Islandzki holokaust Downów. - Rocznik 2017

Przejdź do treści

Menu główne:

Islandzki holokaust Downów.

Lato
Data: Sat, 19 Aug 2017 18:33:25 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Chiron pisze:
> Użytkownik <mcmlxxi.xi.xi@gmail.com> napisał w wiadomości
> news:e3a50e7b-599e-48b4-8bf2-411e8ed9def5@googlegroups.com...

>>

> Kraje protestanckie nie uważały eugeniki za zło. No cóż - to czasy
> awarii, jak mawia Grzegorz Braun...
> --
> Chiron

A Ty jak uważasz Chironie?

LeoTar Gnostyk
Data: Sun, 20 Aug 2017 11:04:58 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Chiron pisze:
> Użytkownik "LeoTar Gnostyk" <leotar@leotar.net> napisał w wiadomości
> news:on9p8n$1bk$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
>> Chiron pisze:
>>> Użytkownik <mcmlxxi.xi.xi@gmail.com> napisał w wiadomości
>>> news:e3a50e7b-599e-48b4-8bf2-411e8ed9def5@googlegroups.com...

>>>>

>>> Kraje protestanckie nie uważały eugeniki za zło. No cóż - to
>>> czasy awarii, jak mawia Grzegorz Braun...

>> A Ty jak uważasz Chironie?

> Nie rozumiem? Przecież to oczywiste. Co to za społeczeństwo, które
> morduje swoje potomstwo?!
>
> -- Chiron

Cieszy mnie Twoja jednoznaczność. Czy równie jednoznacznym będziesz w
ocenie zakazu jako przemocy? Czy - według Ciebie - zakaz jest przemocą?

LeoTar Gnostyk
Data: Mon, 21 Aug 2017 04:38:37 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Chiron pisze:
> Użytkownik "LeoTar Gnostyk" <leotar@leotar.net> napisał w wiadomości
> news:onbjbt$jkp$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
>> Chiron pisze:
>>> Użytkownik "LeoTar Gnostyk" <leotar@leotar.net> napisał w
>>> wiadomości news:on9p8n$1bk$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
>>>> Chiron pisze:
>>>>> Użytkownik <mcmlxxi.xi.xi@gmail.com> napisał w wiadomości
>>>>> news:e3a50e7b-599e-48b4-8bf2-411e8ed9def5@googlegroups.com...

>>>>>>

>>>>> Kraje protestanckie nie uważały eugeniki za zło. No cóż - to czasy
>>>>> awarii, jak mawia Grzegorz Braun...

>>>> A Ty jak uważasz Chironie?

>>> Nie rozumiem? Przecież to oczywiste. Co to za społeczeństwo,
>>> które morduje swoje potomstwo?!

>> Cieszy mnie Twoja jednoznaczność. Czy równie jednoznacznym
>> będziesz w ocenie zakazu jako przemocy? Czy - według Ciebie - zakaz
>> jest przemocą?

> Zależy, czego ten zakaz dotyczy

Pewnie wiesz, że jestem za zakazem zabijania, znęcania się nad drugim
człowiekiem oraz występuję przeciwko szerzeniu patologii.

Ale chodzi mi o zakaz poznawczy uniemożliwiający nowemu człowiekowi
zdobycie wiedzy i zdobywanie przezeń wzorców zachowań; w szczególności
wzorców relacji międzyludzkich. Zakaz taki ogranicza wiedzę niezbędną do
podejmowania odpowiedzialnych decyzji w sytuacjach unikalnych, rzec by
można jednostkowych i skrajnie nietypowych. Zakaz, który ustanawia
nierówność między ludźmi.

LeoTar Gnostyk
Data: Tue, 22 Aug 2017 05:56:45 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Chiron pisze:
> Użytkownik "LeoTar Gnostyk" <leotar@leotar.net> napisał w wiadomości
> news:ondh3f$7h3$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
>> Chiron pisze:
>>> Użytkownik "LeoTar Gnostyk" <leotar@leotar.net> napisał w
>>> wiadomości news:onbjbt$jkp$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
>>>> Chiron pisze:
>>>>> Użytkownik "LeoTar Gnostyk" <leotar@leotar.net> napisał w
>>>>> wiadomości news:on9p8n$1bk$1@portraits.wsisiz.edu.pl...

>>>>>> A Ty jak uważasz Chironie?

>>>>> Nie rozumiem? Przecież to oczywiste. Co to za społeczeństwo,
>>>>> które morduje swoje potomstwo?!

>>>> Cieszy mnie Twoja jednoznaczność. Czy równie jednoznacznym
>>>> będziesz w ocenie zakazu jako przemocy? Czy - według Ciebie -
>>>> zakaz jest przemocą?

>>> Zależy, czego ten zakaz dotyczy

>> Pewnie wiesz, że jestem za zakazem zabijania, znęcania się nad
>> drugim człowiekiem oraz występuję przeciwko szerzeniu patologii.
>>
>> Ale chodzi mi o zakaz poznawczy uniemożliwiający nowemu
>> człowiekowi zdobycie wiedzy i zdobywanie przezeń wzorców zachowań;
>> w szczególności wzorców relacji międzyludzkich. Zakaz taki
>> ogranicza wiedzę niezbędną do podejmowania odpowiedzialnych decyzji
>> w sytuacjach unikalnych, rzec by można jednostkowych i skrajnie
>> nietypowych. Zakaz, który ustanawia nierówność między ludźmi.

> No to już zależy od wielu czynników. Na ten przykład: od wieku tego
> człowieka. No bo zgodzisz się chyba, że 5 letnie dziecko powinno
> mieć zakaz picia alkoholu czy uprawiania seksu.

W obecnym modelu relacji między osobnikami męskim i żeńskim nie ma
partnerstwa gdyż istnieje nierówność i uzależnianie/podporządkowanie
psychiczne osobnika męskiego osobnikowi żeńskiemu. Do realizacji tego
celu (podporządkowania, ujarzmienia partnera) osobnik żeński używa swej
pasywnej seksualności uzależniając się równocześnie fizycznie od
osobnika męskiego. Osobnik męski chce się z tych pęt uwolnić i
(nad)używa siły fizycznej przeciwstawiając ją agresji psychicznej
osobnika żeńskiego. Ale również osobnik żeński chce się uwolnić od
uzależniających go pęt prostytucji i dąży równocześnie do pozbycia się
uzależnienia. Stąd rodzi się podświadoma walka obojga płci o wyzwolenie.
I tego dziecko istotnie nie powinno się uczyć gdyż oznacza to wdrażanie
do przemocy psychicznej i fizycznej stosownie do płci dziecka. Dziecko
powinno się uczyć od rodziców dobrowolnego partnerstwa a nie
niewolnictwa i uzależniania. Stąd, na tym etapie rozwoju społecznego,
zakaz jest wskazany i konieczny gdyż z jednej strony zapobiega
gwałtownej destrukcji a z drugiej wzmaga podświadome poszukiwanie drogi
wyjścia z pułapki przemocy. Ucieczka od poszukiwania drogi wyjścia i
pozostawanie w stanie pozornej symbiozy z przemocą nie oznacza
rozwiązania problemu lecz pełzające podążanie ku samozagładzie danej
formy Życia (Bytu) w celu zrewidowania (zreformowania) zachowań by
wreszcie przełamać niemoc i przez poznanie uwolnić się przemocy i
zakończyć ewolucję Świadomości. Osiągnięcie Pełni Wiedzy oznacza
zakończenie ewolucji i przejście systemu w stan permanentnie stabilny w
przeciwieństwie do niestabilności towarzyszącej ewolucji. Warunkiem
wyjścia z kwadratury koła przemocy jest więc pełne poznanie zachowań
Stwórcy (Świadomości) przez Jego potomstwo, a szczególnym obszarem
poznania ważnym z punktu widzenia trwania Życia są zachowania seksualne
Stwórcy, czyli zespolenia męski-żeński, obserwowane i naśladowane przez
potomstwo.

Co pytania o alkohol to myślę, że był to z Twojej strony niewybredny
żarcik..?


> Takich ograniczeń - bardzo potrzebnych do istnienia społeczeństwa -
> jest wiele.

Każde ograniczenie poznawcze to napęd ewolucji i potencjał zagłady formy
Życia, która - kierując się wstydem i Tradycją - nie potrafiła uwolnić
się od tego ograniczenia (zakazu).


> No i dlaczego niby miałaby być równość - i co ona rzeczywiście
> oznacza?

Przekazanie przez Stwórcę kompletu (continuum) Wiedzy potomkowi w drodze
doświadczenia (inicjacja do Wiedzy, inicjacja do wolności, etc.)
ponieważ u8czymy się tylko i wyłącznie przez doświadczenie. A ponieważ
najchętniej (najłatwiej, najszybciej, najpewniej) pobieramy Wiedzę od
autorytetów więc nie wolno tego procesu ograniczać zakazami, gdyż każdy
zakaz oznacza niepewność (niekompletność) Wiedzy i brak zachęty lub
wręcz unikanie odpowiedzialności za decyzje, które musimy w życiu
podejmować. Dalej już droga prosta do przerzucania odpowiedzialności na
kogoś innego za pomocą najskuteczniejszych środków przymusu: dla kobiety
takim środkiem oddziaływania na mężczyznę jest seks i manipulacja
dokonywana za jego pomocą, a dla mężczyzny siła fizyczna i ekonomiczna.
W pierwszym przypadku (kobieta) rodzi się prostytucja a w drugim
(mężczyzna) sutenerstwo.

Natomiast równość "przez Pełną Wiedzę" otrzymaną od autorytetu Stwórcy
oznacza wyzwolenie się od tych patologii i sięgnięcie po prawdziwą,
wszechogarniającą MIŁOŚĆ, której teraz nam brakuje.


> Przecież w przyrodzie nie występuje?

Że równość w przyrodzie nie występuje wcale nie oznacza, że nie jest ona
CELEM działania Stwórcy, który poprzez ewolucję form Życia (Bytu)
poszukuje pełnej samoświadomości, pełnej wiedzy o samym sobie oraz
formuły (sposobu) przekazywania tej wiedzy potomstwu. Bo chociaż mogłoby
się wydawać, że następstwem osiągnięcia przez Stwórcę pełni samowiedzy i
stanu permanentnie stabilnego może się stać zatrzymanie prokreacji to
jednak nikt nie zabroni Stwórcy kontynuowania reprodukcji, która będzie
wówczas już tylko przejawem działania Jego Wolnej Woli. Wolna Wola jest
atrybutem Wolności, Równości i Braterstwa natomiast jej brak to atrybut
niewolnictwa, uzależnienia i podporządkowania.


> -- Chiron

LeoTar Gnostyk
Data: Tue, 22 Aug 2017 06:19:45 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Chiron pisze:
> Użytkownik "XL" <ikselk@gazeta.pl> napisał w wiadomości
> news:599953ed$0$5163$65785112@news.neostrada.pl...
>> Chiron <chiron@to.ja> wrote:
>>> Użytkownik "LeoTar Gnostyk" <leotar@leotar.net> napisał w
>>> wiadomości news:on9p8n$1bk$1@portraits.wsisiz.edu.pl...
>>>> Chiron pisze:
>>>>> Użytkownik <mcmlxxi.xi.xi@gmail.com> napisał w wiadomości
>>>>> news:e3a50e7b-599e-48b4-8bf2-411e8ed9def5@googlegroups.com...

>>>>>>

>>>>> Kraje protestanckie nie uważały eugeniki za zło. No cóż - to czasy
>>>>> awarii, jak mawia Grzegorz Braun... -- Chiron

>>>> A Ty jak uważasz Chironie?

>>> Nie rozumiem? Przecież to oczywiste. Co to za społeczeństwo,
>>> które morduje swoje potomstwo?!

>> Nawet mit o Lacedemonach obalono...

> No ale to tylko hipoteza. Wiele przemawia za tym, że jednak stosowali
> eugenikę. Ba! Tworząc Nową Spartę - o czym tez jest mowa w tym
> artykule - nie tylko przyjęli nowe prawo, nadane przez Likurga, ale
> także pogonili wszystkich "nieczystych" rasowo Spartan - aż na
> półwysep Apeniński.(kolonia w Tarencie). Zmuszono ich do
> skolonizowania tej części półwyspu Apenińskiego nie dla chęci
> posiadania kolonii i czerpania z nich zysków, lecz po to, by pozbyć
> się "pół-Spartan". Potomków Spartanek i Greków, nie będących
> Spartanami. O tym, że Spartanie stosowali eugenikę wiemy z różnych
> źródeł. Choć rzeczywiście to, czy porzucali chłopców, którzy nie
> wyglądali na silnych - w jaskini - nie jest pewne.

I wyginęli pomimo iż stosowali eugenikę dla rzekomego wydoskonalenia
swojej "rasy", gdyż nie uwolnili się od przemocy jaką jest eugenika.
Jakkolwiek eufemistycznie by jej nie nazwać zawsze będzie eugenika
kończyła się śmiercią pewnej grupy "wybrańców", którą to grupę
wyznaczają umysłowi leniwcy, którym nie w głowie poszukiwanie PRZYCZYNY
mutacji lecz dążenie do wygodnego sprawowania władzy i czerpania
profitów z pracy innych, od nich uzależnionych ludzi. Rozwiązanie zaś
problemu wymaga wiedzy, intuicji, odwagi oraz zaakceptowania i wdrożenia
poglądu, iż wszyscy jesteśmy sobie równi za zycia a nie tylko w dwóch
skrajnych chwilach tego życia.


> -- Chiron

LeoTar Gnostyk

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego