Nacjonalizm? - Tak! - Rocznik 2017

Przejdź do treści

Menu główne:

Nacjonalizm? - Tak!

Wiosna
Data: Sat, 3 Jun 2017 21:17:01 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Kviat pisze:
> W dniu 2017-06-02 o 23:33, Bytomir Kwasigroch pisze:
>> użytkownik Kviat napisał:

>>> Według tej ideologi nacjonaliści mają ludzi w dupie

>> Którą ideologię proponujesz w zamian?

> Edukację i naukę samodzielnego myślenia.

Edukacja szkolna oraz nauka samodzielnego myślenia są warunkami
koniecznymi ale niewystarczającymi do tego byśmy nie doświadczyli w
przyszłości czegoś podobnego do faszyzmu. Warunkiem koniecznym do tego
by wyeliminować przemoc (a faszyzm jest jednym ze skrajnych jej
przejawów) jest wytworzenie poczucia równości pomiędzy narodami a
wcześniej pomiędzy jednostkami wewnątrz narodu niezależnie od płci. I
tutaj na arenę wkracza rodzina, która jest tą podstawową komórką
społeczną, w której rodzi się nierówność. Aby faszyzm nie eksplodował z
jeszcze większą siłą niż ta, której ludzkość doznała w nieodległej
przeszłości, należy wyeliminować nierówności w rodzinie, czyli edukację
zacząć nie od szkoły lecz od rodziny. I to już w momencie narodzin dziecka.

LeoTar Gnostyk
Data: Sat, 3 Jun 2017 21:28:03 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Ikselka pisze:
> Chiron <chiron@to.ja> wrote:
>> Użytkownik "Ikselka" <ikselk@gazeta.pl> napisał w wiadomości
>> news:59327842$0$15190$65785112@news.neostrada.pl...
>>> Chiron <chiron@to.ja> wrote:
>>>> Użytkownik "Ikselka" <ikselk@gazeta.pl> napisał w wiadomości
>>>> news:5931e903$0$660$65785112@news.neostrada.pl...
>>>>> Bytomir Kwasigroch <

>>>>>> Kiedyś Winston Churchill mówił, że faszyści w przyszłości
>>>>>> będą sami nazywali siebie antyfaszystami

>>>>> A słowo ciałem się staje.

>>>> Lepsze było powiedzenie Stalina, żeby obstrukcjonistów, gdy
>>>> staną się zbyt irytujący- nazywać antysemitami, faszystami czy
>>>> nazistami.

>>> Stalinowców i stalinówek nam zatem nie brakuje - na czele z
>>> noblistką Wi(e)sławą.

>> Najgorzej, że odradzają się w kolejnych pokoleniach :-(

> Najgorsze, że te pokolenia są coraz głupsze.

Wydaje się, że dla młodych ludzi tylko odczucie fizycznego zagrożenia
może spowodować, że zaczną oni myśleć w kategoriach społecznych i
wzajemnego wspierania się w ramach jednego Państwa i Narodu. Dlatego
etap nacjonalistyczny jest niezbędnym, jak się wydaje, na drodze ku
bardziej zaawansowanym strukturom społecznym. Podobnie jak kapitalizm i
socjalizm realny były strukturami gospodarczymi, na których zgliszczach
wyrastać zaczyna coś nowego.

LeoTar Gnostyk
Data: Sun, 4 Jun 2017 00:50:18 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Kviat pisze:
> W dniu 2017-06-03 o 23:44, Ikselka pisze:

>>> Dlatego etap nacjonalistyczny jest niezbędnym, jak się wydaje, na
>>> drodze ku bardziej zaawansowanym strukturom społecznym.

>> Dokładnie tak.

> Czyli niczego ten etap was nie nauczył i dlatego go chcecie
> powtarzać. Śmieci wam się już przez uszy wysypują.

No więc ja Ci powtórzę jeszcze raz. By zbudować trwałą strukturę
społeczną trzeba wyeliminować czynniki destrukcyjne. A te, według mojej
analizy, są hodowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie w rodzinie
wychowującej dzieci w zakazie i w ograniczeniu ich wiedzy o życiu
seksualnym. I to we wszystkich! kulturach bez żadnych wyjątków. To jest
zalążek destrukcji społeczeństwa niezależnie od jego konstytucji
gospodarczej. Najbardziej drapieżne systemy gospodarcze pojawiają się
tam gdzie w rodzinie najbardziej dominuje kobieta. Im większy jej nacisk
na tzw. wyzwolenie (emancypację) tym drapieżniejsza gospodarka, którą
zarządzają i w której dominują mężczyźni. Nie ma tutaj na myśli
ograniczanie praw kobiet lecz zrównanie ich praw z prawami mężczyzn ale
nie na drodze zapisów niedoskonałego prawa lecz na drodze edukacji
wewnątrzrodzinnej. Bo to w rodzinie właśnie kształtuje się w dzieciach
wzorce relacji między kobietą i mężczyzną. Dzieci uczą się od rodziców i
z rodzicami: jeżeli matka zachowuje się podświadomie jak prostytutka to
tak samo będzie zachowywać się jej córka i tak samo będzie odbierał i
traktował swoją przyszłą kobietę syn. Jeżeli ojciec jest manipulowany i
wykorzystywany przez matkę, która ciągle obciążą go poczuciem winy za
swoją prostytucję domową to taką sama postawę będzie przyjmował w
stosunku do swojej kobiety jego syn a córka będzie postrzegała mężczyznę
jako obiekt do wykorzystania. I tutaj tkwi źródło nierówności między
kobieta i mężczyzną a przyczyną tego wychowawczego niepowodzenia jest
zakaz pełnej edukacji seksualnej dzieci wśród rodziców. Zakaz to
poniżenie i od niego zaczyna się wszelka przemoc. Dzieci, od noworodka
poczynając są zmuszane do akceptowania przemocy rodziców w stosunku do
siebie (dzieci). Przemoc jest wmontowywana w konstrukcję psychiczną
człowieka od samego urodzenia, albo jeszcze wcześniej w okresie życia
prenatalnego. Jej wyeliminowanie pozwoli nam oderwać się wreszcie od
świata zwierząt.

LeoTar Gnostyk
Data: Sun, 4 Jun 2017 06:33:03 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

jsen@op.pl pisze:
> W dniu sobota, 3 czerwca 2017 21:17:19 UTC+2 użytkownik LeoTar
> Gnostyk napisał:
>> Kviat pisze:
>>> W dniu 2017-06-02 o 23:33, Bytomir Kwasigroch pisze:
>>>> użytkownik Kviat napisał:

>>>>> Według tej ideologi nacjonaliści mają ludzi w dupie

>>>> Którą ideologię proponujesz w zamian?

>>> Edukację i naukę samodzielnego myślenia.

>> Edukacja szkolna oraz nauka samodzielnego myślenia są warunkami
>> koniecznymi ale niewystarczającymi do tego byśmy nie doświadczyli w
>> przyszłości czegoś podobnego do faszyzmu. Warunkiem koniecznym do
>> tego by wyeliminować przemoc (a faszyzm jest jednym ze skrajnych
>> jej przejawów) jest wytworzenie poczucia równości pomiędzy
>> narodami a wcześniej pomiędzy jednostkami wewnątrz narodu
>> niezależnie od płci. I tutaj na arenę wkracza rodzina, która jest
>> tą podstawową komórką społeczną, w której rodzi się nierówność. Aby
>> faszyzm nie eksplodował z jeszcze większą siłą niż ta, której
>> ludzkość doznała w nieodległej przeszłości, należy wyeliminować
>> nierówności w rodzinie, czyli edukację zacząć nie od szkoły lecz od
>> rodziny. I to już w momencie narodzin dziecka.

> przepraszam, LeoTar, lubie Cie, ale co to znaczy, wedlug Ciebie, ze
> edukacje nalezy zaczac od rodziny? i dlaczego uwazasz, ze w rodzinie
> rodzi sie nierownosc?

Nierówność miedzy dwoma osobami, kobietą i mężczyzną, oznacza, że każde
z nich dysponuje różnymi zasobami, które w sytuacji kryzysowej może
wykorzystać po to by zmusić tę drugą stronę do uległości wobec siebie.
Kobieta ma bierny seks (według Fromm'a jest nieproduktywna), który "może
uprawiać zawsze czyli nawet wtedy gdy nie może", a mężczyzna ma
złudzenia o swej potędze seksualnej poza tym, że jego seks cechuje
konieczność bycia aktywnym konieczna do tego by w ogóle mógł seks
uprawiać i czerpać jeszcze z tego faktu satysfakcję. Kobieta może
czerpać satysfakcję również z tego, że udało się jej wzbudzić w męskim
partnerze wątpliwości co do jego wydolności seksualnej by następnie, już
manipulując nim, godzi się ona na współżycie i w ten sposób uzależnia go
od siebie. Manipulując jego podświadomością przekonuje go, że tylko z
nią może on współżyć a gdy już zapewni sobie tę jego psią wierność może
nim swobodnie manipulować w dowolnej sprawie obiecując, ale
niekoniecznie zawsze spełniając obietnicę uprawiania z nim seksu. Może
go więc nobilitować lub upokarzać niczym psa Pawłowa. Jego konstrukcja
psychiczna, system wartości i działanie mogą zostać całkowicie
podporządkowane jej woli, w tym również woli nadużywania go.

Dlaczego tak szeroko się o tym rozpisuję? Otóż dlatego, że uważam iż w
sytuacji kryzysowej kobieta zawsze wykorzystuje tę swoją przewagę nad
mężczyzną manipulując jego podświadomością i grożąc mu psychiczną
kastracją, co w naszej kulturze macho jest dla mężczyzny poniżeniem
zagrażającym śmiercią. Ta broń kobieca nie jest skuteczna w stosunku do
mężczyzn, których poczucie własnej wartości nie jest oparte na ocenie
dokonywanej przez kobietę, czyli tacy, którzy są całkowicie od kobiety
emocjonalnie niezależni, których poczucie własnej wartości nie jest
uzależnione od dobrej lub złej woli kobiety (partnerki) lecz jest
głęboko osadzone w sferze nieświadomej i oparte na samoświadomości
Absolutu. A tę samoświadomość można otrzymać w darze od rodziców w
postaci wiedzy o życiu w sferze najważniejszej, czyli w wiedzy o życiu
seksualnym i relacjach zaufania i szacunku między kobietą a mężczyzną.
Książka i opowiadactwo mogą być pomocne w przekazywaniu tej wiedzy ale
najważniejszym jest przekaz doświadczalny ze wszystkimi pozytywnymi
emocjami z nim związanymi. Finalnym doświadczeniem przejścia między
okresem "bycia nauczanym" a gotowością do stania się rodzicem jest
zakończenie edukacji inicjacją seksualną dziecka w trójkącie:
rodzice-dziecko. Syn, który za zgodą i w obecności ojca przeżyje swój
pierwszy akt seksualny z matka stanie się równy swemu Ojcu (Stwórcy)
czyli nieosiągalnemu do tej pory Bogu. Stając się równym swemu Stwórcy
uzyska pewność Wiedzy nieosiągalną przy korzystaniu z żadnego innego
źródła, gdyż rodzic jest najważniejszym autorytetem. Oznacza to
otrzymanie pewnej wiedzy, której można ufać; zniknie więc przyczyna
niepewności w podejmowaniu decyzji, która cechuje ludzi, którzy
inicjacji wśród rodziców nie przeżyją. Pewność wiedzy oznacza
wyeliminowanie strachu przed odpowiedzialnością za te decyzje a to z
kolei eliminuje dążenie do przeniesienia odpowiedzialności na kogoś
innego za pomocą psychomanipulacji. I tak wyglądają podstawowe pozytywne
efekty świadomego wychowywania dzieci do życia w rodzinie przez
rodziców. Nie muszą to być rodzice biologiczni, ale muszą to być
świadomi wychowawcy i ludzie rozumiejący oraz akceptujący swoja rolę w
życiu dziecka.

Nierówność szans kobiety i mężczyzny (z przewagą na korzyść kobiety)
zaczyna się od braku kompletnego wychowania seksualnego dziecka w rodzinie.


> pozdrawiam, jacek

LeoTar Gnostyk
Data: Sun, 4 Jun 2017 09:09:37 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

jsen@op.pl pisze:
> W dniu niedziela, 4 czerwca 2017 06:33:23 UTC+2 użytkownik LeoTar
> Gnostyk napisał:
>> jsen@op.pl pisze:
>>> W dniu sobota, 3 czerwca 2017 21:17:19 UTC+2 użytkownik LeoTar
>>> Gnostyk napisał:
>>>> Kviat pisze:
>>>>> W dniu 2017-06-02 o 23:33, Bytomir Kwasigroch pisze:
>>>>>> użytkownik Kviat napisał:

>>>>>>> Według tej ideologi nacjonaliści mają ludzi w dupie

>>>>>> Którą ideologię proponujesz w zamian?

>>>>> Edukację i naukę samodzielnego myślenia.

>>>> Edukacja szkolna oraz nauka samodzielnego myślenia są
>>>> warunkami koniecznymi ale niewystarczającymi do tego byśmy nie
>>>> doświadczyli w przyszłości czegoś podobnego do faszyzmu.
>>>> Warunkiem koniecznym do tego by wyeliminować przemoc (a faszyzm
>>>> jest jednym ze skrajnych jej przejawów) jest wytworzenie
>>>> poczucia równości pomiędzy narodami a wcześniej pomiędzy
>>>> jednostkami wewnątrz narodu niezależnie od płci. I tutaj na
>>>> arenę wkracza rodzina, która jest tą podstawową komórką
>>>> społeczną, w której rodzi się nierówność. Aby faszyzm nie
>>>> eksplodował z jeszcze większą siłą niż ta, której ludzkość
>>>> doznała w nieodległej przeszłości, należy wyeliminować
>>>> nierówności w rodzinie, czyli edukację zacząć nie od szkoły
>>>> lecz od rodziny. I to już w momencie narodzin dziecka.

>>> przepraszam, LeoTar, lubie Cie, ale co to znaczy, wedlug Ciebie,
>>> ze edukacje nalezy zaczac od rodziny? i dlaczego uwazasz, ze w
>>> rodzinie rodzi sie nierownosc?

>> Nierówność miedzy dwoma osobami, kobietą i mężczyzną, oznacza, że
>> każde z nich dysponuje różnymi zasobami, które w sytuacji
>> kryzysowej może wykorzystać po to by zmusić tę drugą stronę do
>> uległości wobec siebie.

> tak robia swinie, a nie ludzie. oczywiscie nie przyrownuje tu ludzi
> do swin, ale okreslam postepowanie.

A nie dostrzegasz tego, że ten świat, w którym obowiązuje "czarna" zakazowa
pedagogika, jest pełen tych... zwierząt?

LeoTar Gnostyk
Data: Sun, 4 Jun 2017 10:01:39 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

Jakub A. Krzewicki pisze:
> W dniu niedziela, 4 czerwca 2017 08:43:45 UTC+2 użytkownik
> js...@op.pl napisał:
>> W dniu niedziela, 4 czerwca 2017 06:33:23 UTC+2 użytkownik LeoTar
>> Gnostyk napisał:
>>> jsen@op.pl pisze:

>>>> przepraszam, LeoTar, lubie Cie, ale co to znaczy, wedlug
>>>> Ciebie, ze edukacje nalezy zaczac od rodziny? i dlaczego
>>>> uwazasz, ze w rodzinie rodzi sie nierownosc?

>>> Nierówność miedzy dwoma osobami, kobietą i mężczyzną, oznacza, że
>>> każde z nich dysponuje różnymi zasobami, które w sytuacji
>>> kryzysowej może wykorzystać po to by zmusić tę drugą stronę do
>>> uległości wobec siebie.

>> tak robia swinie, a nie ludzie. oczywiscie nie przyrownuje tu
>> ludzi do swin, ale okreslam postepowanie.

> Nazwanie ludzi świniami obraża gatunek trzody chlewnej (Sus scrofa
> domesticus). Podłość jest cechą wybitnie charakterystyczną dla Homo
> sapiens jak dla żadnego innego gatunku w naturze.

Wyrażam sprzeciw przeciwko wywyższaniu świń. I świnie i ludzie są diabła warci.

LeoTar Gnostyk

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego