Czy widmo zagłady gatunku? - Rocznik 2018

Przejdź do treści

Menu główne:

Czy widmo zagłady gatunku?

Wiosna 2018
Data: Wed, 2 May 2018 08:35:58 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W każdej rodzinie kobieta jest strażniczką przeszłości, tradycji i tego
co przejęła od swoich rodziców. Jest strażniczką zarówno dobrego jak i
złego. Dzięki specyficznej psychofizjologii seksu może kobieta dominować
nad mężczyzną i zapobiegać zmianom, które mogą się okazać niekorzystne z
jej punktu widzenia. Co się jednak stanie jeżeli konserwatyzm kobiety
zawiera, w sposób niezamierzony, błędne przekonania które wywołują
efekty destrukcyjne? Co się stanie z gatunkiem jeżeli kobieta, która
jest fizyczną odtwórczynią podtrzymującą biologiczne trwanie gatunku, w
obawie przed utratą dominującej pozycji i zasłaniając się nietykalnością
tradycji, nie ulegnie naprawczym dążeniom mężczyzny?

LeoTar Gnostyk
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego