dostrzegasz.

> Sam jesteś kiep, jeżeli myślisz, że jesteś takważny, że każdy musi
> cię znać, no ale jakie są różnice twojej utopii z komunizmem np:
> - "każdemu wg jego potrzeb" - tak - itp


Oczywistym jest, że Ty nie musisz znać ani mnie ani moich teorii,
wystarczy, by zapoznali się z nimi ci, w których rękach leży przyszłość
ludzkości i naszego świata.

A zasadniczą różnicą między komunizmem a moja utopią jest to, że komuna
zmuszała ludzi do zaakceptowania materializmu jako źródła wolności
człowieka (podobnie zresztą czyni kapitalizm) dla mnie zaś źródłem
wolności jest świadomy człowiek, nie zniewolony duch człowieka.

Zarówno metody wychowawcze komunizmu jak i kapitalizmu oddziałują na
dziecko zniewalająco od kołyski poczynając podczas gdy moja metoda
wychowawcza zapobiega ograniczaniu wolności (a zatem i zniewalaniu)
dziecka i pozwala mu utrzymać oraz zatwierdzić wolność (w akcie
inicjacji seksualnej z rodzicami) przynależną dziecku z racji jego
urodzenia jako osobnika wolnego.

Tylko wolni ludzie mogą budować świat wolny od przemocy.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 11:59:22 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 10:42:48 +0200, LeoTar napisał(a):

>> Tylko wolni ludzie mogą budować świat wolny od przemocy.

> ...żeby potem sami łatwiej mogli opanować go przemocą:->


Ot i co. Wyłazi z butów słoma czyli babska nieufność i podejrzliwość.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 12:30:53 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 10:42:48 +0200, LeoTar napisał(a):

>> Tylko wolni ludzie mogą budować świat wolny od przemocy.

> I podivejse na Hunię - zbudowali ten Twój "świat wolny od przemocy" i co
> teraz się z nim wyrabia? Kwiatki na asfalcie malują, zamiast po łbach dać
> przestępcom muzułmańskim, a ich rodziny w trybie natychmiastowym wydalać,
> bo tylko to byłoby skuteczne :->


Hunia została zbudowana niczym dom na wydmie, bez ideowych podstaw a
jedynie po to by zabezpieczyć materialnie nieufną Kobietę. Ale dobre i
to, bo bezpieczeństwo materialne jest również ważne. Tyle, że czas pokazał jednak,
że samo zabezpieczenie bytu materialnego nie wystarcza i potrzebna jest
zmiana sposobu myślenia, niezbędna jest zmiana jakościowa a nie tylko
zapchanie brzuchów ilością pożeranego gówna.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 12:25:26 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 11:59:22 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 10:42:48 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>> Tylko wolni ludzie mogą budować świat wolny od przemocy.

>>> ...żeby potem sami łatwiej mogli opanować go przemocą :->

>> Ot i co. Wyłazi z butów słoma czyli babska nieufność i podejrzliwość.

> Kociaku, ja już przerobiłam socjalizm i wiem, czym on cuchnie:->


Cały czas przerabiasz niewolnictwo, system, w którym dzięki seksowi, a
właściwie to dzięki prostytucji, którą kobiety uprawiają, sprawujesz
władzę nad światem. I ani za grosz nie chcesz z tej władzy zrezygnować
gdyż nie wiesz jak będzie wyglądał świat gdy zrezygnujesz z tej
przemocowej formy współistnienia z mężczyzną.

A mój system to ani socjalizm ani kapitalizm, które są zmodyfikowanymi
systemami niewolniczymi, lecz "trzecia droga". Droga pokojowego
współistnienia płci, współdziałania w oparciu o zaufanie i szacunek. By
taki świat powstał nie może być mowy o wychowaniu i przygotowywaniu
dzieci do niewolnictwa. A tak właśnie nauczają kobiety: brak zaufania w
każdym działaniu. Dlatego nie ma wśród was wielkich nauczycieli
ludzkości bo jesteście formą przetrwalnikową rodzaju ludzkiego. I tak ma
być bo wy odpowiadacie za materię a czynnik męski za myśl i ideę.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 15:43:53 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 12:25:26 +0200, LeoTar napisał(a):

>> A mój system to ani socjalizm ani kapitalizm, które są zmodyfikowanymi
>> systemami niewolniczymi, lecz "trzecia droga".

> Wszyscy jesteśmy Jezusami :->


Wystarczy byśmy się stali ludźmi świadomymi i okazali wreszcie
człowieczeństwo. A Chrystus to symbol mężczyzny krzyżowanego wiekami
przez nieufną, żądną władzy i destrukcyjną i nieświadomą kobietę
zniewalaną przez jej własny seks.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 16:08:01 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w czwartek, 11 sierpnia 2016 15:43:
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 12:25:26 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>> A mój system to ani socjalizm ani kapitalizm, które są zmodyfikowanymi
>>>> systemami niewolniczymi, lecz "trzecia droga".

>>> Wszyscy jesteśmy Jezusami :->

>> Wystarczy byśmy się stali ludźmi świadomymi i okazali wreszcie
>> człowieczeństwo. A Chrystus to symbol mężczyzny krzyżowanego wiekami
>> przez nieufną, żądną władzy i destrukcyjną i nieświadomą kobietę
>> zniewalaną przez jej własny seks.

> Kurna. Ale masz zwidy? W poprzednim życiu byłeś św.Augustynem?


Dlaczego tak myślisz?

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 16:33:59 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w czwartek, 11 sierpnia 2016 16:08:
>> Marek Czaplicki pisze:
>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w czwartek, 11 sierpnia 2016
>>> 15:43:
>>>> Ikselka pisze:
>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 12:25:26 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>>>> A mój system to ani socjalizm ani kapitalizm, które są
>>>>>> zmodyfikowanymi systemami niewolniczymi, lecz "trzecia
>>>>>> droga".

>>>>> Wszyscy jesteśmy Jezusami :->

>>>> Wystarczy byśmy się stali ludźmi świadomymi i okazali wreszcie
>>>> człowieczeństwo. A Chrystus to symbol mężczyzny krzyżowanego
>>>> wiekami przez nieufną, żądną władzy i destrukcyjną i
>>>> nieświadomą kobietę zniewalaną przez jej własny seks.

>>> Kurna. Ale masz zwidy? W poprzednim życiu byłeś św. Augustynem?

>> Dlaczego tak myślisz?

> Ano dlatego, że natura człowieka jest taka że są dwie płcie. Jedna
> zajmuje się zapładnianiem, druga owulacja i byciem zapładnianym,
> kształtującym małego człowieka i porodem. Tego nie przeskoczysz
> chociażbyś się wściekł i pękł na pół. A Ty zapominasz o tym, kto Cie
> urodził i depczesz w wyobraźni swój początek wywodzący się jak u
> każdego człowieka z wnętrza kobiety.


Kobieta jest tylko połową Stwórcy, który mnie stworzył. Wobec tego nic
nie uprawnia jej do tego by przypisywała sobie jakieś wyjątkowe prawo w
stosunku do mnie i by mogła czynić sobie ze mnie mojego niewolnika.
Jestem dzieckiem Stwórcy, czyli Świadomości/Nieświadomości, a nie
kobiety. Kobieta jest tylko naczyniem, w którym się rozwijałem z woli
Stwórcy, czyli z mojej własnej, gdyż jestem Jego częścią a więc Nim samym.


> Inny doktór Kościoła napisał: kobieta to wór łajna. Więc ja powiem.
> Jeżeli naprawdę uważasz, że kobieta jest taka jak piszesz, to kimże
> ty jesteś skoro wywodzisz się z niej? Wór można opróżnić, uprać i
> używać do czego innego. Łajno w nim będące na wieki jest tylko
> łajnem.


Przypisujesz mi słowa, których nigdy nie wypowiedziałem. Jeżeli tak
mówił św.Augustyn to zwróć się z tym do niego a mnie zostaw w spokoju.
We wszystkich moich wypowiedziach staram się pokazać jaki szacunek żywię
dla kobiety co wcale nie oznacza, że mam przemilczeć błędy, które ona
popełnia. Wytykanie pomyłek nie ma nic wspólnego z lekceważeniem i
jeżeli tego nie rozumiesz toś kiep.


> P.S. skończ z krospostowaniem. nie chce mi się bawić cały czas
> czytnikiem.


Możesz go nie ruszać. ;-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 17:28:52 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w czwartek, 11 sierpnia 2016 16:33:
>
>> Kobieta jest tylko połową Stwórcy, który mnie stworzył. Wobec tego nic
>> nie uprawnia jej do tego by przypisywała sobie jakieś wyjątkowe prawo w
>> stosunku do mnie i by mogła czynić sobie ze mnie mojego niewolnika.
>> Jestem dzieckiem Stwórcy, czyli Świadomości/Nieświadomości, a nie
>> kobiety. Kobieta jest tylko naczyniem, w którym się rozwijałem z woli
>> Stwórcy, czyli z mojej własnej, gdyż jestem Jego częścią a więc Nim samym.

> Masz naprawdę kłopoty z myśleniem. Piszesz dokładnie to co doktory Kościoła
> i to średniowieczne, a odżegnujesz się od niego... od Kościoła. Nie chce mi
> się zastanawiać czy zostałeś urodzony, czy stworzony, wyszedłeś z gliny czy
> białek. Po prostu mówię, abyś był konsekwentny i kobiety szanował bo jedną z
> nich jest czy była Twa matka. To wszystko.


Wylazło z Ciebie uzależnienie i podporządkowanie... Komu? - tego nie
powiem głośno. ;-)


> Poza tym nie chcę abyś generalizował. Opierając się na jednej kobiecie
> wysnuwał wnioski co do połowy ludzkości. Bo jakaś kobieta, czytając to co
> masz do powiedzenia jako mężczyzna, może to samo rozciągnąć na cały męski
> ród. A jak do tej pory ludzkość nie opanowała jeszcze hibernacji i jakiegoś
> Maxa i Alberta nie da się przechować na wszelki wypadek.


Nie zabraniam im mówić. Ale one milczą i patrzą tylko jak sfeminizowane
facety-dupki mnie atakują i próbują wykończyć. Hue, hue.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 15:40:04 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 12:30:53 +0200, LeoTar napisał(a):

>> Tyle, że czas pokazał jednak,
>> że samo zabezpieczenie bytu materialnego nie wystarcza i potrzebna jest
>> zmiana sposobu myślenia, niezbędna jest zmiana jakościowa a nie tylko
>> zapchanie brzuchów ilością pożeranego gówna.

> WLAŚNIE! - i ta zmiana to RELIGIA KATOLICKA :-)


Religia katolicka oferuje gruszki na wierzbie a dla mnie liczy się wolne
i szczęśliwe życie "tu i teraz". Nie chcę by moi następcy wpierw stali
się niewolnikami by następnie przez całe życie harować na swoje rzekomo
szczęśliwe życie po śmierci. Mnie udało sięwyzwolić z tego przeklętego
kołowrotu ale kobieta, przykładna katoliczka, zatrzymała moje dzieci
niczym zakładników i niewolników materii. By nadal miała swoich
niewolników, z których czerpie i których życiem może się posilać.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 16:10:57 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w czwartek, 11 sierpnia 2016 15:40:
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 12:30:53 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>> Tyle, że czas pokazał jednak,
>>>> że samo zabezpieczenie bytu materialnego nie wystarcza i potrzebna jest
>>>> zmiana sposobu myślenia, niezbędna jest zmiana jakościowa a nie tylko
>>>> zapchanie brzuchów ilością pożeranego gówna.

>>> WLAŚNIE! - i ta zmiana to RELIGIA KATOLICKA :-)

>> Religia katolicka oferuje gruszki na wierzbie a dla mnie liczy sięwolne
>> i szczęśliwe życie "tu i teraz". Nie chcę by moi następcy wpierw stali
>> się niewolnikami by następnie przez całe życie harować na swoje rzekomo
>> szczęśliwe życie po śmierci.

> Mam pytanie. Ile trzeba zarobić aby umrzeć? Bo jak trzeba pracować na to co
> po śmierci? Chyba więcej niż Gates bo on ma circa 100 mld i pacz pan, żyje.


Żyje, i nawet się uśmiecha od ucha do ucha. Ale czy jest szczęśliwy...?

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:02:01 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 15:43:53 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 12:25:26 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>> A mój system to ani socjalizm ani kapitalizm, które są zmodyfikowanymi
>>>> systemami niewolniczymi, lecz "trzecia droga".

>>> Wszyscy jesteśmy Jezusami :->

>> Wystarczy byśmy się stali ludźmi świadomymi i okazali wreszcie
>> człowieczeństwo. A Chrystus to symbol mężczyzny krzyżowanego wiekami
>> przez nieufną, żądną władzy i destrukcyjną i nieświadomą kobietę
>> zniewalaną przez jej własny seks.

> A ten swoje.


Czy uważasz, że kobieta nie jest współwinną rzezi, których mężczyźni
dopuszczali się w imię opacznie pojmowanej... wolności?

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:50:31 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:02:01 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 15:43:53 +0200, LeoTar napisał(a):
>>>> Ikselka pisze:
>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 12:25:26 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>>>> A mój system to ani socjalizm ani kapitalizm, które są zmodyfikowanymi
>>>>>> systemami niewolniczymi, lecz "trzecia droga".

>>>>> Wszyscy jesteśmy Jezusami :->

>>>> Wystarczy byśmy się stali ludźmi świadomymi i okazali wreszcie
>>>> człowieczeństwo. A Chrystus to symbol mężczyzny krzyżowanego wiekami
>>>> przez nieufną, żądną władzy i destrukcyjną i nieświadomą kobietę
>>>> zniewalaną przez jej własny seks.

>>> A ten swoje.

>> Czy uważasz, że kobieta nie jest współwinną rzezi, których mężczyźni
>> dopuszczali się w imię opacznie pojmowanej... wolności?

> TAK! - Obamowa to morderczynia jedna wstrętna!
> :->


Sianem się tak łatwo nie wykpisz, pani uczycielko. ;-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:16:36 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 18:02, LeoTar pisze:

>> Czy uważasz, że kobieta nie jest współwinną rzezi, których mężczyźni
>> dopuszczali się w imię opacznie pojmowanej... wolności?

> Lady Macbeth tak, ale stworzył ją mężczyzna, Bill trzęsące się pióro
> Szejkspir:)


Czyżbyś był aż tak krótkowzroczny? Może jakieś szkła by Ci się przydały? ;-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:21:18 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 18:16, LeoTar pisze:

>> Czyżbyś był aż tak krótkowzroczny? Może jakieś szkła by Ci się przydały?

> ty Leoś okulista ?:))))))))))


Nie, kiedyś byłem okularnikiem i introwertykiem, głównie.:-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:49:09 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:41:32 +0200, Ikselka napisał(a):
>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:21:18 +0200, LeoTar napisał(a):
>>> u2 pisze:
>>>> W dniu 2016-08-11 o 18:16, LeoTar pisze:

>>>>> Czyżbyś był aż tak krótkowzroczny? Może jakieś szkła by Ci się przydały?

>>>> ty Leoś okulista ?:))))))))))

>>> Nie, kiedyś byłem okularnikiem i introwertykiem, głównie.:-)

>> Ekstra...!
>> :->

> Wertyk.


Teraz też. Inaczej nie widziałbym tego co widzę w zachowaniach ludzi.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:36:35 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 18:21, LeoTar pisze:

>>> ty Leoś okulista ?:))))))))))

>> Nie, kiedyś byłem okularnikiem i introwertykiem, głównie

> introwertyk to nic złego, ja nie noszę okularów, nie są mi na razie
> potrzebne:)


A mnie, w zasadzie, już nie są potrzebne. :-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:47:35 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 18:36, LeoTar pisze:

>> A mnie, w zasadzie, już nie są potrzebne.

> czyli po operacji zaćmy ?:)


Obustronnej, z prawie 100% korektą poprzednich wad. :-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:58:33 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 18:47, LeoTar pisze:

>>> czyli po operacji zaćmy ?:)

>> Obustronnej, z prawie 100% korektą poprzednich wad.

> jeszcze nie poprawiałeś naturalnego zmętnienia ?:)


Szklistki? Nie, na razie nie mam żadnych negatywnych zmian, wręcz
poprawę wraz z wyciszeniem umysłu.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 19:06:38 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 18:58, LeoTar pisze:

>>> jeszcze nie poprawiałeś naturalnego zmętnienia ?:)

>> Szklistki? Nie, na razie nie mam żadnych negatywnych zmian, wręcz
>> poprawę wraz z wyciszeniem umysłu.

> czyli musiałeś mieć operację niedawno:)


W prawym oku miałem wymienianą soczewkę jakieś 3 lata temu a w lewym
mniej więcej 2 lata temu. Oprócz tego miałem korektę (LASIK) oka prawego
no i kapsulotomię w obydwu gałkach bo tak było trzeba. :-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 19:24:51 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:49:09 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:41:32 +0200, Ikselka napisał(a):
>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:21:18 +0200, LeoTar napisał(a):
>>>>> u2 pisze:
>>>>>> W dniu 2016-08-11 o 18:16, LeoTar pisze:

>>>>>>> Czyżbyś był aż tak krótkowzroczny? Może jakieś szkła by Ci się przydały?

>>>>>> ty Leoś okulista ?:))))))))))

>>>>> Nie, kiedyś byłem okularnikiem i introwertykiem, głównie.:-)

>>>> Ekstra...!
>>>> :->

>>> Wertyk.

>> Teraz też. Inaczej nie widziałbym tego co widzę w zachowaniach ludzi.

> Ty się lepiej zastanów, co ludzie widzą w Twoim...


Czy liczy się Prawda czy opinia nieświadomych ludzi?

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 19:34:13 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 19:24:51 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:49:09 +0200, LeoTar napisał(a):
>>>> Ikselka pisze:
>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:41:32 +0200, Ikselka napisał(a):
>>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:21:18 +0200, LeoTar napisał(a):
>>>>>>> u2 pisze:
>>>>>>>> W dniu 2016-08-11 o 18:16, LeoTar pisze:

>>>>>>>>> Czyżbyś był aż tak krótkowzroczny? Może jakieś szkła by Ci się przydały?

>>>>>>>> ty Leoś okulista ?:))))))))))

>>>>>>> Nie, kiedyś byłem okularnikiem i introwertykiem, głównie.:-)

>>>>>> Ekstra...!
>>>>>> :->

>>>>> Wertyk.

>>>> Teraz też. Inaczej nie widziałbym tego co widzę w zachowaniach ludzi.

>>> Ty się lepiej zastanów, co ludzie widzą w Twoim...

>> Czy liczy się Prawda czy opinia nieświadomych ludzi?

> Ładne masz nazwisko :->


Nie lawiruj, wal śmiało.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 19:36:05 +0200
Nadawca: u2 <u_2@o2.pl>
Firma/Organizacja: Telekomunikacja Polska
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

W dniu 2016-08-11 o 19:34, LeoTar pisze:

> Nie lawiruj, wal śmiało.

Leon Zawodowiec:)
Data: Thu, 11 Aug 2016 19:28:55 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:50:31 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:02:01 +0200, LeoTar napisał(a):
>>>> Ikselka pisze:
>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 15:43:53 +0200, LeoTar napisał(a):
>>>>>> Ikselka pisze:
>>>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 12:25:26 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>>>>>> A mój system to ani socjalizm ani kapitalizm, które są zmodyfikowanymi
>>>>>>>> systemami niewolniczymi, lecz "trzecia droga".

>>>>>>> Wszyscy jesteśmy Jezusami :->

>>>>>> Wystarczy byśmy się stali ludźmi świadomymi i okazali wreszcie
>>>>>> człowieczeństwo. A Chrystus to symbol mężczyzny krzyżowanego wiekami
>>>>>> przez nieufną, żądną władzy i destrukcyjną i nieświadomą kobietę
>>>>>> zniewalaną przez jej własny seks.

>>>>> A ten swoje.

>>>> Czy uważasz, że kobieta nie jest współwinnąrzezi, których mężczyźni
>>>> dopuszczali się w imię opacznie pojmowanej... wolności?

>>> TAK! - Obamowa to morderczynia jedna wstrętna!
>>> :->

>> Sianem się tak łatwo nie wykpisz, pani uczycielko. ;-)

> Obamowa - siano??? Osz rasisto ty!
> 3->


Polskich przysłów nie znasz pani uczycielko? ;-)
A Obamowa zawsze przecie tak ładnie uczesana...

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:13:58 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 15:40:04 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 12:30:53 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>> Tyle, że czas pokazał jednak, że samo zabezpieczenie bytu
>>>> materialnego nie wystarcza i potrzebna jest zmiana sposobu
>>>> myślenia, niezbędna jest zmiana jakościowa a nie tylko
>>>> zapchanie brzuchów ilością pożeranego gówna.

>>> WLAŚNIE! - i ta zmiana to RELIGIA KATOLICKA :-)

>> Religia katolicka oferuje gruszki na wierzbie

> Oferuje życie w harmonii z Dobrem.


Ale czy to realizuje? Tak chciałaby ale jej się to nie udaje. Bo brakuje
PODSTAWY czyli zaufania i szacunku.


> Miłość. Rodzinę. Wartości. To oferuje TU i TERAZ.

Mamy tego najlepsze i niedoścignione przykłady w przekrętach Krk i w
rozpadającej się powszechnie katolickiej rodzinie.


> Trzeba tylko po to sięgnąć i coś z siebie dać - a Ty chcesz tylko
> DOSTAWAĆ :->


Widzę, że się zassałaś i - jak nigdy dotąd - próbujesz mi przypisywać
słowa i czyny, których nigdy nie popełniłem. Wstyd Iksi, miałem Cię za
bardziej zrównoważoną osobę.


>> a dla mnie liczy się wolne i szczęśliwe życie "tu i teraz".

> Jak wyżej.


Co jak wyżej?


> No i - przecież napisałeś, że zabezpieczenie bytu materialnego nie
> wystarcza :->


Tak napisałem. A czy Ty masz inne zdanie?

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:45:59 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:13:58 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 15:40:04 +0200, LeoTar napisał(a):
>>>> Ikselka pisze:
>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 12:30:53 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>>>> Tyle, że czas pokazał jednak, że samo zabezpieczenie bytu
>>>>>> materialnego nie wystarcza i potrzebna jest zmiana sposobu
>>>>>> myślenia, niezbędna jest zmiana jakościowa a nie tylko
>>>>>> zapchanie brzuchów ilością pożeranego gówna.

>>>>> WLAŚNIE! - i ta zmiana to RELIGIA KATOLICKA :-)

>>>> Religia katolicka oferuje gruszki na wierzbie

>>> Oferuje życie w harmonii z Dobrem.

>> Ale czy to realizuje? Tak chciałaby ale jej się to nie udaje. Bo brakuje
>> PODSTAWY czyli zaufania i szacunku.


>>> Miłość. Rodzinę. Wartości. To oferuje TU i TERAZ.

>> Mamy tego najlepsze i niedoścignione przykłady w przekrętach Krk i w
>> rozpadającej się powszechnie katolickiej rodzinie.


>>> Trzeba tylko po to sięgnąć i coś z siebie dać- a Ty chcesz tylko
>>> DOSTAWAĆ :->

>> Widzę, że się zassałaś i - jak nigdy dotąd - próbujesz mi przypisywać
>> słowa i czyny, których nigdy nie popełniłem. WstydIksi, miałem Cię za
>> bardziej zrównoważoną osobę.


>>>> a dla mnie liczy się wolne i szczęśliwe życie "tu i teraz".

>>> Jak wyżej.

>> Co jak wyżej?


>>> No i - przecież napisałeś, że zabezpieczenie bytumaterialnego nie
>>> wystarcza :->

>> Tak napisałem. A czy Ty masz inne zdanie?

> Szukaj więc u muzułmanów :->


Czego mam szukać u muzułmanów? Podpowiedz mi bom nie kumaty.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 19:31:40 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:45:59 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:13:58 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>>> No i - przecież napisałeś, że zabezpieczenie bytu materialnego nie
>>>>> wystarcza :->

>>>> Tak napisałem. A czy Ty masz inne zdanie?

>>> Szukaj więc u muzułmanów :->

>> Czego mam szukać u muzułmanów? Podpowiedz mi bom nie kumaty.

> REALIZACJI :->


Realizacji czego?

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:41:28 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w czwartek, 11 sierpnia 2016 16:10:
>> Marek Czaplicki pisze:
>>> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w czwartek, 11 sierpnia 2016 15:40:
>>>> Ikselka pisze:
>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 12:30:53 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>>>> Tyle, że czas pokazał jednak,
>>>>>> że samo zabezpieczenie bytu materialnego nie wystarcza i potrzebna
>>>>>> jest zmiana sposobu myślenia, niezbędna jest zmiana jakościowa a nie
>>>>>> tylko zapchanie brzuchów ilością pożeranego gówna.

>>>>> WLAŚNIE! - i ta zmiana to RELIGIA KATOLICKA :-)

>>>> Religia katolicka oferuje gruszki na wierzbie a dla mnie liczy się wolne
>>>> i szczęśliwe życie "tu i teraz". Nie chcę by moinastępcy wpierw stali
>>>> się niewolnikami by następnie przez całe życie harować na swoje rzekomo
>>>> szczęśliwe życie po śmierci.

>>> Mam pytanie. Ile trzeba zarobić aby umrzeć? Bo jak trzeba pracować na to
>>> co po śmierci? Chyba więcej niż Gates bo on ma circa 100 mld i pacz pan,
>>> żyje.

>> Żyje, i nawet się uśmiecha od ucha do ucha. Ale czy jest szczęśliwy...?

> Tego nikt oprócz niego nie wie. Tak samo jak nikt oprócz Ciebie nie widzi
> świata Twymi oczami. I ty nie widzisz świata innymi oczami.


Stwierdziłeś coś, czego nie możesz być pewien tak samo jak tego, że Bill
Gates jest szczęśliwy. Nie wiesz również jakie są moje możliwości
obserwacyjne i zdolności postrzegania odmiennych od moich zachowań.
Chcesz mnie zaszufladkować zgodnie ze swoimi możliwościami, które mogą
być znacznie ograniczone właśnie dlatego, że nie potrafisz przekroczyć
kulturowych zakazów.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 18:43:24 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

Marek Czaplicki pisze:
> u2 pisze na pl.soc.polityka w czwartek, 11 sierpnia 2016 18:30:
>> W dniu 2016-08-11 o 18:25, Marek Czaplicki pisze:

>>> Tego nikt oprócz niego nie wie. Tak samo jak nikt oprócz Ciebie nie widzi
>>> świata Twymi oczami. I ty nie widzisz świata innymi oczami.

>> zaraz zara czeplik ty widzisz to samo co leoś, ale ty uważasz, że
>> istnieje indywidualne ja odrębne od bezmiaru kosmosu, ale nie podajesz
>> na istnienie twojego ja żadnych dowodów:)

> :


Brakło Ci słów, że próbujesz się wykpić lekceważącym uśmieszkiem?

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 19:37:57 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka

Marek Czaplicki pisze:
> LeoTar pisze na pl.soc.polityka w czwartek, 11 sierpnia 2016 18:43:
>> Marek Czaplicki pisze:
>>> u2 pisze na pl.soc.polityka w czwartek, 11 sierpnia 2016 18:30:
>>>> W dniu 2016-08-11 o 18:25, Marek Czaplicki pisze:

>>>>> Tego nikt oprócz niego nie wie. Tak samo jak nikt oprócz Ciebie nie
>>>>> widzi świata Twymi oczami. I ty nie widzisz świata innymioczami.

>>>> zaraz zara czeplik ty widzisz to samo co leoś, ale ty uważasz, że
>>>> istnieje indywidualne ja odrębne od bezmiaru kosmosu, ale nie podajesz
>>>> na istnienie twojego ja żadnych dowodów:)

>>> :

>> Brakło Ci słów, że próbujesz się wykpić lekceważącym uśmieszkiem?

> Może tak, może nie? To zależy. Np od tego czy jestem tylko słowami, które
> czytają inne byty tez będące tylko słowami. Słowa będące Tobą składają się
> na byt uważający się za piszącego-stwórcę. Inne natomiast byty będące
> słowami, Ty czyli słowa uważają za pół-piszącego-stwórcę. To jest internet.
> Ludzie tu nie mogą udowodnić, ze istnieją, bo wszyscy npna tej grupie są
> tylko literami, słowami, akapitami. Czasami nawet nie chcą być sobą, bo
> całość tego co nazywają sobą zawierają wewklejankach. I co pasuje teraz?


Aleś się nadąsał. ;-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 21:18:17 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 20:31, Ikselka pisze:

>> Panie Prawda, licz się Pan nie tylko ze sobą, ale i ze słowami.

> taa żydki i żydówki lubią liczyć:)

W końcu to ich specjalność. ;-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 21:29:32 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 21:18, LeoTar pisze:

>> W końcu to ich specjalność.

> moja również:)

Też się zgadzam, że liczenie w realu jest cenniejsze od liczenia na
korzyści pośmiertne. ;-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 21:49:01 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 21:29, LeoTar pisze:

>> Też się zgadzam, że liczenie w realu jest cenniejsze odliczenia na
>> korzyści pośmiertne.

> e tam, doświadczyłeś turiya ? czwartego stanu świadomości ? nie
> doświadczyłeś ? to jesteś fool on the hill:)

Przeżyłem śmierć mojego ego będąc tego świadomym...
Nie wiem czy to zaliczysz mi na poczet doświadczenia turiy'a... ? ;-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 22:00:02 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 21:49, LeoTar pisze:

>> Przeżyłem śmierć mojego ego będąc tego świadomym...
>> Nie wiem czy to zaliczysz mi na poczet doświadczenia turiy'a... ?

> no nie wiem, nikogo nie zabijam, ja staram się ten świat uratować, bo
> widzę wielu uczciwych, a nie zaprzańców:)

Wszyscy, a nie tylko wyjątki, chcą żyć uczciwie..


> btw niestety dużo obok mnie szybko umiera, za szybko... bynajmniej nie
> zestarzawszy się umierają....

Nie przypisuj sobie aż tak wielkiej mocy. Na moje wybory na pewno nie
będziesz miał wpływu. :-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 22:24:09 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 22:00, LeoTar pisze:

>> Nie przypisuj sobie aż tak wielkiej mocy.

> leoś, jam alfa i omega, jak ja umrę to cały świat zginie, sprawdzą się
> czarnowidztwa Jackowskiego i Klimuszki:)

Aż tak bardzo się od siebie nie różnimy - całe nasze światy odejdą w
niebyt wraz z naszą śmiercią i zmianą stanu Świadomości na
nieświadomość. :-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 22:00:56 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 21:37, Ikselka pisze:

>> Niby co takiego jest dla Ciebie w realu cenniejsze? - przecież i tak
>> pójdziesz boso...

> taa, ładna piosenka, ale niemająca wiele z realem:)
>

Lubię Bułeckę... :-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 21:16:29 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 19:28:55 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:50:31 +0200, LeoTar napisał(a):
>>>> Ikselka pisze:
>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:02:01 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>>>> Czy uważasz, że kobieta nie jest współwinnąrzezi, których mężczyźni
>>>>>> dopuszczali się w imię opacznie pojmowanej... wolności?

>>>>> TAK! - Obamowa to morderczynia jedna wstrętna!
>>>>> :->

>>>> Sianem się tak łatwo nie wykpisz, pani uczycielko. ;-)

>>> Obamowa - siano??? Osz rasisto ty!
>>> 3->

>> Polskich przysłów nie znasz pani uczycielko? ;-)
>> A Obamowa zawsze przecie tak ładnie uczesana...

> Chyba nie kumasz.
> Obama-Nobel-Obamowa :->

Obama już dostał, no więc teraz kolej na Obamową.
Żeby było po równo, no i hyc, równouprawnienie. ;-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 21:35:17 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 21:16:29 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 19:28:55 +0200, LeoTar napisał(a):
>>>> Ikselka pisze:
>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:50:31 +0200, LeoTar napisał(a):
>>>>>> Ikselka pisze:
>>>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:02:01 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>>>>>> Czy uważasz, że kobieta nie jest współwinną rzezi, których mężczyźni
>>>>>>>> dopuszczali się w imię opacznie pojmowanej... wolności?

>>>>>>> TAK! - Obamowa to morderczynia jedna wstrętna!
>>>>>>> :->

>>>>>> Sianem się tak łatwo nie wykpisz, pani uczycielko. ;-)

>>>>> Obamowa - siano??? Osz rasisto ty!
>>>>> 3->

>>>> Polskich przysłów nie znasz pani uczycielko? ;-)
>>>> A Obamowa zawsze przecie tak ładnie uczesana...

>>> Chyba nie kumasz.
>>> Obama-Nobel-Obamowa :->

>> Obama już dostał, no więc teraz kolej na Obamową.
>> Żeby było po równo, no i hyc, równouprawnienie. ;-)

> No nie kumasz.

Znowu masz do mnie pretensje, że czegoś nie zrozumiałem.
Hej Iksi przestań mnie za nos wodzić.

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 21:25:11 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 19:31:40 +0200, LeoTar napisał(a):
>> Ikselka pisze:
>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:45:59 +0200, LeoTar napisał(a):
>>>> Ikselka pisze:
>>>>> Dnia Thu, 11 Aug 2016 18:13:58 +0200, LeoTar napisał(a):

>>>>>>> No i - przecież napisałeś, że zabezpieczenie bytu materialnego nie
>>>>>>> wystarcza :->

>>>>>> Tak napisałem. A czy Ty masz inne zdanie?

>>>>> Szukaj więc u muzułmanów :->

>>>> Czego mam szukać u muzułmanów? Podpowiedz mi bom nie kumaty.

>>> REALIZACJI :->

>> Realizacji czego?

> Tego, co religia obiecuje. Nie wiesz, o co pytasz??

Ani w hurysy ani w zbawienie po śmierci nie wierzę. Jeżeli już w coś po
śmierci wierzę to w uwolnienie od cierpienia. Jeżeli o tę realizację
zapowiedzi Ci chodzi to w prawie 100% masz rację. Bo tę resztę zostawiam
sobie na to, że uwolniłem się już od cierpienia psychicznego;
dolegliwości fizyczne jeszcze pozostały ale pracuję nad nimi. :-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 21:32:46 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

u2 pisze:
> W dniu 2016-08-11 o 21:26, u2 pisze:
>> W dniu 2016-08-11 o 21:25, LeoTar pisze:

>>> Ani w hurysy ani w zbawienie po śmierci nie wierzę.

>> słusznie, wierz tylko w siebie:)
>>
>> http://ramtha.net

> qrwa znowu wyłączyli stronkę:)
>
> spróbuj to
>
> google : ramtha enlightment net:)

Bo tam miało być ramtha.com. ;-)

LeoTar
Data: Thu, 11 Aug 2016 21:38:45 +0200
Nadawca: LeoTar <LeoTar@wp.pl>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.soc.polityka,pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Dnia Thu, 11 Aug 2016 21:26:15 +0200, u2 napisał(a):
>> W dniu 2016-08-11 o 21:25, LeoTar pisze:

>>> Ani w hurysy ani w zbawienie po śmierci nie wierzę.

>> słusznie, wierz tylko w siebie:)

> No - mówił przecież, że (w Prawdę) wierzy :-))

Nie wierzysz, że wierzę...?
I jak tu kobietę zadowolić...?

LeoTar


 
Świat według LeoTar'a
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego