Fundament mojej Teorii Wszystkiego. - Rocznik 2018

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundament mojej Teorii Wszystkiego.

Zima 2017/18
Data: Tue, 20 Feb 2018 23:14:44 +0100
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.sci.filozofia,pl.sci.fizyka

Fundamentami mojego wolnego od przemocy i harmonijnego świata są
następujące obserwacje:

1. Uczymy się i poznajemy świat przez doświadczenie,
2. Każde pierwsze doświadczenie jest najważniejsze, gdyż tworzy wzorzec,
3. Zakaz poznania jest elementarną przemocą niszczącą proces budowania
  pokojowej osobowości przez wdrażanie potomka do powtarzania przemocy.

Z tych trzech, a właściwie to już nawet tylko z pkt.3 można wysnuć
wszystkie elementy systemu wiedzy, który proponuję. Systemu, który
zasypuje przepaść między Nauką i Religią oraz między poszczególnymi
systemami filozoficzno-duchowymi. W efekcie umożliwia powstanie jednego
wspólnego systemu etycznego z jednym spójnym i wspólnym systemem
wartości. I co najważniejsze eliminuje przemoc, coś co dotychczas było
uznawane za nieodzowny składnik ewolucji Wszechświata.

Można by jeszcze do tego dodać, że rozwój Stwórcy (Świadomości), którego
stanem początkowym była całkowita nieświadomość (stan Alfa), stał się
możliwy tylko dzięki nieświadomemu zakazowi pierwszego doświadczenia
poznania Go w akcie tworzenia, którym to zakazem Stwórca obciążył swoje
potomstwo (jakkolwiek by je sobie wyobrazić). Zakaz (przemoc) stał się,
paradoksalnie, czynnikiem napędzającym poznanie dzięki któremu Stwórca,
wraz ze swoimi materialnymi emanacjami, osiągnie stan Omega pełnej
samoświadomości (Pełnia Wiedzy o sobie samym).

LeoTar Gnostyk
Data: Tue, 20 Feb 2018 23:45:35 +0100
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 20.02.2018 o 23:23, zbigniewgotkiewicz@gmail.com pisze:

> Jestem tu przypadkiem, ale wydaje mi się że popełniasz błąd
> przyjmując że człowiek rodzi się jako czysta tablica. Tą teoria już
> dawno została zarzucona i narobiła wiele krzywd gdy próbowano
> stworzyć ludzi zgodnie z pewnymi oczekiwaniami.

Gdyby tak było jak twierdzisz, to niepotrzebnym byłby proces uczenia
dziecka gdyż rodziło by się "wyposażone" w kompletna wiedzę o samym
sobie i otaczającym je świecie. W kontekście tego było by również
samowystarczalne. A nie jest i musi się nauczyć dopiero żyć
samodzielnie. I jest to najważniejszy składnik edukacji.

LeoTar Gnostyk
Data: Tue, 20 Feb 2018 23:58:14 +0100
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.sci.filozofia

W dniu 20.02.2018 o 23:45, LeoTar Gnostyk pisze:
> W dniu 20.02.2018 o 23:23, zbigniewgotkiewicz@gmail.com pisze:

>> Jestem tu przypadkiem, ale wydaje mi się że popełniasz błąd
>> przyjmując że człowiek rodzi się jako czysta tablica. Tą teoria już
>> dawno została zarzucona i narobiła wiele krzywd gdy próbowano
>> stworzyć ludzi zgodnie z pewnymi oczekiwaniami.

> Gdyby tak było jak twierdzisz, to niepotrzebnym byłby proces uczenia
> dziecka gdyż rodziło by się "wyposażone" w kompletna wiedzę o samym
> sobie i otaczającym je świecie. W kontekście tego było by również
> samowystarczalne. A nie jest i musi się nauczyć dopiero żyć
> samodzielnie. I jest to najważniejszy składnik edukacji.

A krzywdzą dziecko rodzice, którzy nie wiedzą, przez swoja własną
nieświadomość, jaka wiedzę i w jaki sposób mają dziecku przekazać.
Działają więc metodą prób i błędów nie chcąc się przed samymi sobą
przyznać, że sami są niedoukami w sferze edukacji dziecka. I chociaż
pewnie zostanę posądzony o antyfeminizm to powiedzieć muszę, że
szczególnie opornymi na taką krytykę są kobiety uważające siebie za
super specjalistki od wychowywania dzieci, Wychowanie rozumiem, może
niesłusznie, jako wdrażanie do posłuszeństwa w przeciwieństwie do
edukacji, którą rozumiem jako przygotowanie do  życia w rodzinie.

LeoTar Gnostyk
Data: Sun, 25 Feb 2018 16:39:39 +0100
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.fizyka,pl.sci.psychologia,pl.sci.filozofia

W dniu 20.02.2018 o 23:24, Simpler pisze:

> 1. nie uczymy się i nie poznajemy - jedynie żreć potrafimy

Jedzenie to pozostałość z dzieciństwa gdy rozwój i wzrost fizyczny
człowieka wymagał przekształcania Materii. Ponieważ jedzenie kojarzyło
się z przyjemnym poczuciem bezpieczeństwa zapewnianego przez karmiącą
matkę więc przyjemna sytość w żołądku zastąpiła nieprzyjemność wynikłą z
braku poznania. Żarcie pozostało przyzwyczajeniem zastępującym poznanie.


> 2. doświadczenie nie ma znaczenia - żarcie jest tylko ważne

I dlatego właśnie umieramy: z przeżarcia, które ma nas zniechęcić do
poszukiwania samoświadomości, wolności, oświecenia. Przeżarcie jest
formą uzależnienia, które spowalnia, albo nawet i blokuje, przepływ
informacji w organizmie wprowadzając inercję procesów autoregulacyjnych.
A to z kolei prowadzi do odjazdu organizmu od stanu doskonałego i do
jego degeneracji.


> 3. poznaj prawdę objawioną - żreć trzeba!

I to nas właśnie gubi - sami siebie skazujemy na śmierć gdyż żarcie
stało się dla nas jedyną pozostałą przyjemnością wpojoną nam przez
uzależniające matki.

LeoTar Gnostyk
Data: Sun, 25 Feb 2018 16:43:25 +0100
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia,pl.sci.filozofia,pl.sci.fizyka

W dniu 21.02.2018 o 01:50, Ilona pisze:
> On 2018-02-20 23:14, LeoTar Gnostyk wrote:

>> Fundamentami mojego wolnego od przemocy i harmonijnego świata są
>> następujące obserwacje:
>>
>> 1. Uczymy się i poznajemy świat przez doświadczenie, 2. Każde
>> pierwsze doświadczenie jest najważniejsze, gdyż tworzy wzorzec, 3.
>> Zakaz poznania jest elementarną przemocą niszczącą proces
>> budowania pokojowej osobowości przez wdrażanie potomka do
>> powtarzania przemocy.
>>
>> Z tych trzech, a właściwie to już nawet tylko z pkt.3 można wysnuć
>> wszystkie elementy systemu wiedzy, który proponuję. Systemu, który
>> zasypuje przepaść między Nauką i Religią, między poszczególnymi
>> systemami filozoficzno-duchowymi. W efekcie umożliwia powstanie
>> jednego wspólnego systemu etycznego z jednym spójnym i wspólnym
>> systemem wartości. I co najważniejsze eliminuje przemoc, coś co
>> dotychczas było uznawane za nieodzowny składnik ewolucji
>> Wszechświata.

> A co jesli wszystkim zarzadza pole morficzne?

W mojej teorii nie ma miejsca na czas ani przestrzeń euklidesową a
wszystkie doświadczenia i manifestacje stwarzające Rzeczywistość
dokonują się w przestrzeni stanów Świadomości. Jeżeli Świadomość jest
Stwórcą a zarazem przestrzenią w której dokonuje się doświadczenie to
jest to najprostszy system, w którym możliwe jest kreowanie naszej
Rzeczywistości. To najbardziej spójna hipoteza Teorii Wszystkiego.LeoTar Gnostyk
Data: Sun, 25 Feb 2018 17:01:03 +0100
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 21.02.2018 o 11:28, zbigniewgotkiewicz@gmail.com pisze:

> Leo. Dziecko od piątego roku życia zaczyna szukać  autorytetów na
> zewnątrz. Jest to niedługo po tym jak przestaje być wrzeszczącym
> przewodem pokarmowym. Edukacja w obecnym rozumieniu nie ma
> najmniejszego wpływu na rozwój dziecka, a jeśli już to negatywny,
> natomiast kontakt z rodzicami to sprawa bardziej rozwoju
> emocjonalnego niż zdobywania wiedzy.

Do tego by nie dopuszczać się przemocy, zarówno wobec siebie jak i
innych, potrzebny jest przede wszystkim właściwy rozwój emocjonalny od
narodzin poczynając. Wiek późniejszy o już tylko utrwalanie tego co się
wyssało z pierwszym mlekiem matki. Jeżeli ten pierwszy posiłek był
związany z satysfakcją matki z racji POSIADANIA dziecka to było to już
nadużycie emocjonalne matki w stosunku do noworodka. A powtarzane
wielokrotnie i systematycznie, pomimo sprzeciwów dziecka, przerodziło
się w niezauważalne uzależnienie. Niezauważalne tym bardziej, że
oprawczynią była ta, która powinna dbać nie tylko o bezpieczeństwo i
pełny brzuch dziecka ale przede wszystkim powinna była szanować
dziecięcą wolność i niezależność. Przestępstwo rodzicielki względem
potomka dokonujące powolnie i systematycznie się pod płaszczykiem
dbałości o bezpieczeństwo dziecka.


> Poza tym badania genetyczne dowodzą że struktura psychiczna,
> zdolności, zainteresowania to przymioty w dużym lub bardzo dużym
> stopniu zależne wyłącznie od genów. A jak to jest z genami to
> wiadomo. Można wzmacniać lub osłabiać to o czym decydują, ale tylko
> w pewnym zakresie.

Gen to informacja przechowywana w kulturze, w tym w określonym modelu
wychowawczym, transportowana i przekazywana potomkom przez pokolenia.
Jest trudna do zmiany ponieważ jest chroniona przez nieświadomych i
konserwatywnych poprzedników (przodków). Konserwatywnych, gdyż wskutek
braku wiary we własne siły chcą utrzymać swoje potomstwo w zależności od
siebie po to by im niewolniczo służyło. A szczególną role odgrywają w
tym przestępczym, uzależniającym procederze kobiety-matki, które
dodatkowo wykorzystują potomstwo w walce ze znienawidzonymi przez siebie
mężami. Tylko MĘŻAMI! a nie wszystkimi mężczyznami, mężami, których
nienawidzą za prostytucję małżeńską, którą one same, kobiety, prowokują
i uprawiają.

LeoTar Gnostyk
Data: Sat, 7 Apr 2018 13:38:20 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 07.04.2018 o 12:57, zbigniewgotkiewicz@gmail.com pisze:
> Leo pisze:

>> manifestacje stwarzające Rzeczywistość dokonują się w przestrzeni
>> stanów Świadomości

> Czyli uważasz że dla istnienia świata konieczna jest jakaś
> świadomość?

Tak.


> Czyli obserwator?

Nie tylko. Świadomość to dwa w jednym: i Obserwatorem i Przedmiotem obserwacji.
Jest zarówno Przedmiotem jak i Podmiotem obserwacji.

LeoTar Gnostyk
Data: Sat, 7 Apr 2018 15:01:26 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 07.04.2018 o 14:00, zbigniewgotkiewicz@gmail.com pisze:
> Leo napisał:
>> Zbigniew G. napisał:

>>> Czyli obserwator?

>> Nie tylko. Świadomość to dwa w jednym: i Obserwatorem i
>> Przedmiotem obserwacji. Jest zarówno Przedmiotem jak i Podmiotem
>> obserwacji.

> Człowiek doszedł w wyniku obserwacji siebie do ciekawych odkryć. Na
> przykład że świadomość to taki trochę kretyn z rzadka informowany
> przez podświadomość o podjętych przez nią decyzjach.

Świadomość pisane z dużej litery to samoistny Byt, który może przyjmować
dwa przeciwstawne stany: być świadomym (czyli jawnym) lub być
nieświadomym (pozostającym w ukryciu). Odróżniaj od siebie te dwa pojęcia.


> Niestety mit świadomości trzeba będzie powoli zacząć odbrązawiać aby
> zajęła dużo niższe miejsce niż jej przypisujemy. Jak taki pogląd
> przyjmie się szerzej to przypisywanie świadomości boskich cech nie
> będzie już takie oczywiste. Niestety zmiany tego typu przekonań to
> nie lata a wieki. Wystarczy popatrzeć jak trudno zmienić przekonania
> dotyczące niższości kobiet lub innych narodowości.

Co do kobiet to nie bądź taki pewien. We własnym gronie dają upust
poczuciu własnej wyższości nad mężczyznami; wyśmiewają się wręcz z
męskiej naiwności.

A co do Świadomości to żadne tam przypisywanie cech boskich. Jest z Niej
po prostu wyrobnik-kreator czyli (S)Twórca. :)

LeoTar Gnostyk
Data: Sat, 7 Apr 2018 13:41:33 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 07.04.2018 o 13:35, pinokio pisze:
> W dniu 07.04.2018 o 13:26, zbigniewgotkiewicz@gmail.com pisze:

>> świadomości to "musi" być jakaś większa świadomość żeby ogarnąć top
>> czego nasza świadomość nie ogarnia. Dlatego pytałem

> z tym zgoda, ale idealiści jak Berkeley mówią wprost przeciwnie że
> nie musi, a nawet nie może, że wszystko to jest to tylko co maja
> świadomość ogrania. Wynika to z pychy. Dlatego też z takim
> entuzjazmem została przywitana skrzywiona wersja fizyki kwantowej.
> Podczas gdy są obalacze Teorii Względności czy kulistości Ziemi, to
> fizyka kwantowa jest popierana , a raczej jej idealistyczne
> rozumienie. Na przykład mit że to świadomość wpływa na
> doświadczenia. Wyśmiał to Schrodinger w swoim "kocie", tymczasem
> wielu uważa że tak jest, że z fizyki kwantowej wynika rzeczywisty
> "kot Schrodingera".

Każde nowe doświadczenie dostarcza n owej wiedzy a zatem zmienia stan
Świadomości a zatem i Wszechświata wykreowanego przez tę Świadomość.

LeoTar Gnostyk
Data: Sat, 7 Apr 2018 14:53:19 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 07.04.2018 o 13:43, pinokio pisze:
> W dniu 07.04.2018 o 13:41, LeoTar Gnostyk pisze:

>> Każde nowe doświadczenie dostarcza n owej wiedzy a zatem zmienia
>> stan Świadomości a zatem i Wszechświata wykreowanego przez tę
>> Świadomość.

> Swiadomośc nie kreuje wszechświata, takie myślenie to pycha

No więc spróbuj wykreować wszechświat bez Świadomości...

Nawet jako jednostka nie jesteś w stanie zaistnieć bez udziału
Świadomości a co dopiero gdy chodzi o cały Wszechświat...

LeoTar Gnostyk
Data: Sat, 7 Apr 2018 15:08:33 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 07.04.2018 o 12:45, pinokio pisze:
> W dniu 20.02.2018 o 23:14, LeoTar Gnostyk pisze:

>> 3. Zakaz poznania jest elementarną przemocą niszczącą proces
>> budowania pokojowej osobowości przez wdrażanie potomka do
>> powtarzania przemocy.
>>
>> Z tych trzech, a właściwie to już nawet tylko z pkt.3 można wysnuć
>>  wszystkie elementy systemu wiedzy, który proponuję. Systemu,
>> który

> Albert Einstein powiedział: Wszystko należy upraszczać jak tylko
> można, ale nie bardziej.

Preferuję brzytwę Ockhama. :)

LeoTar Gnostyk
Data: Sat, 7 Apr 2018 15:14:52 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 07.04.2018 o 15:06, zbigniewgotkiewicz@gmail.com pisze:
> Leo napisał:

>> Nawet jako jednostka nie jesteś w stanie zaistnieć bez udziału
>> Świadomości

> Leo. Możesz mi wyjaśnić o co chodzi z tą świadomością? Bo obawiam się
> że ta twoja świadomość to jakiś worek do którego wrzucisz wszystkie
> pojęcia które mają uzasadnić twoją hipotezę. Czyli zacznijmy od tego
> że jednostka nie może istnieć bez świadomości. Na przykład taka
> krewetka.

Po co pytasz, skoro znasz odpowiedź? :)

LeoTar Gnostyk
Data: Sun, 8 Apr 2018 11:30:42 +0200
Nadawca: LeoTar Gnostyk <leotar@leotar.net>
Firma/Organizacja: Sunrise Services
Grupy dyskusyjne: pl.sci.psychologia

W dniu 07.04.2018 o 15:34, zbigniewgotkiewicz@gmail.com pisze:

> Leo. Mamy sporą trudność ze zdefiniwaniem czym jest świadomość u
> ludzi i niektórych zwierząt, a Ty komplikujesz to pojęcie dając mu
> zdolność tworzenia rzeczywistości.

Wręcz przeciwnie, ja maksymalnie upraszczam pojęcie Świadomości.
Ograniczam je do logiki i woli przetrwania. Jedynym co jest
najtrudniejsze do uchwycenia to intuicja, bez której nie da się
podejmować decyzji o rozwoju społecznym.


> W ten sposób zaraz znajdziemy się w matrixie.

Ja się od matrix'a uwolniłem. A tak przy okazji kojarzę coś, że gdzieś
spotkałem się z tłumaczeniem matrix'a jako macicy. Według mnie ma to
głęboki sens.:)


> Ty nazywasz przyczynę istnienia wszystkiego świadomością, ktoś inny
> polem morficznym, a ktoś Bogiem. Problem w tym że na istnienie
> żadnego z tych pojęć nie ma żadnych dowodów.

Na istnienie świata duchowego też nie ma dowodów. I nie da się tego
wytłumaczyć nikomu kto tego samodzielnie NIE DOŚWIADCZY. Wychowanie do
życia w rodzinie z wychowaniem seksualnym według mojego modelu to jest
właśnie Droga, która pozwala zachować osobie wchodzącej w dorosłość
dostęp do tego świata.


> W wierze to nie przeszkadza, ale musi być zgodne z jakimiś
> podświadomymi przekazami.

No właśnie. Jak możesz czytać podświadome przekazy skoro nie potrafisz
przekroczyć sztucznie ustawionych zakazów.


> Bo wiara to przekaz wynikający z podświadomości a nie ze świadomej
> analizy zjawisk.

Masz rację. Ale można być tego przekazu świadomym jeżeli zlikwiduje się
barierę oddzielającą Świadomość od Nieświadomości (nieoznaczoność
Heisenberga).

LeoTar Gnostyk

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego