Wychowanie seksualne dzieci. - Rocznik 2017

Przejdź do treści

Menu główne:

Wychowanie seksualne dzieci.

Lato
Data: Tue, 1 Aug 2017 00:35:18 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.soc.religia


Koncepcja została oparta na obserwacjach a nie na założeniach.

W największym możliwym skrócie idea wychowania seksualnego i inicjacji
seksualnej dzieci wśród opiekunów/rodziców jest następująca.

KAŻDE PIERWSZE DOŚWIADCZENIE JEST NAJWAŻNIEJSZE NIEZALEŻNIE
OD TEGO CZEGO ONO DOTYCZY!!!

DLATEGO MUSI BYĆ NIESKAZITELNE I ABSOLUTNIE DOSKONAŁE!!!

A. Podstawowe obserwacje stanowiące podstawą całej koncepcji:

 1. Wiedzę zdobywamy przez obserwowanie, naśladowanie i doświadczanie z autorytetami.
 2. Najbardziej zaufanymi autorytetami są dla dziecka jego opiekunowie ponieważ karmią i ubierają zapewniając w ten sposób poczucie bezpieczeństwa.
 3. Opiekunowie są dla dziecka źródłem pierwszych wzorców zachowań oraz są wzorcami relacji miedzy kobietą i mężczyzną.
 4. Każde pierwsze doświadczenie jest najważniejsze gdyż staje się wzorcem, punktem odniesienia dla doświadczeń następnych tego samego rodzaju.
 5. Jeżeli opiekunowie zakazują dziecku czegoś czego sami doświadczają to ograniczają dziecku dostęp do wiedzy, ograniczają jego poznanie niezależnie od tego czego zakaz dotyczy.
 6. Zakaz (ograniczanie dziecku dostępu do wiedzy) jest najprostszą formą poniżania dziecka przez opiekuna (przemoc), gdyż oznacza, że opiekun traktuje dziecko jako kogoś od siebie odmiennego, kogoś, kto  jest niegodnym zakazanego poznania.
 7. Zakaz ustanawiany przez opiekuna jest przemocą doświadczaną przez dziecko i jako taki staje się dla dziecka wzorcem zachowań w stosunku do niego samego oraz innych ludzi. Zakaz jest więc początkową przemocą i zostaje wbudowany w strukturę osobowości.
 8. Dziecko nie jest w stanie sprzeciwić się zakazowi opiekuna/rodzica gdyż jest od niego fizycznie uzależnione (opiekun karmi i zabezpiecza bezpieczeństwo fizyczne) i obawia się porzucenia gdyby się sprzeciwiło opiekunowi.
 9. Zakaz opiekuna i dziecięca niezdolność sprzeciwienia się zakazowi wywołuje u dziecka złość, której nie może ono rozładować na opiekunie gdyż podświadomie boi się go utracić i wyładowuje tę złość na innym obiekcie lub też ją uwewnętrznia (autoagresja).
 10. Uwewnętrznienie przez dziecko złości staje się przyczyną wczesnodziecięcej traumy, która podlega akumulacji i  przyrostowi jeżeli opiekun kontynuuje zakaz.
 11. Szczególnym zakazem jest zakaz poznania przez dziecko życia seksualnego jego rodziców /opiekunów a w okresie przejścia z wieku dziecięcego do dorosłości zakaz inicjacji seksualnej dziecka w trójkącie z jego opiekunami/rodzicami: matką i ojcem.
 12. Zakaz inicjacji seksualnej dziecka z opiekunami uniemożliwia emocjonalne zrównanie się syna z ojcem i córki z matką pomimo podświadomego dążenia dzieci do takiego jednorazowego zbliżenia. Zakaz kulturowy powoduje wyparcie tego pragnienia w najgłębsze czeluści umysłu.
 13. Ponieważ istnieje kulturowy zakaz stosunków seksualnych między krewnymi  uznawany za przyczynę wad rozwojowych więc o inicjacji seksualnej dzieci wśród rodziców/opiekunów również do tej pory nie myślano. Mój pomysł jest efektem prowokacyjnego zachowania mojej córki, która dała mi impuls do myślenia i zweryfikowania dotychczasowego paradygmatu wychowawczego (odrzucenie tzw. czarnej pedagogiki).
 14. Można wykazać, że to inkryminowany zakaz lub jego łamanie wbrew opinii społeczeństwa a nie same krewniacze kontakty seksualne są przyczyną mutacji zwanymi genetycznymi.
 15. Można wykazać na bazie analizy systemowej, że niestabilność tak złożonego systemu jakim jest organizm, może zostać wywołana przez osobliwość, a taką właśnie osobliwością jest zakaz czegoś czego celem jest emocjonalne zrównanie się dziecku z jego autorytetem przez doświadczenie wszystkiego czego doświadcza dziecięcy autorytet. W ten prosty  sposób dziecko posiądzie wszelką wiedzę swego rodzica/mistrza.
 16. Wychowanie seksualne zakończone inicjacją seksualną dziecka (pierwszy i jeden jedyny raz) w gronie jego opiekunów/rodziców to przekazanie dziecku pełni wiedzy o relacjach między kobietą i mężczyzną oraz o sferze życia najważniejszej z punktu widzenia trwania gatunku. Takie wychowanie seksualne to otwarcie tzw. trzeciego oka, zdolność do odróżniania dobra od zła, prawdy od fałszu w najbardziej nawet złożonych sytuacjach.
 17. Utrzymywanie zakazu wywołuje brak poczucia własnej wartości, kompleks Edypa/Elektry oraz walkę dziecka z rodzicem tej samej co dziecko płci o rodzica płci przeciwnej w celu spełnienia upragnionego celu.


B. Nieco odmienne podejście.

 1. Celem życia każdego człowieka jest samopoznanie czyli dotarcie do odpowiedzi na egzystencjalne pytania: kim jesteśmy? skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy?
 2. Cel ten realizujemy przez uczenie się przez doświadczanie.
 3. Wzorce przejmujemy od autorytetów najlepiej sprawdzonych i godnych zaufania.
 4. Pierwszymi i najważniejszymi autorytetami dziecka są jego rodzice/opiekunowie zajmujący się nim  od urodzenia.
 5. Brak wzorców lub ich odebranie z nieautorytatywnego źródła powodują niepewność wiedzy co w przyszłości wywołuje strach przed odpowiedzialnością za podejmowane decyzje.
 6. Niepewność lub brak wiedzy rodzi niewiarę we własne siły i jest przyczyną niskiej samooceny (czyli braku poczucia własnej wartości).
 7. Strach przed odpowiedzialnością za decyzje popycha ludzi do unikania odpowiedzialności przez „przekazywanie“ jej innym ludziom na drodze podświadomej psychomanipulacji ale tak by ofiara manipulacji nie zorientowała się, że stała się kozłem ofiarnym.
 8. Każda z płci używa specyficznych sobie sposobów do manipulacji i pozbywania się odpowiedzialności na rzecz kogoś innego kto się da wmanipulować: kobiety używają seksu zaś mężczyźni siły fizycznej bądź nacisków ekonomicznych.
 9. Kobieca zdolność do manipulowania potencją mężczyzny wynika z różnic w psychofizjologii seksu kobiety i mężczyzny. Jest to najbardziej destrukcyjna broń psychiczna.
 10. Manipulacja podświadomością drugiego człowieka po to by uczynić z niego nieświadomego niewolnika jest przemocą i początkiem psychicznego zniewolenia.
 11. Używanie przez kobiety seksu w celu uzyskania korzyści (manipulacja to też korzyść) staje się z biegiem czasu przykre i trudne do zaakceptowania przez kobietę, gdyż obniża to jej samoocenę. Taki handel seksem to zwyczajna prostytucja, której kobieta czuje się ofiarą. Zapomina jednak o tym, że prostytutką stała się na własne życzenie.
 12. Kobieta nie chce się jednak przyznać do tego, że sama zapoczątkowała swoją prostytucję i - posługując się psychomanipulacją - spycha poczucie winy na mężczyznę za proceder, któremu sama jest winna.
 13. Żeby zepchnąć na mężczyznę poczucie winy, posługując się seksem, stara się go wpierw uzależnić od siebie przez jeszcze większe obniżenie jego i tak już niskiej samooceny. W tym celu manipuluje jego potencją tak aby go upokorzyć i podporządkować sobie (działanie umniejszacza). Jeżeli uda się jej przekonać go, że jest dla niego jedyną kobietą z którą będzie w stanie kopulować to całkowicie go sobie podporządkuje i będzie mogła go obciążać winą za wszystkie nieudane decyzje, które ona sama podejmowała.
 14. Prostytucja małżeńska, która jest skutkiem seksualnego zakazu prowadzi do walki na śmierć i życie miedzy kobietą i mężczyzną. Agresorem jest kobieta, która za wszelką cenę chce się pozbyć znienawidzonego partnera, który - według kobiety - zmusza ja do prostytucji. Dysponuje kobieta bronią psychiczną, która jest znacznie skuteczniejsza od męskiej broni fizycznej. A jeżeli nie uda się jej zniszczyć mężczyzny psychicznie to ma jeszcze jedną broń: może go poniżyć gdy go zdradzi, zajdzie w ciążę z innym i doprowadzi mężczyznę do samobójstwa. Znam kilka przypadków, które tak właśnie się zakończyły. Sam zresztą byłem prowokowany przez byłą żonę do popełnienia samobójstwa, ale wytłumaczyłem sobie, że to nie miałoby żadnego sensu.

Oczywiście wywód ten można by kontynuować i analizować bez końca biorąc
za punkt wyjścia brak poczucia własnej wartości i  konsekwencje tego
faktu. Chodzi jednak o to by ten łańcuch manipulacji przerwać i uwolnić
zarówno kobietę jak i mężczyznę od zgubnych skutków braku poczucia
własnej wartości i psychomanipulacji. Ponieważ przyczyną niskiej
samooceny jest brak poczucia własnej wartości za którym stoi
nierozwiązany kompleks Edypa/Elektry więc trzeba wprowadzić mechanizm
uwalniających kobiety i mężczyzn od tych kompleksów. Trzeba
zidentyfikować praprzyczynę braku poczucia własnej wartości. Okazuje
się, że brak poczucia własnej wartości ma za swój początek zakaz, za
pomocą którego opiekunowie systematycznie poniżają dziecko wmawiając mu,
że nie dorosło jeszcze do pewnej wiedzy i musi poczekać. Trzeba jeszcze
określić dziedzinę, w której stosowanie zakazu jest powodem największej
niepewności i największego braku poczucia własnej wartości. Spoglądając
na nasze życie globalnie  łatwo możemy dostrzec, że najważniejszą sferą
naszego życia jest prokreacja, gdyż to dzięki niej trwa nasz gatunek i
jest podtrzymywana jego Świadomość. Prokreacja wymaga uprawiania seksu i
to ta sfera naszego życia jest najbardziej podatna na deformację dopóty,
dopóki wiedza o niej nie będzie pewna i dobrze ugruntowana co wymaga
przekazanie jej dziecku przez jego autorytet.

Władysław Tarnawski
Ostrowina, 21 lipca 2017 r.

LeoTar Gnostyk
Data: Fri, 4 Aug 2017 17:25:52 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

pinokio pisze:
> W dniu 01.08.2017 o 00:35, LeoTar Gnostyk pisze:

>> KAŻDE PIERWSZE DOŚWIADCZENIE JEST NAJWAŻNIEJSZE NIEZALEŻNIE OD
>> TEGO CZEGO ONO DOTYCZY!!!  DLATEGO MUSI BYĆ NIESKAZITELNE I
>> ABSOLUTNIE DOSKONAŁE!!!

> Pierwszy seks aby był doskonały musi być z osobą, którą się kocha,
> którą się szanuje i którą się podziwia. Więc najlepszym pierwszym
> razem jest .. masturbacja ;-)

A skąd będziesz wiedział, że to jest doskonałe skoro sam, przed
pierwszym razem - to pewne - nie możesz mieć wzorca? Nie masz więc do
czego odnieść tego swojego pierwszego razu.

LeoTar Gnostyk
Data: Tue, 1 Aug 2017 01:20:04 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.soc.religia

XL pisze:
> LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net> wrote:
>> (ciach pierdoły)

> Weź już sobie na wstrzymanie. Nudny jesteś.

Może i nudny, ale zaczynam być detaliczny i systematyczny dla
niezorientowanych w temacie. :-)

LeoTar Gnostyk

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego